29, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 543 (తెలుఁగేలా ? యాంగ్ల భాష)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది
       తెలుఁగేలా ? యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్.
ఈ సమస్యను పంపిన
లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారికి
ధన్యవాదాలు.

40 కామెంట్‌లు:

 1. వెలయాలి వోలె వలపులు
  చిలికెడు నాంగ్లంబు చెంత చేరి వచించెన్
  దులువ యొకండీవిధముగ
  తెలుగేలా? యాంధ్ర భాష తీయగనుండన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మలినపు పలుకులు పలుకగ
  బిలిపింతురె వేడ్క గొనుచు విలపించంగా
  ఇలలో కల్లయె యిటులన
  'తెలుగేలా యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్ '

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నేమాని వారు ! చక్కని పూరణ చేశారు.కాని ఆంగ్లము వ్రాయవలసి ఉన్నా మీ చేతులు ఆంధ్రము అనే వ్రాశాయి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గోలి హనుమఛ్ఛాస్త్రి గారు చక్కగా గుర్తు చేసేరు. అభినందనలు. సమస్యను చూచిన తరువాత నా బుర్ర సమముగా పని చేయలేదు. ఏదోలాగ టైపు చేసేను.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తలపుల నిండిన తల్లిని
  వలపులతో "లవరు" రాగ వదలుట మేలా?
  తెలుగ 'బ్బాయ్' యిటు దలచకు
  తెలుగేలా? యాంగ్ల భాష తీయగనుండన్.

  "లవరు" బదులు చెలియ అనవచ్చును. కాని కావాలనే ఇంగ్లీషు చెలియను వుంచాను.ఆంగ్లము పై మోహము పెంచు కుంటున్నాడు కనుక తెలుగు "బాయ్" అన్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శ్రీ పండిత నేమాని వారి స్ఫూర్తితో ;

  వలపెఱుగని వెలయాలిని
  అలుకవతో దిట్టె నొకడు నాంధ్రము లోనన్
  విలపించె నామె పెలుచన్
  'తెలుగేలా? యాంగ్ల భాష తీయగనుండన్ !'

  తిట్టే టప్పుడు తెలియని భాషలో తిడితే కొంత నయము.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చిన్న తమ్ముడు నన్ను పెద్దన్న యనుచు
  గౌరవము చూపె చంద్రశేఖరుడు లెస్స
  సంతసించుచు నేనాశిషములు కూర్తు
  జ్ఞాన విభవమ్ము పెంపొందు గాక! యనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. హనుమఛ్ఛాస్త్రి గారూ మా అన్నయ్య గారి చేత యెవ్వరూ యెట్టి పరిస్థితులలోను అసత్యము పలికించ లేరు. అందులో తెలుగు విషయములో !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పలికె విదేశీయుడొకడు
  "తెలుగేలా? యాంగ్ల భాష తీయగనుండన్,"
  పలికితి తేనెల చిలుకుచు
  పలుతెఱగుల తెనుగు తీపి; పరవశుడయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తమ్ముడు చి.నరసింహమూర్తీ!
  వినయము రాశిపోసిన వివేక నిధీ! నరసింహమూర్తి! నీ
  వనుజుడవంచు గొల్చుచును వందనముల్ పొనరించుచుండ నా
  మనము చెలంగుచుండు నభిమానము నిండి శుభాశిషమ్ములో
  యనఘ! సమస్త సౌఖ్యముల నందుము పావన జీవితమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ధన్యోస్మి! మీ ఆశీస్సులను మన మిత్రు లందఱితో పంచుకొంటాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శ్రీఆదిభట్ల కామేశ్వర శర్మమంగళవారం, నవంబర్ 29, 2011 9:17:00 AM

  తెలుగెంత లెస్సయోనని
  తెలుగేతరుడైన రాజె తెలిపెను సుమతీ
  కలనైనా యనకిట్టుల
  తెలుగేలా యాంగ్లభాష తీయగనుండన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తలపించు బనస తొనలను
  తెలు -గేలా యాంగ్ల భాష ? 'తియ్యగ నుండన్
  తెలుగుల వాడుక భాషను
  గల పలుకులు '- గ్రామ్య మంచు కట్టడి తగునా?

  సుజన-సృజన

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తెలుగును నేర్చిన యె డ లన

  ఫలితము మఱి గానరాదు పర దేశము లన్

  దులువల మాటలె యీ యవి

  తెలుగేలా? యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శాస్త్రి గారు తెలుగు భాష గురించి చక్కగా చెప్పారు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మిత్రులకు అభినందనలు. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన పూరణలు వైవిధ్యముతో నున్నవి.

  తమ్ముడు చి. డా. నరసింహమూర్తి 2 విధాలుగా మంచి భావములను వ్యక్తము చేసెను. మలినపు పలుకులు వద్దని మాతృ భాషా భక్తిని చూపెను మొదటి పద్యములో; 2వ పద్యములో వెలయాలి విలాపము అనే సరసోక్తిని చెప్పెను.

  శ్రీ గోలి హనుమఛ్ఛాస్త్రి గారు లవరు, బాయ్ అనే పదాలు చెప్పుతూనే మాతృ భాషను విడువ వద్దని సలహా చెప్పేరు.

  శ్రీమతి మందాకిని గారు పరదేశీయులకి తెలుగు వినిపించి వారిని తెలుగుతో పరవశింప జేసేరు.

  శ్రీ ఆదిభట్ల వారు శ్రీ కృష్ణదేవరాయనికి నివాళి పట్టేరు. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స.

  శ్రీ రాజారావు గారు తెలుగు అనే పనస తొనల రుచిని చూపేరు.

  శ్రీ సుబ్బా రావు గారు పరదేశపు తులువల మాటలుగా అభివర్ణించేరు.

  అందరి పద్యరచనలు మంచి భావములతో, ధార శుద్ధితో బాగుగా నున్నవి.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. స్వామియె శరణం
  గురువు గారికి ధన్యవాదములు
  -----------

  ఫలితము లేదని ముదుసలి
  బలుకును పరభాష నేడు బలువురితోడన్
  తెలుగునకు దెగులు బట్టగ
  "తెలుగేలా? యాంగ్ల భాష తీయగనుండన్,"

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వెలుగేలా యిరులుండన్?
  కలగని సుధలేలమనకు కల్లే యుండన్?
  నెలవేలవీధులుండగ,
  తెలుగేలా? యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. పలుకే పలుకని మూకకు,
  పలుదేశంబుల సహాయపడుభాషిదియే,
  తెలుగేలపలుకవలయును,
  తెలుగేలా? ఆంగ్లభాష, తీయగనుండన్.

  ఏవిధంగా పూరించినా కూడా ఆంగ్లభాష తీపి అని చెప్పల్సి వస్తుంది కదా అని, క్రమాలంకారములో పూరించాను గురువుగారూ.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నా పూరణ .....

  తలిదండ్రుల ’మమ్మీ డా
  డి’లుగా గుర్తించి త్రాగి డిస్కో లనుచున్
  మెలఁగెడు భ్రష్టాత్మకులకు
  తెలుగేలా? యాంగ్లభాష తియ్యగ నుండన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఉలుకేల యున్న మాటకు
  కొలువులచదువులకు తెలుగు కూడనిదై హూ
  ణులభాష గద్దెకెక్కెను
  తెలుగేలా? ఆంగ్లభాష, తీయగనుండన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కొంచెం మార్పుతో:

  ఉలుకేల యున్న మాటకు
  కొలువులచదువులకు తెలుగు కూడనిదై హూ
  ణుల భాష మెచ్చువారికి
  తెలుగేలా? ఆంగ్లభాష, తీయగనుండన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. తుల లేని భాష తెలుగని
  పలికెను మురిపెమున బ్రౌను పండితు- డైనన్
  తల లేని వారి తలపున
  తెలుగేలా ?యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్

  సుజన-సృజన

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కలదట పిలుపది దారకు
  తలపకనిడనెవడొ 'పంచదార'ను పేరన్,
  దెలియుట, స్వార్ధమనెఁ బిలువ
  తెలుగేలా ?యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వెలయాలి వలపు వెంబడి
  కులుకుచు పరుగిడిన భంగి కూరిమి తోడన్ !
  తెలుగున విభవము తెలియక
  తెలుఁగేలా ? యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 26. శ్రీపతిశాస్త్రిమంగళవారం, నవంబర్ 29, 2011 8:52:00 PM

  శ్రీగురుభ్యోనమ:

  అలుపెరుగక నాంగ్లేయులు
  పలుదేశములన్ గెలచిరి వంచనతోడన్
  బల గర్వమునన్ బలికిరి
  తెలుఁగేలా? యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మిత్రులారా! అభినందనలు.
  మరి కొందరి పూరణలు కూడా చూచేను. మన వారి ఆవేదనలు, వ్యంగ్యోక్తులు, ఉదాసీనత అన్నీ వ్యక్తము అయ్యేయి. శ్రీ వరప్రసాద్ గారు తెలుగునకు బట్టిన తెగులు గురించి బాధను తెలిపేరు. ఊకదంపుడు గారు మరొక విధముగా ఉదాహరణలను చూపేరు. శ్రీ సంపత్ కుమార్ గారు వ్యంగ్యంగానే ఆంగ్లముపై మోజును వర్ణించేరు. శ్రీ శంకరయ్య గారు భ్రష్టుల పరిస్థితిని వేలెత్తి చూపేరు. శ్రీ శ్యామల రావుగారు కొలువులలో ఆంగ్లం ఆవశ్యకత వలన తెలుగుకి కలిగిన చిన్న చూపును చెప్పేరు. శ్రీ రాజారావుగారు తెలుగు సాహిత్యమునకు ఎనలేని సేవ చేసిన బ్రౌను దొరగారికి నివాళి అర్పించేరు.

  ఇలా ఎన్నెన్నో విధముల పూరణలతో ఈనాటి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమము అందరిని ఆకట్టుకున్నది. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. శ్రీమతి రాజేశ్వరి గారి పూరణ మరియు శ్రీ శ్రీపతి శాస్త్రి గారి పూరణలు కూడా బాగుగనే ఉన్నవి. అభినందనలు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. @రాజేశ్వరి గారూ
  "వెలయాలి వలపు వెంబడి" పూరణ బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. సులువుగ శాస్త్రముల జదువ
  నలవి యగును గాదె ఆంగ్ల మందే యనుచున్
  బలుకగ జక్కగ మరచిరి
  తెలుగేలా యాంగ్ల భాష తీయగ నుండన్.
  --------------

  రిప్లయితొలగించండి
 31. నమస్కారములు.
  పండితులు , అవధాన సరస్వతులు , గురువులు , నా పద్యం బాగుందని అంటే నా జన్మ ధన్య మైనది. శిరసాభి వందనములు. లక్క రాజు గారు ధన్య వాదములు . సోదరులకు అభినందనములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. శ్రీపతిశాస్త్రిమంగళవారం, నవంబర్ 29, 2011 10:53:00 PM

  గురువుగారూ ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
 33. నేమాని వారూ ! ధన్యవాదములు.
  రాజశేఖర శర్మ గారూ ! ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మా బండి చాలా లేటు

  పలుకుట సహజమ్మాంగ్లే-
  యులు తమదే మంచి భాష యుర్వి నటంచున్
  కలిమాయ తెలుగు వారన
  తెలుగేలా యాంగ్ల భాష తీయగ నుండన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. మూర్తి మిత్రమా నేమాని పండితార్యుల ఆశీస్సుల నందుకొన్న మీకు అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు
  విలపింతును తలను బట్టి విలవిల మనుచున్
  తెలుగున "అమ్మా" యనినే:
  "తెలుఁగేలా ? యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్!"

  రిప్లయితొలగించండి
 37. చిలవలు పలవల యతులును
  బలుపౌ ప్రాసలను కూడి బాధాకరమై
  గిలగిల తన్నుకు చచ్చెడు
  తెలుఁగేలా ? యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 38. మిలమిల లాడెడు కైతలు
  చిలుకగ మన పోతనయ్య శ్రీనాథునితో
  చెలియా! అనబోకిట్టుల:
  "తెలుఁగేలా ? యాంగ్ల భాష తియ్యగ నుండన్"

  రిప్లయితొలగించండి