20, ఆగస్టు 2010, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 72

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది .......

హనుమంతుఁడు రావణునకు హారతి పట్టెన్.
వారాంతపు సమస్యా పూరణం - 5
రామునిఁ జంపి హర్షమున రాక్షసు లెల్లరు నాట్యమాడిరే.

5 వ్యాఖ్యలు:

 1. వనమెల్లా తా జేరి ద
  హనమున్ సల్పిన తరుణము, అరుదెంచగ రా
  వణ, వనమే పళ్ళెముగా
  హనుమంతుఁడు రావణునకు హారతి పట్టెన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. నచికేత్ గారూ,
  మీ పూరణ చూసి నేనూ, మా మిత్రులు హాయిగా నవ్వుకున్నాం. ధన్యవాదాలు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. నా పూరణ -
  అనిలాత్మజుఁ డెవ్వఁడు? మే
  ఘనాథుఁ డెవ్వనికి సుతుఁడు? కదనంబున గె
  ల్చిన పతి కే మిచ్చెను సతి?
  హనుమంతుఁడు; రావణునకు; హారతి పట్టెన్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. చని కాల్చెను లంకాపురి
  హనుమంతుఁడు;.రావణునకు హారతి పట్టెన్
  ఘనముగ నా మండోదరి
  వినకయె తన భర్త చనగ వేగమె రణమున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు