10, జూన్ 2015, బుధవారం

సమస్యా పూరణము - 1699 (కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

39 కామెంట్‌లు:

 1. నీమము వీడక నిరతము
  కామారిని పూజించు వారు గంధర్వు లనన్
  కామాక్షి నికోరి కొలిచెడి
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్లయెటు లగున్

  రిప్లయితొలగించు
 2. కామమ్మొక పురుషార్థము
  కామి యవని వాడు మోక్షగామియు గాడే !
  స్వామీ ! నిజమిది కావున
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  రిప్లయితొలగించు
 3. తామసగుణవర్జితులై
  నీమము దప్పక ముకుందునిన్ గొల్చుచు స
  న్నాములయి మెలఁగు నిర్వృతి
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?
  (నిర్వృతి = మోక్షము)

  రిప్లయితొలగించు
 4. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  రెండవ, మూడవ పాదాలలో గణదోషం. ‘కామారిని గొలుచు వారు గంధర్వు లనన్| కామాక్షిని పూజించెడి...’ అనండి.
  *****
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించు
 5. కామము సృష్టికి మూలము
  కామము సకల జనులకును గతి శీలంబౌ
  నీమము ధర్మము దప్పని
  కాముకులు పవిత్రులనుట కల్లయెటులగున్

  రిప్లయితొలగించు
 6. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించు
 7. మిత్రులందఱకు నమస్సులతో...

  శంకరయ్యగారూ! మీ పూరణము మా యందఱకును మార్గదర్శకమై యలరారుచున్నది. అభినందనలు!

  రిప్లయితొలగించు
 8. కాముడు చేయును గారడి
  కామము వీడదు మనిషిని కడవర కెపుడున్
  కామమె మోక్షపు మూలము
  కాముకులు పవిత్రులనుట కల్లయెటులగున్

  రిప్లయితొలగించు
 9. నా పూరణము:

  వేమఱు సత్యముఁ బలుకుచు
  నీమముతో నీతి పథము నెఱిఁ దప్పని స
  త్ప్రేమోత్కృష్టాహింసా
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  రిప్లయితొలగించు
 10. కవిశ్రీ సత్తిబాబు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  ఏమి పదప్రయోగాతిశయం! చాలా బాగున్నది మీ పూరణ. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించు


 11. ఆమని తోడై రాగా
  సోముండుని వేచె పూల సూనాస్త్రుండున్
  హైమవతి కలత నొందగ
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  రిప్లయితొలగించు
 12. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  బహుకాల దర్శనం... సంతోషం!
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘సోముండును’ అనడానికి ‘సోముండుని’ అని టైపాటనుకుంటాను.
  ‘వేయు’కు ప్రథమపురుష భూతకాలరూపం ‘వేసె’. ‘వేచె’ అంటే ఎదురుచూచె నని అర్థం కదా! దానికిక్కడ అన్వయం కుదరదు.

  రిప్లయితొలగించు
 13. భీముని సందియ మిదియే
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యె టులగున్ ?
  కామము గలిగిన వారలె
  యీ మాదిరి తలతు రెపుడు నీయది నిజమే

  రిప్లయితొలగించు
 14. సామాన్యునిగా బుట్టియు
  వ్యోమమ్మున దిరుగునట్టి యున్నతుడయ్యెన్!
  సోమాది గ్రహ యానపు
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  రిప్లయితొలగించు
 15. వేమరు దేశము కొరకై
  సేమంబును కోరుచుండి చిత్రపు గతిలో
  తాముగ వచ్చెడు స్వేచ్ఛా
  కాముకులు పవిత్రులనుట కల్లయెటులగున్?

  రిప్లయితొలగించు
 16. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించు
 17. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘తపముకై’ అనరాదు, ‘తపమునకై’ అనాలి. అక్కడ ‘తుద తపమునకై వనమందున్’ అనండి. ‘మోక్షాకాముకులు’ అంటే ‘మోక్ష+అకాముకులు’ అన్న అర్థం వస్తుంది. ‘మోక్షపు కాముకులై’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించు
 18. సోమరులకు శ్రమ విలువలు
  పామరులకు జ్ఞాన మహిమ ప్రవచించెడి
  సామాన్య నీతి మానవ
  కాముకులు, పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  రిప్లయితొలగించు

 19. భామల చెరచిన దానవ
  కాముకులు పవిత్రులనుట కల్ల. యెటులగున్
  మామిడి జెట్టున బదనిక
  వెముగ నర్చింప బడున? వివరించంగన్

  రిప్లయితొలగించు

 20. 2.కామన జనసేవే యను
  కాముకులు పవిత్రులనుట కల్ల యెటులగున్?
  సోముడు సూర్యుండింద్రుడు
  కాముకులై ప్రకృతిమాత కావగ రారే

  రిప్లయితొలగించు
 21. స్వాములు భార్యా పిల్లల
  కాముకులై?తుదతపమునకై “వనమందున్
  క్షేమపు దీక్షల మోక్షపు
  కాముకులు” పవిత్రు లనుట ?కల్లయెటులగున్.

  రిప్లయితొలగించు
 22. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  సవరించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించు
 23. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  రెండవపాదం చివర ఒక గురువు తప్పిపోయింది. బహుశా టైపాటు కావచ్చు. ‘ప్రవచించెడి యా’ అని ఉండాలనుకుంటాను.
  *****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించు
 24. “ప్రేమలు మార్చుచుసతతము
  కాముకులు పవిత్రు లనుటకల్ల”యెటులగున్?
  క్షేమంబొసగక,నీతిని
  యేమాత్రము లెక్క లేక యిమడకఫలమా?

  రిప్లయితొలగించు
 25. సమతను కోరుచు సతతము
  సుమధుర వాక్కులనుపల్కుచు, పరుల కెపుడున్
  మమతలఁబంచెడు శమనపు
  కామికులు పవిత్రులనుట కల్లయెటులగున్

  రిప్లయితొలగించు
 26. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నా ఒక పొరపాటు చేశారు. సమస్య గురువుతో ప్రారంభమైతే మీరు మిగిలిన పాదాలను లఘువుతో ప్రారంభించారు.

  రిప్లయితొలగించు
 27. తామిస్రమందు మ్రగ్గెడు
  సామాన్యుల బాగుగోరి జ్ఞానామృతమున్
  ప్రేమగ బంచెడు స్వేచ్ఛా
  కాముకులు పవిత్రులనుట కల్ల యెటులగున్?

  రిప్లయితొలగించు
 28. బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించు
 29. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  కాముకుడగు దేవేంద్రుడు
  కాముకుడై నట్టి శశియు గారె పవిత్రుల్
  యేమని వారి నుతింతురు
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  కాముకుడై యొకవిప్రుడు
  కాముకుడై కౌశికుండు గాంచగ మోక్షం
  బామాధవు దర్శనమున
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  కాముని దగ్ధ మొనర్చిన
  కామారియు కాముకుండె కాదన గలమా !
  కాముకుడై సతిని జేరె
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  రిప్లయితొలగించు
 30. భామల(కామపు) దాసులు గాకను
  ప్రేమనుపంచుచు ప్రజలకు వివిధ గమములన్
  రాముని భజించు మోక్షపు
  కామికులు పవిత్రులనుట కల్లయెటులగున్

  రిప్లయితొలగించు
 31. తామటు లెల్లర కెందున
  సేమము గోరుచు,జనులకు,చేసియు మేలున్
  భూమికి శుభంబునిడు నా
  కాముకులు పవిత్రులనుట కల్లయెటులగున్?

  భూమిని శాంతియె వెలుగగ
  తామటు లెపుడును తలచుచు,దైవమునెందున్
  వేమరు కోరెడి,మోక్షపు
  కాముకులు పవిత్రులనుట కల్లయెటులగున్?

  భూమిని సంసారము గొని
  తామటు సంతానము గన,ధార్మిక రీతిన్
  భామను గూడెడి,వెసనా
  కాముకులు పవిత్రులనుట,కల్లయెటులగున్?

  కోమల మతులై ఋషులటు
  తామసమును వీడి దివిజ తత్వము నెరిగే
  నేమపు వర్తులగు యశ:
  కాముకులు పవిత్రులనుట కల్లయెటులగున్?

  రిప్లయితొలగించు
 32. నేమము తోడన్ లోకపు
  సేమము కొఱకై, నిరతము సృజియించు పరం
  ధాముని నమ్మెడు మంగళ
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  రిప్లయితొలగించు
 33. కాముడుగాకను మోక్షపు
  కాముండవ్వడనుమాట కరము నిజమ్మే
  వేమనఁ బోలు పరమపద
  కామికులు పవిత్రులనుట కల్లయెటులగున్

  రిప్లయితొలగించు
 34. ఆలస్యంగా స్పందిస్తున్నందుకు మన్నించండి.
  *****
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ క్రొత్త పూరణలు రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ నాలుగు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించు
 35. ప్రేమను లక్ష్మికి పూజలు
  గోముగ జేయించి నోర్లు కొట్టని వారై
  కోమటి శ్రేష్ఠులు లాభపు
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  రిప్లయితొలగించు


 36. రాముని నామ జపమ్మును
  నీమము తప్పక సలుపుచు నిండుగ మనసా
  త్వామనురజామి యయ్యెడి
  కాముకులు పవిత్రు లనుట కల్ల యెటు లగున్?

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 37. రాముని రాజ్యము నిలుపుచు
  భూమిని పాలింపగోరి పూజితులవుటన్
  సోముని పోలెడు వోటుల
  కాముకులు పవిత్రులనుట కల్ల యెటులగున్?

  సోముడు = చంద్రశేఖర రావు

  రిప్లయితొలగించు