6, ఆగస్టు 2011, శనివారం

సమస్యా పూరణం -417 (లోకాతీత పురుషుండు)

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ....
లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన
కందుల వరప్రసాద్ గారికి
ధన్యవాదాలు.

33 కామెంట్‌లు:

 1. ఏకాంతములో నలిగిన
  శ్రీ కాంతుని భామ సత్య ఛీ కొట్టగనే!
  తా కాళ్ళకు మ్రొక్కెను గద,
  లోకాతీత పురుషుండు, లోకువ యయ్యెన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రాముని చేత హతుడైన రావణుడు :

  01)
  _________________________________

  శాఖా చరములు తోడుగ
  పాకారి విరోధి తలలు - పాలాడగనే
  కాకులు, గ్రద్దలు తన్నిన
  లోకాతీత పురుషుండు - లోకువ యయ్యెన్ !
  _________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !
  శాస్త్రీజీ ! బావుంది !

  వేలాది కోట్లు మింగిన ముఖ్య మంత్రి :

  02)
  _________________________________

  తోకాడించెడి మంత్రులు
  బాకాలూదుచునుండగ - భయమే లేకన్
  కాకారి వలెను మెక్కిన
  లోకాతీత పురుషుండు - లోకువ యయ్యెన్ !
  _________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ

  "ఏకాంతములో నలిగిన
  శ్రీ కాంతుని భామ సత్య ఛీ కొట్టగనే!" మీ పూరణ బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. లక్క రాజు గారూ! ధన్య వాదములు.
  కిషోర్ జీ ! ధన్య వాదములు. మీ రెండవ పూరణ కాలానుగుణంగా బాగుంది.
  కాకారి అంటే .. గ్రద్ద ..అనియా !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శాస్త్రీజీ ! ధన్యవాదములు !
  కాకారి = గుడ్లగూబ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సత్యా ప్రహరుడు కృష్ణుడు :

  03)
  _________________________________

  నాకిడ లేదని కుములుచు/ (పుష్పము)
  కాకోలం బైన సుదతి - కాలున దన్నన్
  శేఖరము నేల బడగా
  లోకాతీత పురుషుండు - లోకువ యయ్యెన్ !
  _________________________________
  కాకోలము = సర్పము
  శేఖరము = కిరీటము

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శ్రీకరుఁడును, రణమందునఁ
  భీకరుఁడు నగుచును, రజక భృత్యుని వలనన్,
  లోకుల దృష్టినిఁ నేడా
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. "ఏకాంతములోనలిగిన,శ్రీకాంతుని భామ" శాస్త్రి గారి పూరణ చాలా బాగుంది.

  గోకులమందున,కృష్ణుడు
  చీకాకులు బెట్టుచుండ,చెట్టుల చెంతన్
  రోకలికి గట్టి వేసిరి
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. లోకులు పలుగాకులుగద,
  చాకలి పలుమాటలాడ,సాద్విని సీతన్
  కీకారణ్యము బంపెను
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రిశనివారం, ఆగస్టు 06, 2011 12:28:00 PM

  శోకమునకు నిలయంబగు
  భీకరయుద్ధప్రయత్న విరమణ కొఱకై,
  ప్రాకారమునకు జొచ్చిన
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్.

  ప్రాకారము = రజాస్థానము, రాజ దర్బారు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మంద పీతాంబర్ గారూ
  "లోకులు పలుగాకులుగద," మీ పూరణ బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శ్రీకరుడు ప్రాణి కోటికి
  ప్రాకటముగ వెలుగు సూర్య భగవానుడు తా
  జీకటి పాలయి రాహుకు
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శ్రీపతిశాస్త్రిశనివారం, ఆగస్టు 06, 2011 7:15:00 PM

  శ్రీగుభ్యోనమ:

  మూకుమ్మడి దాడులతో
  లోకేస్వరు గట్టనెంచె లోలోపలనే
  ఆ కురురాజుకు మదిలో
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీపతిశాస్త్రిశనివారం, ఆగస్టు 06, 2011 8:10:00 PM

  శ్రీగుభ్యోనమ:

  చనువుగ సీసపద్యమును సాటికవీంద్రుల ఖ్యాతి గొల్చుచున్
  ఘనముగ జెప్పినారు మన గౌరవనీయులు రాజరావు తా
  ననఘుడు,హర్షమొందితిని నాకిటు నర్హత లేకపోయినన్
  దినమునకొక్కసారి కవి దివ్వెల దీప్తులు కాంచుచుండగాన్

  పూల లోన జేరి పూజార్హతను పొందు
  దారమట్లు నేను జేరినాను
  కవుల మాటులోన గౌరవంబందితి
  శంకరాభరణమ జయము జయము

  శంకరార్యు జెలిమి శంకలు తొలగించి
  మనకు మనకు మంచి మైత్రి గూర్చె
  పండితకవులకును ప్రణతులు శతకోటి
  చేయు చుంటి నేను చిత్తగింప

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శ్రీపతిశాస్త్రిశనివారం, ఆగస్టు 06, 2011 8:17:00 PM

  శ్రీగుభ్యోనమ:

  ఏకాకృతిగా నిలచిన
  లోకేస్వరుజూడలేని లోపముతోడన్
  ఆకురునాథుని కొమరుకు
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శ్రీపతిశాస్త్రిశనివారం, ఆగస్టు 06, 2011 8:26:00 PM

  టైపాటు లోకేశ్వరునిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. చంద్రశేఖర్:
  ఆకాశము నంటి బలికి,
  చీకాకగుచు శరణన గజేంద్రాదులకున్
  ఏకాగ్ర చిత్తులకు నా
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్.
  చీకాకగుచు=శ్రమనొందిన; నలిగిన అనే అర్థంలో; లోకువ=అధీనం; లోబడటం.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. పీతాంబర్ గారూ ! ధన్యవాదములు.
  కవయిత్రి గారి మరియు కవి మిత్రుల అందరి పూరణలు చాలా బాగున్నవి.
  అందరకు అభినందనలు.
  ఆటవెలదులతో చంపకమును జేర్చి శ్రీపతి శాస్త్రి గారు చెప్పిన 'మన' సు మాట ఘనము గా నున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మిత్రుల పూరణలు సొంపుగా యున్నాయి. పీతాంబరుల వారి మాటలే మరో విధముగా ;


  చాకలి తిమ్మడు పలుకులు
  మేకులుగాఁ దాక హృదిని మేదిని సుతకున్
  రాకొమరులు లవ కుశులకు
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  పారిజాతాపహరణ ఘట్టంతో చక్కని పూరణ నిచ్చారు. అభినందనలు.
  *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ మూడు పూరణలూ ముచ్చటగా మనోహరంగా ఉన్నాయి. అభినందనలు.
  *
  మందాకిని గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు నిండుగ అలరించాయి. అభినందనలు.
  *
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మంచి సన్నివేశాన్ని ఎంచుకున్నారు పూరణకు . బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘ప్రాకారమునకు జొచ్చిన’ అన్నచోట ‘ఆ కౌరవసభఁ జొచ్చిన’ అంటే ఎలా ఉంటుంది?
  *
  లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారూ,
  సూర్యుడు విషయంగా మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘జీకటి పాలయి రాహుకు’ అన్నచోట ‘చీకాకు పఱచ రాహువు’ అంటే ఎలా ఉంటుంది?
  *
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
  ‘కొమరుకు’ .. ‘సుతునకు’ అయితే ... ?
  కవిమిత్రులమీద లక్కాకులవారి సీసపద్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ‘మన’బ్లాగుపైన, నాపైన ఛందోబద్దంగా వెలిబుచ్చిన భావాలకు సంతోషం, ధన్యవాదాలు.
  *
  చంద్రశేఖర్ గారూ,
  మీ పూరణ చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  రాముడు లవకుశులకు లోకువైన వైనాన్ని చక్కగా వినియోగించుకొని మంచి పూరణ నిచ్చారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మాబండి లేటు.

  ఓ కోటిత్తును నీకే-
  నో కొండలరాయ స్కాము నోపగ జాలన్
  చేకొను మను మొర నేతది !
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మిస్సన్న గారూ,
  ఆలస్యమయినా అమృతము అమృతమే !మాటలు కోటేలా ! అదరగొట్టారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మిస్సన్న గారూ,
  మూర్తి గారన్నట్లు అమృతతుల్యమైన పూరణ నిచ్చారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గురువుగారూ ధన్యవాదాలు.
  మూర్తిమిత్రమా మీ అభిమానం గానీ ఇదంతా మిమ్మల్నీ మిమ్మల్నీ చూసి
  నేర్చుకొన్నదే. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. శంకరార్యా ! ధన్యవాదములు.
  మిస్సన్న గారూ ! మీ పద్యము వెనుక మా పద్యములు వున్నాయి. ( ఇటునుండి చూస్తే ) కాబట్టి మీ బండి ముందున్నట్లు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. హనుమచ్చాస్త్రి గారూ ఇదేదో బాగుంది. ధన్యవాదాలు.
  మిత్రు లందరి పూరణలూ ఎంతో ముచ్చటగా ఉంటూ
  పోటీని మరింత పెంచుతూ మన బుర్రకు బలే పదును పెడుతున్నాయి.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. శంకరాభరణంపు ప్రశస్తి జేసి
  సాటి మిత్రుల చెలిమిని సంస్తుతించి
  పెద్ద మనసును ప్రకటించి పెద్ద లైన
  శ్రీ పతీ! మీకు కవనంపు శ్రీలు గాత!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. శ్రీపతిశాస్త్రిఆదివారం, ఆగస్టు 07, 2011 11:39:00 PM

  హనుమచ్ఛాస్త్రిగారు, మిస్సన్నగారు ధన్యవాదములు.
  మీరన్నట్లు పద్యపు జల్లులు ఆనందకరమైన పోటీని సృష్టిస్తున్నాయి.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కాకులలో కోకిలగా
  చీకాకుల మధ్య సింగు ఛీఛీ పనులన్
  స్వీకారము జేయగ నా
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్

  సింగు = మన్మోహన సింగు

  రిప్లయితొలగించండి
 31. వేకువ జామున త్రాగుచు
  పీకను కోపమ్ము నిండు పెండ్లము పైనన్
  చాకలి మాటలు తాళక
  లోకాతీత పురుషుండు లోకువ యయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి