8, జూన్ 2015, సోమవారం

పద్య రచన - 926

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
(ఈ చిత్రాన్ని అందించిన జ్యోతి వలబోజు గారికి ధన్యవాదాలు)

17 కామెంట్‌లు:

 1. తీయని గవ్వల రుచిగని
  హాయిగ పరుగిడుచు రండి ఆహా యనుచున్
  శ్రేయము వంటికి మెదడుకు
  ప్రాయము నందన్ని తినుట భాగ్య మటన్నన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సెనగపిండి తోడ చేసిన గవ్వలు
  కరకరమనుచునతి కమ్మనుండు
  తెలుగు వారి రుచుల తీరును గనరండు
  యువిద లొండినారు యుత్సుకతన.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మంచి గోధుమ పిండికి పంచ దార
  పాకముకలిపి యింటిలో వండినట్టి
  యవ్వచేసిన గవ్వల నారగించ
  మనసు స్వర్గముఁజేరును తనివితోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గవ్వల జూడగ బటమున
  రివ్వున మఱి వా లనటకు రెప రెప లాడెన్
  అవ్వా ! నామది నిజమిది
  గవ్వల రుచి జెప్ప దరమె ? కన్నడి కైనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘అతికమ్మన’ అని సమాసం చేయరాదు. ‘రండు+ఉవిద’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘వండినారు’ను ‘ఒండినారు’ అన్నారు. నా సవరణలతో మీ పద్యం....
  సెనగపిండి తోడ చేసిన గవ్వలు
  కరకరమని యెంతొ కమ్మనుండు
  తెలుగు వారి రుచుల తీరును గనగ రం
  డువిద లెల్ల వండి రుత్సుకతన.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అవ్వ చేసి నట్టి గవ్వలు తీయన
  దవ్వు నుంచి పంపె తవ్వెడన్ని
  బువ్వ తినక ముందె బుద్ధిగా నోటిలో
  రువ్వుకొన్న నెంతొ రుచిగ నుండు!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అమ్మ యిదేమి వంట?మరియాదల కందని దైన-పిల్లలే
  నమ్మియు యిష్ట మై దినుచు-నవ్వులుబంచగ లాభమేగదా?
  అమ్మకు,అమ్మజేసినవి అమ్మెడి వాటికి సొమ్ముకంటె?ఆ
  కమ్మని గవ్వలో రుచిగ కామిత సిద్ధిని గూర్చి పెట్టులే|

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తేలికగా జేయదగిన
  మేలొసగెడు వంటకమును మెచ్చరె జనులున్
  బోలుగ నుండెడి గవ్వలు
  కాలక్షేపమగు దినగ కమ్మని రుచితో!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గవ్వలు జూడగ జునులకు
  జివ్వున మరి మనసు లాగు సేవించంగా
  జవ్వున దినగా తీయని
  గవ్వల రుచి బొగడతరమె కావ్యుని కయినన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పిల్లల నోటి నాలుకలు –ప్రీతిగ నాడెడి రీతిజేయుచున్
  తల్లులయందునన్ విసుగు తగ్గెడి మార్గము బంచి పెట్టుచున్
  అల్లరి కొంత చెల్లదని-ఆదరి గవ్వలు చూపుకందగా?
  పిల్లల నవ్వుతో గలసి పెంచెను నైఖ్యత తీపి మార్గ మై|
  2.శనగపిండి నీళ్ళు సరిపడ రీతిగా
  కలుపు గోలు చేత కలసి పోయి|
  నూనె యందుగాలి నోరూరు నట్లుగా
  గవ్వలాయెచూడ?గువ్వలట్లు|

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తీయని గవ్వలఁ బెట్టెను
  హాయిగఁ దిన నాదు సతియె యమృతంబనగన్!
  సాయమ్మౌ యీ గవ్వలె!
  పేయమ్మౌ సుధను గ్రోల వేల్పులకెల్లన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘ఐక్యత’ను ‘ఐఖ్యత’ అన్నారు.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి