1, ఆగస్టు 2011, సోమవారం

చమత్కార పద్యాలు - 115 (ప్రహేళిక)

ఇది ఏమిటి?
కం.
వండిన దెండిన దొక్కటి,
ఖండించిన పచ్చి దొకటి, కాలిన దొకటై
తిండికి రుచియై యుండును
ఖండితముగఁ దీనిఁ దెల్పు కవియుం గలఁడే?

(శ్రీ దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి గారి ‘చాటుపద్య రత్నాకరము’ నుండి)
కవిమిత్రులారా,
అదేమిటో తెల్పండి. సమాధానాన్ని మెయిల్ చేయండి.
shankarkandi@gmail.com

6 కామెంట్‌లు:

 1. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  పద్యరూపంలో మీ రిచ్చిన సరియైన సమాధానం చాలా బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మందాకిని గారూ,
  ఊకదంపుడు గారూ,
  మీరు సరియైన సమాధానాన్ని పంపారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారి సమాధానం ....

  వండగ వచ్చిన సున్నము
  ఖండించిన తమల పాకు , కాల్చిన పోకన్
  ఖండితముగఁ కలిపి నమల
  తిండికి రుచియగు; విడియము తినవలె నెపుడున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మందాకిని గారి సమాధానం ...
  వక్క, తమలపాకు, సున్నము - తాంబూలము

  తెలిపేవాళ్ళు, కవులు, తెల్పు కవులూ ఉన్నారు గురువు గారూ!
  నేను మొదటిరకం మాత్రమే. అందుకే ఛందో రూప సమాధానం కష్టం.
  *
  ఊకదంపుడు గారి సమాధానం ...

  vakka, Aku, sunnam kaligina taaMbUlam.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  సమాధానంలో వరుస తప్పినట్టున్నారు. సున్నం, పోక తారుమారయ్యాయి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శంకరార్యా ! ధన్యవాదములు. తాంబూలం వెసుకునే తొందరలో అలా జరిగింది. సవరిస్తు న్నాను...

  వండగ వచ్చిన పోకను
  ఖండించిన తమల పాకు , కాల్చిన సున్నం
  ఖండితముగఁ కలిపి నమల
  తిండికి రుచియగు;విడియము తినవలె నెపుడున్ !

  రిప్లయితొలగించండి