21, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం -433 (అమ్మా రమ్మని పిల్చె)

వారాంతపు సమస్యా పూరణం
కవి మిత్రులారా,
ఈ వారాంతానికి పూరించవలసిన సమస్య ఇది ....
అమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన
యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్.
(జాలపత్రిక ‘ఈమాట’ వారికి ధన్యవాదాలు)

21 కామెంట్‌లు:

 1. అమ్మా నాన్నమరుద్వతీ యనుచు నానాడేమొ పేర్వెట్టగా
  అమ్మాయిప్పుడు పెండ్లి గాగ నడువ న్నత్తింటి లో భర్తయే
  కొమ్మన్ ముద్దుగ బిల్వ తాను పలుకున్ మారమ్మనిన్ ప్రేమతో
  'అమ్మారమ్మని' పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్.

  ఆ + మారమ్మని = 'అమ్మారమ్మని'

  రిప్లయితొలగించు
 2. అందరికీ వందనములు !
  శాస్త్రీజీ ! బావుంది !

  01)
  _________________________________________

  సమ్మోహంబగు కంఠమున్ , తన పతిన్ - శ్రావ్యంబ కీర్తించగన్
  సమ్మోదంబును బొందినట్టి పతి , యా - సన్మార్గ, సంసేవితన్
  సమ్మానింప దలంచి,మెచ్చి ,బిగియౌ- సంశ్లేష మందివ్వ, మ
  ల్లమ్మా, రమ్మని పిల్చె భర్త తన య - ర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్.
  _________________________________________

  రిప్లయితొలగించు
 3. 01అ )
  _________________________________________

  సమ్మోహంబగు కంఠమున్ , భగవతిన్ - శ్రావ్యంబ కీర్తించగన్
  సమ్మోదంబును బొందినట్టి పతి , యా - సన్మార్గ, సంసేవితన్
  సమ్మానింప దలంచి,మెచ్చి ,బిగియౌ- సంశ్లేష మందివ్వ, మ
  ల్లమ్మా, రమ్మని పిల్చె భర్త తన య - ర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్.
  _________________________________________

  రిప్లయితొలగించు
 4. శ్రీపతిశాస్త్రిఆదివారం, ఆగస్టు 21, 2011 1:38:00 PM

  శ్రీగురుభ్యోనమ:
  గురువులకు,కవిమిత్రులకు శ్రీకృష్ణాష్టమిపర్వదిన శుభాకాంక్షలు.

  అమ్మానాన్నలు బెంగపెట్టుకొనుచూ అబ్బాయినిన్ పంపగా
  చెమ్మల్ చిందెడు ప్రేమతో మృదువుగా చెల్లిన్ సమీపించుచూ
  అమ్మా రమ్మని పిల్చె, భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్
  పొమ్మంజెప్పెను అన్నవెంట ముదమున్ పుట్టింటికిన్ పంపుచున్

  రిప్లయితొలగించు
 5. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రిఆదివారం, ఆగస్టు 21, 2011 2:56:00 PM

  ముల్లోకములలోను విశెషంగా పూజింపబడుతున్న వినాయకుడికి భూలోకములో పత్రి పూజను చేయుచున్నరని ఈశ్వరుడు పార్వతితో అంటున్నట్లుగా ( చమత్కార ధోరణిలో )


  బొమ్మన్ జేసితివీవు నాడు మహిమన్, పూజింప ముల్లోకముల్,
  చెమ్మల్ చిమ్మెడు నావినాయకుని, సంక్షిప్తంబుగా జేసి యా
  కొమ్మల్ పూలను దెచ్చి భూజనులు గైకొమ్మందురే చూడు గౌ
  రమ్మా!! రమ్మ!ని పిల్చె భర్త తనయర్ధాంగిన్ ప్రమోదంబునన్.

  రిప్లయితొలగించు
 6. రమ్మున్ దాగుటలో మునింగి దలచెన్ రాజ్యాని కిన్ రాజుగాన్;
  యమ్మూటల్ పసిడిన్, సమస్త జనమున్ యాధీన మంబాయె వో
  యమ్మో! జూచితిరా! అహా! యని కలన్ యేమర్చి ఓసే! హు! నీ
  అమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించు
 7. సమ్మాన్యున్ నను పల్కరింపవుకదా, సఖ్యంబుతో బిల్చినన్
  గొమ్మంచున్ గొన నీయలేదని కదా కోపంబు నాపై.సఖీ!
  సొమ్ముల్ చాలక తేక పోవుటదియే శోభాంగి! నావల్ల నే
  రమ్మా! రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించు
 8. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  ‘మారమ్మ’ విషయంగా మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  నా కన్నతల్లి ‘మల్లమ్మ’. ఆ మాతృదేవత పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ చక్కని పూరణ నిచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.
  *
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  కాకుంటే వ్యావహారిక పదాడంబరం ఎక్కువయించి.
  *
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  గౌరమ్మను విషయంగా చేసిన మీ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారూ,
  అద్భుతమైన పూరణ. అభినందనలు.
  కాకుంటే కొన్ని లోపాలు. నా సవరణలతో (బ్రాకెట్లలో) మీ పూరణ ...

  రమ్మున్ (ద్రా)గుటలో మునింగి దలచెన్ రాజ్యాని కిన్ రాజుగా
  (న)మ్మూటల్ పసిడిన్, సమస్త జన (మే) యాధీన (మైపో)యె వో
  యమ్మో! జూచితి(వా! య)హా! (కల నిదే) యేమర్చి (యో)సే! హు! నీ
  అమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్
  *
  చింతా రామకృష్ణారావు గారూ,
  ‘నేరమ్మా’ అని ప్రశ్నించిన మీ పూరణ ఉత్తమంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించు
 9. శంకరయ్య గారూ! మీ సవరణలకు ధన్యవాదములు.
  ఒక్కోసారి ఎంత ప్రయత్నించినా మంచి పదాలు పడవు.
  ఒక్కోసారి అలవోకగా వాటంతట అవే గణాలు సర్దుకుంటాయి.

  అదీ విషయం.. సమయం ఉండాలి. ఒక పది నిముషాలు కేటాయించి
  ఈలోపు పద్యం అయిపోవాలి అనుకుంటే ఇలాంటి సమస్యలే వస్తాయి.

  ధన్యవాదములతో.... టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య.

  రిప్లయితొలగించు
 10. శ్రీపతిశాస్త్రిఆదివారం, ఆగస్టు 21, 2011 9:14:00 PM

  గురువుగారూ ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించు
 11. శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా [ గురువులకు ] ప్రియ సోదరులకు శుభా కాంక్షలు

  రిప్లయితొలగించు
 12. అమ్మారమ్మిటు చేతు వందనములన్ హర్షాతిరేకంబుతో
  నమ్మానా సతితోడ! నీ పలుకు మాకాశీస్సుగా నౌను లే
  వమ్మారమ్మని పిల్చె; భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్
  రమ్మంచున్ తనఁ జేయిపట్టినడచెన్ రారాజుగా ఠీవితోన్.

  రిప్లయితొలగించు
 13. నెమ్మేనే పులకించెనేమొ, మదనా నీ బాణఘాతమ్ములే
  సమ్మోహాస్త్రముగాను నాథుని మదిన్ చల్లంగ, బంగారు చి
  ల్కమ్మా ,రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్
  ముమ్మార్లచ్చెలినప్డు, ముద్దు మొగమున్ ముద్దాడ మోహమ్ముతోన్.

  రిప్లయితొలగించు
 14. అమ్మామిత్రులఁతోడనాడవలె నే నంచున్ సుతుండాత్రుడై
  అమ్మారమ్మని బిల్చె; భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్
  పొమ్మాబాబుకు లాల బోయమని పంపున్ భార్య నీ వేళ కీ
  కొమ్మన్ పూలను మాలగట్టగను నే కూర్చుందు దైవమ్ముకై.

  రిప్లయితొలగించు
 15. నేదునూరి రాజేశ్వరి (అక్కయ్య)గారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  *
  మందాకిని గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు వైవిధ్యంగా ముచ్చటగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రెండవపూరణ ధారాశుద్ధి కలిగి చక్కగా సరసంగా ఉన్నాయి.
  మీకు అభినందనత్రయం!

  రిప్లయితొలగించు
 16. శ్రీ గురుభ్యో నమః

  కొమ్మన్ బ్రేమను బెండ్లియాడి ఘనమున్ గ్రొంగొత్త దేశమ్ములో
  నమ్మా నాన్నల జూపెదంచు దనతో నాత్రమ్ము జేరింట 'యో !
  యమ్మా రమ్మని బిలిచె !' -భర్త తన యర్ధాంగిన్ 'బ్రమోదమ్మునన్
  గొమ్మాశీస్సులు నమ్మ చేత ' ననగాఁ గోటిచ్చె నా యమ్మయున్ !

  రిప్లయితొలగించు
 17. " సొమ్ముల్ చాలును నీ సమక్ష మొకటే శోభిల్ల జేయున్ గదా
  కొమ్మన్, పెట్టుము క్రొత్త కాపురము నీకున్ మేల " టం చాడరే
  అమ్మా నాన్నలు, నీదు ముచ్చటలు భామా తీరుగా ! ముద్దు లే-
  వమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించు
 18. గుమ్మంబందున నన్ను నాప తలనున్ కోపమ్ముతో త్రుంచి నే
  కమ్మందైన గజాసురుండి శిరమున్ గమ్మత్తుగా కూర్చగా
  కొమ్మల్ కాయలు పండ్లు మెచ్చు కొడుకున్ కొండాడి ముద్దాడు గౌ
  రమ్మా! రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించు