20, ఫిబ్రవరి 2016, శనివారం

సమస్య – 1950 (లంక నేలెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
లంక నేలెను రాజయి లక్ష్మణుండు.

34 కామెంట్‌లు:

 1. రావణుడు జచ్చె; మేటిగ రాముడు పలు
  కును నిలిపె విభీషణుడనుకూలముగను
  లంక నేలెను రాజయి ; లక్ష్మణుండు
  సీత రాముడు నెల్లరు ముదము గనగ !

  సావేజిత
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబి గారు మీపూరణ చాలా బాగున్నది. నాల్గవ పాదములో యతి భంగమయినట్లున్నది. “సీత రాముడు నెల్లరుఁ బ్రీతినొంద.” అంటే బాగుంటుంది.

   తొలగించండి
  2. కామేశ్వర రావు గారు !

   నెనర్లు !

   జిలేబి

   తొలగించండి
  3. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. కామేశ్వర రావు గారి సవరణను గమనించినందుకు సంతోషం!
   ****
   కామేశ్వర రావు గారూ,
   ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి

  4. అదేమిటో గానీండి కంది వారు,

   చందం సాఫ్టు సీత కి "ముద" మునకి యతి సరిపోయె అని చూపించేసే !

   సరే వేసి చూద్డాము అనుకుని వేసా; సరి కాదని తెలిసింది

   జిలేబి

   తొలగించండి

  5. సీత కి 'ముదానికి' పొత్తు కుదరదనుకుంటా :) జేకే !

   జిలేబి

   తొలగించండి
 2. రావణాసురు డానాడు కావరాన
  లంకనేలెనురాజయి|”లక్ష్మణుండు
  అడవికేగెను తనయన్ననిడువ లేక|
  బంధమన్నది బహువిధ గంధమనగ”.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం.
   ‘లక్ష్మణుండు+అడవికి’ అన్నపుడు సంధి నిత్యం. ‘ఇడువలేక’ అన్న పదం లేదు. ‘విడువలేక’ సాధువు. ‘విపినమున కేగె నన్నను విడువలేక’ అనండి. ‘బహువిధ గంధమనగ’...?

   తొలగించండి
 3. భీతుడై త్రాణ గోర విభీషణుండు
  లంక నేలెను రాజయి.లక్ష్మణుండు
  శీతములడెచ్చె పట్టాభిషేచనమ్ము
  రాముడొనరింప సాంద్ర తీరమ్ము నందు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 4. గురువు గారికి నమస్కారములు

  1.
  రామ చంద్రుని ఘనతనె ఱంగి యతని
  శరణ మనుచు వేడిన విభీషణుడు తుదకు
  లంక నేలెను రాజయి, లక్ష్మణుండు
  భాతృ సేవయె తనకెంతొ భాగ్యమనియె

  2.
  రావణుండిల యేలిన రాజ్యమేది?
  మురిసె నెపుడు సుగ్రీవుండు ముదిత జేరి?
  భాతృభక్తితోనెవడంట వనము కేగె?
  లంకనేలెను రాజయి లక్ష్మణుండు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు వైవిద్యంతో బాగున్నవి.
   మొదటిపూరణలో ‘ఎఱింగి’ని ‘ఎఱంగి’ అన్నారు.
   రెండవపూరణలో మొదటిప్రశ్నకు కేవలం ‘లంక’ అని సమాధానం వస్తుంది. ‘లంక నేలెను’ అన్న సమాధానం రావాలంటే ‘ఏమి చేసెను’ అని ప్రశించవలసి ఉంటుంది. ‘తామసుండైన రావణుం డేమి చేసె’ అని ప్రశ్నిస్తే ఎలా ఉంటుంది?

   తొలగించండి
 5. సమరమున దశ కంఠుడు సమయగానె
  రాము దయ విభీనుండు తా రమణతోడ
  లంక నే లెను రాజయి , లక్ష్మణుండు
  అన్నతోడ నయోధ్యకు ననుసరించె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   ‘విభీనుండు’...? ‘రాము దయ విభీషణుడు తా రమణతోడ’ అనండి.

   తొలగించండి
 6. రావణ వధాంతరమ్మున రమ్యముగను
  దోష రహితుండు ఘనుడు విభీషణుండు
  లంక నేలెను రాజయి లక్ష్మణుండు
  రామచంద్రుండు దీవింప రాగమొప్ప

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తతస్త్వేకం ఘటం గృహ్య సంస్థాప్య పరమాసనే
   ఘటేన తేన సౌమిత్రి రభ్యషించ ద్విభీషణమ్. వా. రా. 6-115-14

   తొలగించండి
  2. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   విభీషణ రాజ్యాభిషేక శ్లోకాన్ని తెలిపినందుకు ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
 7. రావణుని సంహరించగ రాఘవుండు
  శాస్త్ర యుక్తము గావిభీషణుడు కడకు
  లంక నేలెను రాజయి, లక్ష్మణుండు
  పట్టమును గట్ట నతనికి పాడిగాను!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రావణుడు గూలగానని రామునాజ్ఞ
  ప్రియము మీరగ దల్చి విభీషణుండు
  లంక నేలెను రాజయి ; లక్ష్మణుండు
  సీత రాముడయోధ్యకు చేరుకొనగ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శూర్ఫణఖ వలచితినన జోడు గలదు
  సీత నాకటంచుఁ బలుక శ్రీరఘుపతి
  కామ పూరిత దృక్కుల గాంచి వచ్చు
  లంక నేలెను రాజయి లక్ష్మణుండు!

  (లంక = రంకులాడి)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ సందిగ్ధంగా ఉంది. శూర్పణఖను లక్ష్మణుడు ఏలుకొనలేదు కదా!

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులవారికి ప్రణామములు. తాత్కాలికంగా ఆమె లక్ష్మణుని మోహంతో చూసినంత సేపు అని ఆమె పరంగా వ్రాశాను. లక్ష్మణుని పరంగా ఆలోచించవలదని ప్రార్థన.

   తొలగించండి
 10. రావణాసురుడనిలోనరాముచేత
  భీకరంబుగబోవవి భీషణుండు
  లంకనేలెనురాజయి ,లక్ష్మణుండు
  సంత సంబున నతనికి సహక రించె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   ‘భీకరంబుగ బోవ’...? ‘రాముచేత| పెద్దనిద్దుర వోవ విభీషణుండు...’ అందామా?

   తొలగించండి
 11. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  { ల౦కను విభీషణుని ప్రస్తావి౦చ

  కు౦డా పూరి౦చాను మరి ! }


  రావణుడు కూలగా సమరమ్ము న౦దు
  నా యయోధ్యను , సూర్య కులాత్మజు డక -
  ల౦క నేలెను రాజయి | లక్ష్మణు౦డు ,
  హనుమ , విశ్వాస మార. సేవన మొనర్ప


  ( అకళ౦కము = అకల౦కము ;
  అకల౦క. = త .వి. = కల౦కము లేని స్థితి .
  ……………………………………………………
  అకల౦కన్ = కల౦కము లేని రీతి న్
  అకల౦క నేలెను = మచ్చ లేని రీతి గా నేలెను }

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   వైవిద్యంగా అద్భుతమైన పూరణ నందించారు. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. ధ న్య వా ద ము లు

   గు రు వు గారూ !

   తొలగించండి

  3. గురుమూర్తి గారి పూరణ చాలా బాగుంది ; సమస్యా పూరణ అందులో నూ విభీషణుడు "నిషిద్దుడై" !!

   జిలేబి

   తొలగించండి
 12. నమస్కారములు
  ఎందుకైనా.... మంచిదని ......?...? ...?
  రాయ....లేదు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రావణానుజుండు రాముని కరుణచే
  లంక నేలెను రాజయి;లక్ష్మణుండు
  భ్రాతృభక్తి తోడ వనముల కేతెంచి
  విడని నీడ వోలె వెంట నడిచె.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సమస్య :-
  లంక నేలెను రాజయి, లక్ష్మణుండు

  పూరణము....
  మొదటిసారి తేటగీతిలో....

  వినయుడువిభీషనుడురామభక్తితోడ
  లంక నేలెను రాజయి, లక్ష్మణుండు
  వెడలె సీతరాములతోడ రాజ్యమునకు
  జ్యోతి నవ్యాఖిలా! నీకు జోత కృష్ణ!!

  రిప్లయితొలగించండి