11, అక్టోబర్ 2012, గురువారం

పద్య రచన - 138

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12 కామెంట్‌లు:

 1. బీటలు వారెనే పుడమి బీదతనంబున రైతులేడ్వగా
  మాటలు కాదు సేద్యమును మానక జేయుట నేటి రోజునన్
  నాటిన పైరు వచ్చునని నమ్మకమన్నది లేకపోయెనే
  చేటగు కాలమే జనుల చింతల బెంచుచునుండెనే హలా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చుక్క నీరు లేక ' చిక్కితి' విధిచేత
  నాట లేదు పొలము నాటినుండి
  నాటె గునప మొకటి నాగుండె దేవుడు
  పగుళు లిచ్చె నాదు బ్రతుకు పొలము

  రిప్లయితొలగించండి
 3. జీవనము లేదు క్షేత్రము
  లావిరులై కర్షకులకు నాశలు చెల్లెన్
  దేవా! నీవే గతి మా
  యావేదన దీర్పవే కృపామృత వృష్టిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. బీ ట తీ యగ ,పొల మది బీ ద రైతు
  వాన లేమికి చింతించి వాన చినుకు
  పడును పండును బంటలు పాట్లు తొలగు
  ననుచు భావించి ప్రార్ధిం చె నవ్వరు ణుని

  రిప్లయితొలగించండి 5. 1.
  పాప మసలె పేద,పైన ననావృష్టి
  నెరియలాయె బీడు,నేల యంత
  తీసికొనిన యప్పు దీర్చుట యెట్టులో
  మరణమొకటె యిపుడు మార్గమేమొ.

  2.
  ఎండిపోయెను చేలన్ని యేమిసేతు
  నేలయే కాదు హృదయమ్ము నెరియలాయె
  ఎటుల జీవిక సాగునీ యేట ననుచు
  పాపమా పేద రైతు లో వగచుచుండె.

  రిప్లయితొలగించండి 6. 1.
  పాప మసలె పేద,పైన ననావృష్టి
  నెరియలాయె బీడు,నేల యంత
  తీసికొనిన యప్పు దీర్చుట యెట్టులో
  మరణమొకటె యిపుడు మార్గమేమొ.

  2.
  ఎండిపోయెను చేలన్ని యేమిసేతు
  నేలయే కాదు హృదయమ్ము నెరియలాయె
  ఎటుల జీవిక సాగునీ యేట ననుచు
  పాపమా పేద రైతు లో వగచుచుండె.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వర్షంబించుక లేదని
  కర్షకవర్గంబు బాధగాంచెను జగతిన్
  హర్షంబునకై నికనఘ
  మర్షణమే శరణమంచు మదిభావింతున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కరుణరసాత్మకంగా ఎదలోతులలో నాటుకొనే భావాలతో మంచి పద్యాలను వ్రాసిన...
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  పండిత నేమాని వారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  కమనీయం గారికి,
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  *
  రాజశేఖరుని శర్మగారూ,
  మీరు నా బ్లాగును వీక్షిస్తున్నారన్నమాట. చాలా సంతోషం. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శంకరార్యా! ధన్యవాదములు.
  రాజశేఖర శర్మగారూ ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి