3, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 840 (తిరుమలేశుఁడైన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
తిరుమలేశుఁడైనఁ దిరిపె మెత్తు.
ఈ సమస్యను సూచించిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

18 కామెంట్‌లు:

 1. బాగు చేయునట్టి యోగమ్ము లొదవుచో
  దేశ నేత యగును తిరిపెమేని
  భ్రష్ఠు చేయజాలు ప్రారబ్ధమునుబట్టి
  తిరుమలేశుడైన దిరిపెమెత్తు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అచ్చి రాని నాడు లచ్చియే నిలువదు
  ఇచ్చకాలు కూడ కచ్చ లగును
  కలసి రాని నాడు కామేశ్వరుండైన
  తిరుమలేశుడైన దిరిపెమెత్తు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. స్వామివారి కథే:
  చేత కాసు లేదు చేసుకొనన్ పెళ్లి
  రాజు కూతురు నట మోజు కొద్ది
  పెళ్లి ఖర్చు కొఱకు పెన్నిధి దొరవద్ద
  తిరుమలేశుఁడైనఁ దిరిపె మెత్తు!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వేంక టేశు డడుగ పెండ్లి చేసి కొనుట
  కు , మఱి సొమ్ము నిచ్చె కూ డ దీసి
  యా కు బేరు డాత డానంద బడగను
  తిరుమ లేశు డైన దిరిప మెత్తె .

  రిప్లయితొలగించండి
 5. (1) ఊరి నిండ ఆస్తులున్న వాడైననూ
  ధనము దాచకున్న తరిగిపోవు.
  ఉన్న డబ్బు పరులకూడ్చి పెట్టుచునున్న
  తిరుమలేశుడైన దిరిపమెత్తు.


  (2) మనకు దేశభక్తి మంచిగా నున్ననూ
  కాసు చేత లేక కావు పనులు
  లక్ష్య ప్రాప్తి కొరకు లక్షలు లేకున్న
  తిరుమలేశుడైన దిరిపమెత్తు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గండూరి లక్ష్మినారాయణబుధవారం, అక్టోబర్ 03, 2012 4:50:00 PM


  "అవసరమును బట్టి యందరిలో మార్పు
  జరుగుచుండు నిట్టి జగతిలోన
  పట్టె ఖరము కాళ్ళు వసుదేవు డెరుగవా!
  తిరుమలేశుడైన తిరిపమెత్తు."

  రిప్లయితొలగించండి

 7. ధనము చేతనున్నఁ దనకన్న మిన్నయే
  లేఁడటంచు వ్యయము లెన్నొ మిగులఁ
  జేయుచుండఁగాను జివరికి నేమౌను?
  తిరుమలేశుఁ డైనఁ దిరిపె మెత్తు!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. లక్ష్య బెట్టినంత లాలిత్య ముగ నుండు
  చపల చిత్త మున్న చంచ లాక్షి
  అలిగి నపుడు బోద యలమేలు మంగైన ?
  తిరుమ లేశుఁ డైనఁ దిరిపె మెత్తు !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆదిభిక్షువయ్యె నక్కట శంభుండు
  బలిని వేడ నేగె బళిర చక్రి
  కర్ణు దానమడిగె కద దేవనాథుండు
  తిరుమలేశుడైన దిరిపెమెత్తు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ప్రేమభిక్ష యనుచు ప్రియురాలి నర్థించు
  నెంతవాడునేని వింత కాదు
  తిరుమలేశుడైన తిరిపెమెత్తుట యటు
  లయ్యె కాదె ముద్దరాండ్ర కొరకు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ మీ పూరణ బాగుంది.

  అచ్చి రాని నాడు లచ్చియే నిలువదు
  ఇచ్చకాలు కూడ కచ్చ లగును

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వనరులకు సరిపడు పథకాలు రూపొంది
  వ్యర్థ ఖర్చు నదుపు వదలివేయ
  పథక ఫలిత మంద పాట్లు పడుచు
  తిరుమలేశుడైనఁదిరిపె మెత్తు!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈనాటి సమస్యకు చక్కని పూరణలను చెప్పిన
  పండిత నేమాని వారికి, (వైవిధ్యంగా మూడు పూరణలు)
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  చంద్రశేఖర్ గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  మారెళ్ల వావన కుమార్ గారికి, (రెండు పూరణలు)
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారికి,
  గుండు మధుసూదన్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి,
  సహదేవుడు గారికి (మూడవ పాదంలో గణదోషం)
  అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శ్రీగురుభ్యోనమః
  గురువు గారికి థన్యవాదములు.మూడవ పాద సవరణ:

  ' పథకఫలితమందపడరాని పాట్లతో '
  స్వస్తి .

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీగురుభ్యోనమః
  గురువు గారికి థన్యవాదములు.మూడవ పాద సవరణ:

  ' పథకఫలితమందపడరాని పాట్లతో '
  స్వస్తి .

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శ్రీగురుభ్యోనమః
  గురువు గారికి థన్యవాదములు.మూడవ పాద సవరణ:

  ' పథకఫలితమందపడరాని పాట్లతో '
  స్వస్తి .

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శ్రీగురుభ్యోనమః
  గురువు గారికి థన్యవాదములు.మూడవ పాద సవరణ:

  ' పథకఫలితమందపడరాని పాట్లతో '
  స్వస్తి .

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శంకరార్యా! ధన్యవాదములు.
  లక్కరాజు గారూ ! ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి