7, ఆగస్టు 2011, ఆదివారం

ప్రహేళిక - 50

ఇతని పేరేమిటి?
సీ. ఖాండవమ్మను పేరు గలిగినట్టి దదేది?
వెలుఁగు నిచ్చెడునట్టి వేల్పెవండు?
జలమందు ముదమున జన్మించు పువ్వేది?
ఉచ్చైశ్శ్రవాఖ్యమై యొప్పు నేది?
స్తంభమున జనించి దనుజుఁ జంపె నెవండు?
దట్టమౌ వని కే పదంబు గలదు?
వనిలోన సీతఁ బట్టిన రాక్షసుఁ డెవండు? *
శిబి దేనికొఱకు నిచ్చెఁ దన పలలము?
తే. గీ.
అన్నిటికిఁ జూడ నాల్గేసి యక్షరమ్ము
లందు రెండవ యక్షరా లరసి చూడ
దేశరాజకీయములలోఁ దేజరిలిన
తెలుఁడువాఁడి నామమ్మగుఁ దెలుపఁగలరె?
*(రావణుఁడు కాదు)
కవిమిత్రులారా,
సమాధానాన్ని వివరిస్తూ మెయిల్ చేయండి.
shankarkandi@gmail.com

18 కామెంట్‌లు:

 1. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  ‘విహారము’ తప్ప మిగిలినవన్నీ సరియైనవే. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించు
 2. ‘దట్టమౌ వని కే పదంబు గలదు?’ ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంలో రెండవ అక్షరం హ్రస్వమైన ‘హ’కారమే. చాలామంది పొరబడుతున్నట్లు దీర్ఘమైన ‘హా’ కాదు. గమనించవలసిందిగా మనవి.

  రిప్లయితొలగించు
 3. మందాకిని గారూ,
  స్థూలంగా మీ సమాధానం సరైనదే. అభినందనలు. 2వ పదాన్ని కొద్దిగా సవరించాలి. 6వ పదం గురించి పై వ్యాఖ్యను గమనించండి.

  రిప్లయితొలగించు
 4. కోడీహళ్ళి మురళీమోహన్ గారూ,
  ఇప్పటికి ఇచ్చిన పదాలు సరైనవే. ఆరవపదం రెండవ అక్షరం ‘హ’.

  రిప్లయితొలగించు
 5. మిస్సన్న గారూ,
  వారిని గురించి అద్భుతమైన పద్యం చెప్పారు. ధన్యవాదాలు.
  నిజమే! 6వ పదం తప్పే. రెండవపదంలో చిన్న సవరణ.

  రిప్లయితొలగించు
 6. లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారూ,
  వారిపై ఉత్తమమైన పద్యం చెప్పారు. ధన్యవాదాలు.
  వివరణ ... ?

  రిప్లయితొలగించు
 7. మిస్సన్న గారూ,
  ఇప్పుడు సరైన 6వ పదాన్ని పట్టుకున్నా, ముప్రత్యయం పెట్టలేదు. అనుస్వారంతో అది మూడక్షరాల పదం అవుతుంది కదా! :-)

  రిప్లయితొలగించు
 8. మిస్సన్న గారూ,
  2పదం విషయంలో ఇప్పుడు 100% కరెక్ట్!

  రిప్లయితొలగించు
 9. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారి సమాధానం ...
  విపినము, సవితృడు, వనజము, తురగము, నృసింహుడు, విహారము, విరాధుడు ,పావురము

  పి.వి.నరసిం హా రావు

  రిప్లయితొలగించు
 10. మందాకిని గారి సమాధానం ...
  విపినము,సవితుఁడు,వనజము, తురగము, నృసింహుఁడు, మహారణ్యం,విరాధుడు, పావురము.

  పివి నరసింహారావు

  రిప్లయితొలగించు
 11. కోడీహళ్ళి మురళీమోహన్ గారి సమాధానం ...
  విపినము
  సావిత్రుడు
  వనజము
  సురతేజి
  నృసింహుడు
  _ హా _ _
  _ రా _ _
  పావురము

  పి.వి.నరసింహారావు

  మైత్రీదినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో-

  రిప్లయితొలగించు
 12. లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారి సమాధానం ...
  కం:
  ద్యావా పృధ్వీ వ్యాపిత
  ధీవిలసిత బుధ్ధిశాలి - తెలుగు పుడమి పై
  ప్రావీణ్యుడు బహుభాషల
  పీ వీ నరసింహ రావు పేరు దలంతున్

  రిప్లయితొలగించు
 13. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారి సమాధానం ...
  హాహా ! హ్రస్వ ' హ ' అయితే యెప్పుడో చెప్పేసే వాడిని

  గహనము

  రిప్లయితొలగించు
 14. మందాకిని గారి సమాధానం ...
  సవితృడు, గహనము

  రిప్లయితొలగించు
 15. మిస్సన్న గారి సమాధానం ...
  విపినము సవితుడు వనజము తురగము నృసింహుడు గహనము విరాధుడు పావురము

  కూల బోనున్న ఆర్ధిక మూలములను
  గట్టి జేసి వ్యవస్థకు పట్టునిచ్చి
  సంస్కరించిన మేధావి! సహన శీలి!
  పీవి నరసింహ రావుని పేరు యిద్ది !

  రిప్లయితొలగించు
 16. గురువుగారూ ధన్యవాదాలు.
  ఈ సందర్భంలో సవిత్రుడు, సవితృడు రెంటిలో
  ఏ పదం సరైనదీ దయచేసి చెప్పండి.
  అలాగే సవితుడు అనే పదం సరైనది అవునా కాదా కూడా చెప్పండి.

  రిప్లయితొలగించు
 17. మిస్సన్న గారూ,
  సవిత, సవితృడు, సావిత్రుడు సూర్యుని పర్యాయపదాలే. ‘సవితుడు’ మాత్రం తప్పు.

  రిప్లయితొలగించు