2, ఫిబ్రవరి 2016, మంగళవారం

సమస్య – 1932 (రక్తమును ద్రాగువాఁడె....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రక్తమును ద్రాగువాఁడె పో భక్తుఁ డనఁగ.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

40 కామెంట్‌లు:

 1. శంకరార్యా ! జ్వరం తగ్గిందా ? ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం ఎలాగుంది ?
  ఇంటిదగ్గరే యుంటిరిగా ?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వసంత కిశోర్ గారూ,
   జ్వరం తగ్గింది. దగ్గు, ఒంటినొప్పులు, నీరసం మిగిలాయి. మందులు వాడుతున్నాను. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
 2. ఇలన తిరిగెడు రక్కసు డెవ్వడనిన
  జనుల వంచించి బ్రతుకుచున్ జలగ వోలె
  రక్తమును ద్రాగువాడెపో! భక్తు డనగ
  సహన శీలియు దాతయు సత్య వ్రతుడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘ఇలను’ అనండి.

   తొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరింప నున్నవి !

  అమాయక ప్రాణులను బలి యిచ్చి రక్తంత్రాగే పూజారులు భక్తులూ ఎందరో !

  01)
  ____________________________________

  జాలి విడనాడి మేలైన - లాలికముల
  కూత తోడనె మేల్కొల్పు - కుక్కటముల
  అన్నెమును పున్నెమెరుగక - చెన్ను లొలుకు
  వేట లను; కట్టి యిష్టితో - పీక గొట్టి
  రక్తమును ద్రాగువాఁడె పో - భక్తుఁ డనఁగ !
  ____________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పాల నేత్రుని మదినమ్మి భక్తి తోడ
  శిరములన్ సుమాలుగ జేసి శివుని గొల్చె
  రాక్షసుండైన నేమియు రావణుండె
  రక్తమును ద్రాగు వాడెపో భక్తు డనగ

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శుభోదయం !

  యేసు ప్రభువు రక్తము దార బోసె మనకు
  బుద్ధి మెండుగా గలుగగ బుధుడు చెప్పె
  రిక్త జనులు పరుగులిడిరి గురు చెంత
  రక్తమును ద్రాగు వాడెపో భక్తు డనగ

  సావేజిత
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. యుక్తిగ పనులు జేసెడి శక్తి యున్న
  మోస మందున జనులను ముంచి ముంచి
  మాన ధనముల దోచెడి మౌని యనగ
  రక్తమును ద్రాగువాఁడె పో భక్తుఁ డనఁగ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. రాక్ష సుడనగ బరగును రహినిభువిని
  రక్తమునుద్రాగువాడెపో,భక్తుడనగ
  తనదుజీవితమంతయు దన్మయతన
  భగవ దారాధ నమునందు బరగునతడు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కంబమందున నీ స్వామి కలడె? యనిన
  సందియమ్మేల? సర్వము చక్రి యనుచు
  నెవడు కీర్తించ నరసింహుడిలను దనుజ
  రక్తమును ద్రాగు! వాఁడె పో భక్తుడనగ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  బొట్టు .బూది. పెట్టుకొని దేవుని గుడి కడ

  తిరుగులాడ ఫలమె మతి స్థిరము లేక ?

  పనికి రాని వేషములతో భక్తు డగునె ?

  మనుజుల. కుపకృతి సలిపి , మధుర మైన --

  రక్తమును ద్రాగు వాడె పో భక్తు డనగ.

  ………………………………………………………

  { ర క్త ము = నానార్థము = అ ను రా గ ము.

  త్రాగు = ఆ స్వా ది౦ చు }

  ………………………………………………

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రహిని ప్రాణుల హింసించు రక్కసుడన
  రక్తమును ద్రాగు వాడెపో-భక్తుడనగ
  ముక్తి గోరుచు పరమాత్ము మోకరిల్లి
  జీవహింసను నిరసించు జీవుడగును !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. రహిని ప్రాణుల హింసించు రక్కసుడన
  రక్తమును ద్రాగు వాడెపో-భక్తుడనగ
  ముక్తి గోరుచు పరమాత్ము మోకరిల్లి
  జీవహింసను నిరసించు జీవుడగును !

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శ్రీరమారాధిత పదాబ్జ చింత నామృ
  తంబు నిత్యము సిక్కని యంబలి వలె,
  చిత్తమెప్పుడు హరినామ చింతనాను
  రక్తమును, ద్రాగువాఁడె పో భక్తుఁ డనఁగ.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. భుక్తి కొరకయ్యు వేటాడి యుక్తిగాను
  రక్తమును ద్రాగువాడె పో భక్తుడనగ
  భక్త కన్నప్పశివనామ పఠన చేత
  ముక్తిబొందెను మూలమా శక్తియందు|

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు ధన్యవాదములుతో..
  ===========*===============
  రామ చంద్రుని పాదము రక్తి తోడ
  బట్టి, లంకకు వారధి గట్టి వీర
  వానరుల తోడను వెడలి వైరితతుల
  రక్తమును ద్రాగు వాడె పో భక్తు డనగ !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు ధన్యవాదములు తో..
  ============*================
  ధనికులదిక మయినయట్టి ధరణి యందు
  కులము బలమని దిరుగెడి ఖలులను,తన
  వారనక కలియుగమందు వైరి తతుల
  రక్తమును ద్రాగు వాడె పో భక్తు డనగ !

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శక్తి దేవతల గొలువ ముక్తి యనుచు

  క్షుద్ర శక్తుల బూజించ భద్ర మనుచు

  రక్త నైవేద్య మిడుచుచు భొక్తు డగుచు

  రక్తమును ద్రాగు వాడెపో భక్తు డనగ.

  విద్వాన్ డాక్టర్ మూలె రామమునిరెడ్డి విశ్రాంత తెలుగు పండితులు ప్రొద్దుటూరు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. మూలె రామముని రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 17. శంకరయ్యలు స్వస్తులై సాగు కొరకు

  జలుబు జ్వరములు శీఘ్రమే చచ్చు గాక

  సాహితీ సమస్య లనెడి సంగరమున

  విజయు లైనిత్య మవనిని వెలుగు గాక

  విద్వాన్ డాక్టర్ మూలె రామమమునిరెడ్డి విశ్రాంత తెలుగు పండితులు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. రక్తమును ద్రాగువాడె పో భక్తుడనగ
  నల్లులును పేలు జలగలు పిల్లులు పులి
  ప్రభువు కృప చేత పాలకులైరి నేడు
  లంచ మను పేర రక్తమ్ము త్రాగు చుండ్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. రక్తమును ద్రాగువాడె పో భక్తుడనగ
  నల్లులును పేలు జలగలు పిల్లులు పులి
  ప్రభువు కృప చేత పాలకులైరి నేడు
  లంచ మను పేర రక్తమ్ము త్రాగు చుండ్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రావణుండనె లంకకు రాముడనెడి
  నరుని , తోడుగ వచ్చు వానరుల బట్టి
  నాదు యాజ్ఞగ లిప్తలో నడచి , వారి
  రక్తమును ద్రాగువాఁడె పో భక్తుఁ డనఁగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ప్రేతపతి లోకమున్ జేరు పేదవారి
  రక్తమును ద్రాగువాడెపో, భక్తుడనగ
  దేవుని భజించుచున్ తాను దినము రాత్రి
  నార్తి జనులను కాపాడు నట్టివాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి