11, జూన్ 2015, గురువారం

పద్య రచన - 929

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19 కామెంట్‌లు:

 1. పరిణయ మందున శుభమని
  విరివిగ యరిసెలను వండి వెటకార ముగన్
  వరుసగు వియ్యపు రాలికి
  సరసమ్ముగ నిత్తు రంట సారూప్యము గన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆ.వె:వనిత లెల్ల చేరి వండిరి యరిసెలు
  వంట యింటలోన బాగుగాను
  వహ్వ యంచు పెళ్ళి వారెల్ల మెచ్చంగ
  మురిసి పోయి రపుడు ముదిత లచట.

  తే.గీ:పెళ్ళి సమయాన వంటింట పడతులెల్ల
  చేరి చక్కగాతీయని యరిసెలను గ
  సాలు పైనవేయుచు వండ సంబరమున
  యారగించిరి యెల్లరు యమృతమనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  వియ్యపురాళ్ళకు అరిసెలు పెట్టే వేడుక నాకైతే తెలియదు. క్రొత్తవిషయం చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు.
  ‘విరివిగ నరిసెలను...’ అనండి.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘ఎల్లరు+అమృతము’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘ఎల్లరు నమృత మనుచు’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అరిసెలు సేతురు విరివిగ
  నరయంగా బెళ్లి జరిగి నప్పుడు భామ
  ల్యిరవుగ నీయగ సారె గ
  పొరపుచ్చెము తొలగ కొఱకు పోడిమి తోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘భామల్+ఇరవుల=భామ లిరవుల’ అవుతుంది. అక్కడ ‘జరిగినపుడు వనితలే| యిరవుగ...’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘ఆదరణంబునకు’ అనడం సాధువు. అక్కడ ‘ఆదరణంబున మూలహేతువై’ అనండి. ‘పరిణయ’ అని ప్రత్యయం లేకుండా ప్రయోగించారు. ‘పరిణయవేళ పండుగల భావన...’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బెల్లపు పాకముమరియును
  తెల్లని బియ్యపుపొడియును తేరిన ఘ్రుతమం
  దుల్లాసముగా పడతులు
  పల్లెలలోచేయుచుంద్రు బాగుగ నరిసెలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పెన్నమ్మున పాకమునన్
  గిన్నెల్లో ప్రాల పిండి, ఘృతముఁగలుపుచున్
  సన్నటి వడలుగ జేయుచుఁ
  జెన్నుగ కాల్చగ నరిసెలు! జిహ్వలు నూరున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అరిసెలు నారగించుటన?ఆదరణంబునమూల హేతువై|
  పరిణయ,వేళపండుగలభావన భాగ్యముబంచు రీతిగా
  విరియు గులాభిలట్లుగ|కవీశ్వరు లెంచెడి కల్పితాలచే
  మరువని పాక శాస్త్ర పరిమాణము నందున బుట్టెతియ్యగా|

  రిప్లయితొలగించండి
 11. బియ్యపు పిండికి అండగ
  నెయ్యమునన్ పాకముంచి నేర్పరి తనమున్
  జెయ్యగ?అరిసలు-తినుటకు
  సయ్యను సంతోషబరచు?సంబర మందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘బాగుగ నరిసెలన్’ అన్నప్పుడు గణదోషం. ‘బాగుగ నరిసెల్’ అనండి.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పెనము’ను ‘పెన్నము’ అన్నారు. ‘చెన్నుగ పెనమున పాకము’ అంటే ఎలా ఉంటుంది?
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  సవరించిన పద్యమూ, తాజా పద్యమూ బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అతిరసములఁ జూడఁ గలిగె నంతయింతయగునెవో
  మతులు పోవునుల్లసములు; మనుజ ప్రకృతిఁ గనుడుమీ!
  బ్రతుకు నందు మధురరుచుల ప్రాప్తి లేకనుంటయున్
  చితికి పోవు దేహ దార్ఢ్యసిరుల కొక్క ఋజువగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అందము తగ్గిన అరిసలు
  విందున విడ్డూర మొసగు|ప్రీతిని బంచే
  బంధము,ఆనందానికి
  గంధములాఆంద్రవరుల ఘనతను బెంచున్|

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నమస్కారములు
  పెళ్ళిలో ఆడపిల్ల తల్లిగారు ప్రత్యేకం " "వియ్యపురాలి తగువు " కోసం అని పెద్ద పెద్ద లడ్డూలు , అరిసెలు మినప సున్ని 108 చేయించి చీర సారెలతొ ఇస్తారు అదన్నమాట మన ఆమంద్రా వైపు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘దార్ఢ్యసిరులు’ అని దుష్టసమాసం చేశారు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ తాజా పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘పంచే’ అని వ్యావహారికాన్ని ప్రయోగించారు.
  *****
  అక్కయ్యా,
  ఆడపెళ్ళివారు రకరకాల పిండివంటలు 108 చొప్పున ఇచ్చే ఆచారం ఇటు తెలంగాణాలోనూ ఉంది. అయితే వాటికి ‘వియ్యపురాలి తగువు’ అన్న పేరున్నట్టు నాకు తెలియదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గురువుగారు,
  సవరించిన పద్యం.

  అతిరసములఁ జూడఁ గలిగె నంతయింతయగునెవో
  మతులు పోవునుల్లసములు; మనుజ ప్రకృతిఁ గనుడుమీ!
  బ్రతుకు నందు మధురరుచుల ప్రాప్తి లేకనుంటయున్
  చితికి పోవు దేహమనెడు స్థితికి యొక్క ఋజువగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. గురుదేవలకు ధన్యవాదములు.
  'చెన్నుగ' అనే పదం చివరి పాదంలో వాడానండి.
  సవరించిన పద్యాన్ని దయతో పరిశీలించ ప్రార్థన.

  తిన్నఁగ పాకము నందున్
  గిన్నెల్లో ప్రాల పిండి, ఘృతముఁగలుపుచున్
  సన్నటి వడలుగ జేయుచుఁ
  జెన్నుగ కాల్చగ నరిసెలు! జిహ్వలు నూరున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. 1995 నాటి మాట ! ఒకాయన అధిక బరువు సమస్య గురించి డాక్టర్ ను కలిశాడు. ఆ డాక్టర్ భోజనం విషయం లో కొన్ని విధి నిషేదాలు చెప్పాడు. అప్పటినుండి ఈయన లంచ్ కు ఇంటికి వెళ్ళడు, ఇంటినుండి ఏమీ తెప్పించుకోడు. లంచ్ టైం లో మా కళాశాల ముందు ఉండే ఓ టీ స్టాల్ కెళ్ళి,అక్కడ చేసే టిఫినేదో తిటూండే వాడు.ఓసారి నేను వెళ్ళే సరికి బోండాలు తింటున్నాడు. "ఏమిటి సంగతి"? అనడిగితే విషయం చెప్పాడు.వేంటనే నాలో రూపుదిద్దుకున్న ఓ పద్యం చెప్పాను. అదాయన కెంతగా నచ్చిందంటే సంబర పడిపోయి నాకు రెండు బోండాలు పారితోషికంగా ఇచ్చాడు.ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పటికీ ఆయనకా పద్యం నోటికి వచ్చు. ఇప్పుడు కూడా ఆయన్నడిగే ఇది పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇంతకీ ఆ పద్యం ఏమిటంటారా ? ఇదిగో !
  కం. కొండొక వైద్యుడు తనతో
  'మెండగు భోజనము మాను ' మేలగుననగా
  తిండిని తగ్గింప దలిచి
  బోండాలరవై నమిలెను బొరుగుల వలెనే !
  (చివర hyperbole)

  --Gurram.
  Janardhana Rao

  రిప్లయితొలగించండి