18, ఫిబ్రవరి 2016, గురువారం

పద్యరచన - 1172

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాలను పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

30 కామెంట్‌లు:

 1. శుభోదయం !

  జయహో తెలంగాణా !

  శ్రీ మేడారం జాతర తెలంగాణా ఆవిర్భావం తరువాయి మొదటి మారు !

  సమ్మక్క తోడ సార
  క్కమ్మదిని గొలిచి జిలేబి కవనము జెప్పెన్
  నిమ్మది మనమున కనగను
  కమ్మని యీ తల్లుల కథ కందము గానన్

  సావేజిత
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ.
   కొన్ని లోపాలు ఉన్నా పద్యం బాగున్నది. మీ పద్యానికి నా సవరణ....
   సమ్మక్క తల్లితో సా
   రమ్మను గొలిచియు జిలేబి రమ్యకవితలే
   నెమ్మదిని జెప్పె గనగను
   కమ్మని యా తల్లుల కథ కందమునందున్.

   తొలగించండి
 2. బంగ రంటి నాతెలంగాణ మందున
  భక్త కోటి తరలు పండుగదియు
  సకల జనులు కొలుచు సమ్మక్క సారక్క
  గద్దె పైకి జేరు కాల మిదియె

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అదిగో జంపన్న ఘనుడు
  అతడే కద కాకతీయ ఆకను పోరా
  డి తనువులు బాసె సమ్మ
  క్కతోడు జంపన్న వాగు కాణాచి యనన్

  సావేజిత
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అదిగో జంపన్న ఘనుడు
  అతడే కద కాకతీయ ఆకను పోరా
  డి తనువులు బాసె సార
  క్కతోడు జంపన్న వాగు కాణాచి యనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మేడా రంజాతర కని
  వేడుకగా బోవనెంచి వేగిర పడగన్
  జూడగ సమ్మక్క సారక్క
  లాడు గరగల సొగసుల లావణ్య మటన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
   మీ పద్యం బాగున్నది.
   మూడవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. మేడా రంజాతర కని
   వేడుకగా బోవనెంచి వేగిర పడగన్
   జూడగ సమ్మక్కయు సారక్క
   లాడు గరగల సొగసుల లావణ్య మటన్

   తొలగించండి
 6. గద్దె నెక్కిరి యిద్దరు గనబడంగ
  భవ్య చరితులు పుడమిని వారలుమరి
  కనుము సమ్మక్క సారక్క కవలులగను
  పూజ లందుకొనుదురట పుణ్యమిచ్చి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది.
   వారిద్దరూ తల్లీ కూతుళ్లు కదా.. మీరు కవలు అన్నారు.

   తొలగించండి
 7. వీరోచిత పోరాటము
  ఘోరారణ్యమున జరుగ కోదండ ధరుల్
  సారమ్మయు సమ్మక్కయు
  వీర మరణమున సురలుగ పేరొంది రిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. మేడారమ్మున నేడు
   న్నాడంబరముగ గిరిజన హారం బనగన్
   వేడుకగ జాతర జరుగు
   నాడ పడుచులం దలచుచు నానందముగన్

   తొలగించండి
  3. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండవ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. సమ్మక్కను సారక్కను
  నెమ్మనమున దలచి జనులు నీమము తోడన్
  నిమ్మళముగ జూడమనుచు
  సమ్ముదముగ గొలుతురచట జాతరనందున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది.
   ‘జాతరలోనన్/ జాతరయందున్’ అనండి.

   తొలగించండి
 9. ఎక్కిరి సమ్మ క్కయు సా
  రక్క మేడారమున గద్దె ప్రబ్బములోనన్
  మొక్కుల దీర్చంగ ప్రజలు
  పెక్కురు చేరిర చట కడు వేడుకతోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది.
   రెండవపాదంలో గణదోషం. ‘సా|రక్కయు మేడారమందు నాగద్దెపయిన్’ అందామా?

   తొలగించండి
 10. సమ్మక్క- సారక్క సాధనా సంపత్తి
  ---------తెలగాణ ప్రజలకు తేరుగాగ|
  మేడార మందున మిక్కిలి భక్తితో
  ------జాతర జూడగ నూత నంబె|
  కోట్ల ప్రజలు జేర కొండ కోనలయందు
  ------భక్తి ముఖ్యమచట శక్తిముందు
  గిరిజన,పురజను లరుదెంచి పూజించ
  -----బెల్లమే బంగారు బేరమగును|
  కష్ట,నష్టము లందున కాలినడక,
  బండ్లు,బస్సులతోజేరు ప్రజల కచట
  నేల గనుపించ దెచ్చట యేలయనగ?
  చూపు దేవిపై నిలుపగ చూడనగున?
  2.దుష్టుల సంహరించుటయె దోషముగాదని యెంచ బూని సం
  తుష్టిగ జేరియున్ నడవితోరణ మందున నున్నమాతలే
  పుష్టికి మార్గమంచు తమపూర్వుల నుండియు నమ్ముటాయె|మా
  దృష్టికి దేవతల్ గనుక దీవెన లంటగ జాత రెంచుటౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సారలమ్మ మరియు సమ్మక్క లనువారు
  పోరు సల్పి తుదకు పుడమి యందు
  కుంకుమ భరిణులుగ కొలువు దీరుదురట
  కొలువ రండు జనులు కోర్కెరదీర.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది.
   'కోర్కె తీర' అనండి.

   తొలగించండి

 12. సమ్మక్క సారలమ్మల
  నమ్మకమున పూజఁ జేసి నడచెడు వారల్
  దమ్ముగలిగి జీవింతురు
  దొమ్మీల నెదర్చు బలము తోడగు మహిలో!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. సారలమ్మ మరియు సమ్మక్క లనువారు
  పోరు సల్పి తుదకు పుడమి యందు
  కుంకుమ భరిణులుగ కొలువు దీరుదురట
  కొలువ రండు జనులు కోర్కెరదీర.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కదన మందు మేటి కాకతీయుల తోడ
  పోరు సల్పి నట్టి వీర వనిత
  చిలుక గుట్ట పైన చిత్రాతి చిత్రమై
  కుంకుమభరణిగను కొమ్మ మారె

  సమస మందు బోరి సమ్మక్క సారక్క
  స్వర్గ గతులు గాగ వగచి భ్రాత
  జయము వీడి నంత జంపన్న మరణించె
  జాతరయ్యె నదియె జనుల కిపుడు.

  చిలుక గుట్ట మీద కుంకుమ భరణిగ మారినది సమ్మక్క

  సంపంగి వాగులొ దూకి ఆత్మ బలిదాన మొనర్చుకున్నది సారక్క నాగక్కల సోదరుడు జంపన్న.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సమర మందు బోరి సమ్మక్క నాగక్క ( రెండవపద్య మొదటి పాదము )

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘సమరమందు’... టైపాటువల్ల ‘సమసమందు’ అయింది.

   తొలగించండి