27, ఫిబ్రవరి 2016, శనివారం

పద్యరచన - 1177

కవిమిత్రులారా,
పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

41 కామెంట్‌లు:

 1. తే.గీ.
  వీరి వీరి గుమ్మడి పండు వీరి పేరు
  ఏమి? వృషభము!?, యాంబోతు!?, ఎద్దు ఎద్దు
  దాక్కొ. దాగుడు మూతల దాండ యాడె
  నెద్దు బుజ్జాయి ముచ్చట నెంతొ మెచ్చి
  - వెంకోరా.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వెంకోరా గారూ, (వెంపటి కోదండ రామయ్య కాదు కదా!)
   మీ పద్యం బాగున్నది.
   ‘పేరు+ఏమి’ అని విసంధిగా వ్రాయరాదు. ‘పేర|దేమి’ అనవచ్చు. ‘వృషభము+ఆంబోతు’ అన్నపుడు యడాగమం రాదు. ‘వృషభమ? యాంబోత?’ అనండి. ‘దాక్కొ’ అనడం వ్యావహారికం. ‘దాండ’..?

   తొలగించండి
  2. కంది శంకరయ్య గారూ,
   మీ సూచనలను పాటిస్తానండీ. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 2. 1.
  పసిదాని ప్రేమ గాంచిన
  వృషభమ్మైనను మురియుట వింతే గదరా!
  మసిబారని మమతల కిది
  సిసలైన యుదాహరణపు చిత్రము యిదియే

  2.
  పసిదానిపైన మక్కువ
  పశువైనను వృషభమునకు వాసిగ కలిగెన్
  విసరక కొమ్ముల నదియును
  పసిప్రేమకు బానిసయ్యి పరవశమొందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పద్యంలో ‘చిత్రము+ఇదియే’ అన్నపుడు సంధి నిత్యం. యడాగమం రాదు. ‘చిత్ర మ్మిదియే’ అనండి.

   తొలగించండి
 3. మాయింటన మాలక్ష్మీ
  మూయించిననీ కనులన ముందర గనుమా
  మాయింటి రమాలక్ష్మిని
  ఈ యింపగు దృశ్యమునకు ఈడును గలదే ?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది.
   ‘మా యింటను’ అనండి. ‘లక్ష్మిని ఈ’ అని విసంధిగా వ్రాశారు.

   తొలగించండి
 4. ఇసుమంత భయము లేకను
  పసిదేమో మోద మంది పరుగున వచ్చెన్
  కసితీరగ యజమానులు
  విసిగించగ మాకు మెరుపు విరిసిన ముద్దే

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కొమ్మును విసరకుమమ్మా
  ఉమ్మా యని ముద్దునిడుచు నున్నది నీకే
  అమ్మా యిదిగో మాతా
  అమ్మాయే ముదముమీరినది గోమాతా !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పాలిచ్చి పెంచుచున్ మురి
  పాలను కలబోసినంత వాత్సల్యముతో
  లాలించు తల్లి నీవని
  గోలమరచె! పాపముద్దుఁ గొను గోమాతా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. విమల ధవళ తనురుచి ప్రభ
  శమక్షమగుణజిత ధరణి సౌరభ వరుని
  న్నమితానురాగ మొప్పగ
  సుమ మృదునిభ తను కుమారి చుంబన మాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. కామేశ్వర రావు గారూ,
   లక్ష్మీదేవి గారి ప్రశంసను చూచేదాక మీ పద్యంలో ‘సర్వలఘుత్వాన్ని’ పరిశీలించాను. లఘు బాహుళ్యమే కాని సర్వలఘువు కాదు. అయినా మనోహరంగా ఉంది.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు. లక్ష్మీదేవి గారి వ్యాఖ్య చూచేవరకు నేను గమనించలేదు. సహజముగ వచ్చిన వే యా లఘువులనన్ని.

   తొలగించండి


 8. చిత్రమందునజూడుడుచిత్రముగను నావుముఖమునుగట్టిగానదిమిపట్టి పెట్టుచుండెనుముద్దునుబిల్లయొకతె
  యాహ!జోహార్లునాయవియందజేయ కోరుచుంటినిగురువులగూర్మితోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కామేశ్వరరావు గారి సర్వ 'లఘు' ప్రయత్నము బాగున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. లక్ష్మీదేవి గారూ ధన్యవాదములు. అది యప్రయత్నంగా వచ్చినది. అనుకోలేదు.

   తొలగించండి
 10. గోమాత! నన్ను గావుమ!
  నామాతయె నన్ను విడచె నమాంతముగన్
  భూమాత కరుణ జూపగ
  నేముండును కష్ట తతులు నీకున్నాకున్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గోమాత! నన్ను గావుమ!
  నామాతయె నన్ను విడచె నమాంతముగన్
  భూమాత కరుణ జూపగ
  నేముండును కష్ట తతులు నీకున్నాకున్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ రావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. గోమాత యింటనుండగ
  శ్రీ మహ లక్షుమి కొలువగు రీతి శుభము, యా
  మోమున ముద్దిడు బాలయు
  తా ముదమందుచు నిలిచెను, తన్మయమగుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. లక్ష్మీదేవి గారూ మీ పద్యము మనోహరముగనున్నది. “లక్ష్మియ” అంటే బాగుంటుందేమో? శ్రీ మహా యని యనవలెను గదా!

   తొలగించండి
  2. “శ్రీమద్వైభవరమానిషేవితమౌ యా ...” అనిననెట్లుండును?

   తొలగించండి
  3. ఓపికతో మీరిచ్చిన సూచనకు ధన్యవాదాలు.
   మహా అనవలసి ఉంది. నిజమే.
   మీ సవరణ బాగుంది. కానీ సంస్కృత పదాలు వాడగలిగేంతగా తెలియవు నాకు.(తెలుగూ అంతేననుకోండి. కొంచెమయినా తెలుస్తుంది.)
   గోమాత యింటనుండగ
   నేమిక కొదువ? సిరులింక హెచ్చును, కాదా?
   మోమున ముద్దిడు బాలయు
   తా ముదమందుచు నిలిచెను, తన్మయమగుచున్.

   తొలగించండి
  4. లక్ష్మీదేవి గారూ తేటతెలుగులో మీసవరణ చక్కగ నున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  5. లక్ష్మీదేవి గారూ,
   మీ పద్యం బాగుంది.
   ‘మహలక్షుమి(క్ష్మి)’ అనడం దోషమే. కామేశ్వర రావు గారి సూచన, మీ సవరణ రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. పాప మమతలు గ్రహియించె –పసువుమనసు
  ఆడపిల్లని నలుసుగా చూడలేదు|
  ముద్దుముచ్చట మురిపాలు ముంచివేయ?
  బంధమన్నది బహువిధ గంధమాయె|
  2.చిన్నిపాపవు నీవిట యెన్నుకొన్న
  ఎద్దుజేరియు ముద్దాడ సిద్దబడగ?
  “మమత మాధుర్య మన్నదిమనకు దెలుప
  తలను దించెను దేవతే నిలిచె ననుచు| {ఎద్దుకున్నగొప్పతనము}

  రిప్లయితొలగించండి
 14. 2ఎద్దు-పాపమూగభావన
  దాగుడు మూతలెందులకు దగ్గరజేరిన చిన్నిపాప|నా
  మూగమనస్సు గుర్తెరిగి ముద్దులు బంచెడి మాతవే గదా?
  సాగెడి జీవితాన మనసన్నది యెక్కడ?పాపనేర్పులో
  ఆగక సేధ్యసాధన-ప్రయాసల యందున ఎద్దుకూర్పులో|

  రిప్లయితొలగించండి
 15. దూడయె దూరం బయ్యెన!
  తోడుగ నేనుంటి నీకు తోయకు మమ్మా
  చూడుము ముద్దిడు చుంటిని
  యేడవకిక పెయ్య కొరకు యెప్పుడు సుమ్మీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మాన్యులు శంకరయ్యగారికి నమస్సులు. నాపద్యం రెండవ పాదంలో గణదోషం దొర్లింది.సరిచేసి పంపుతున్నాను.
  "--------------"""""----------
  గోమాత!నన్ను గావుమ
  నామాతయె నన్ను విడచె జ్ఞానములేకన్
  భూమాత కరుణ జూపగ
  నేముండును కష్ట తతులు? నీకును నాకున్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కొమ్ములు బారెడు గలిగిన
  నమ్మడి ప్రేమకదిబంధి యయ్యెను గాదే
  రొమ్మున గుమ్మెడు పసరమె
  కమ్మని ప్రేమసుధగ్రోల గనినను వింతే

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పసిపాప ప్రేమఁజూపగ
  పశువే యైనను మురియుచు వదనము వంచన్
  పసికూన ముద్దులిడగనె
  కసవును మేయుటను విడిచి కరుణను చూపెన్.
  పాప ప్రేమ తోడ పశువు చెంతకురాగ
  విసరకుండ కొమ్ము వృషభమపుడు
  పాప చేష్టితముల బాగుగా గమనించు
  తీరు గనగ మదికి తృప్తి గల్గె.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మాన్యులు శంకరయ్యగారికి నమస్సులు. నాపద్యం రెండవ పాదంలో గణదోషం దొర్లింది.సరిచేసి పంపుతున్నాను.
  "--------------"""""----------
  గోమాత!నన్ను గావుమ
  నామాతయె నన్ను విడచె జ్ఞానములేకన్
  భూమాత కరుణ జూపగ
  నేముండును కష్ట తతులు? నీకును నాకున్ ?

  రిప్లయితొలగించండి