14, అక్టోబర్ 2012, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 849 (తల లేకుండఁగఁ జూడఁగా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
తల లేకుండఁగఁ జూడఁగా వలయు విద్వాంసుల్ ప్రశంసింపఁగన్.
(ఆకాశవాణి వారి సౌజన్యంతో...)

11 కామెంట్‌లు:

  1. శ్రీ సరస్వత్యై నమః:
    ఒక పవిత్ర స్థలములో సరస్వతీదేవి సమారాధనలు జరుగుచున్నవి. అందులో ఒక అష్టావధాన సభలో నిషిద్ధాక్షరిని ఇచ్చిన పృఛ్ఛకుడు ఇచ్చిన అంశము: లలితా దేవిని గూర్చి ఒక పద్యమును చెప్పండి - త ల అనే అక్షరములు లేకుండా చూడండి అని.

    జలజాతాసన భామినీ పద సమర్చల్ చేయుచున్ తత్సభా
    స్థలిలో నొక్క వధాన మందొసగె నంశంబౌ నిషిద్ధాక్షరిన్
    లలితా దేవిని గూర్చి చెప్పుడని యాహ్లాదంబుగా నక్షరాల్
    "త, ల" లేకుండగ జూడగా వలయు విద్వాంసుల్ ప్రశంసింపగన్

    నిషిద్ధాక్షరిని తరువాత ప్రకటించుతాను - స్వస్తి.

    రిప్లయితొలగించండి
  2. నిషిద్ధ్హాక్షరి - "త, ల" లేకుండా లలితాదేవి వర్ణన:

    మత్తకోకిల:
    శ్రీసదాశివ భామినీ! శశిశేఖరీ! భువనేశ్వరీ!
    వాసవాది సురావనా! గుణవైభవా! కరుణామయీ!
    భాసమాన యశోధనా! భవబంధ మోచని! శంకరీ!
    నీ సుధామయ వీక్షణన్ జననీ! సదా నను బ్రోవుమా.

    రిప్లయితొలగించండి
  3. అల వైకుంఠ పురంబునన్ వెలసి సర్వాంతర్యముల్ జొచ్చి నౌ
    దల దాల్చున్ భువనంబులన్ ; హరియు భేదంబుల్ విలోకించడే !
    కుల మేమంచు మతంబు యేమనుచు నీకుండెన్ ధనంబంచు నం
    దల లేకుండగ జూడగా వలయు విద్వాంసుల్ ప్రశంసింపగన్ !


    అందల = మితి, మేర
    చూ. అంతర్జాల తెలుగు నిఘంటువు మరియు ఆచార్య జి . ఎన్. రెడ్డి తెలుగు పర్యాయ పద నిఘంటువు.

    రిప్లయితొలగించండి
  4. తలపై వాణియె నిల్చియుండి కరుణన్ తా విద్యలందీయగా
    తలపుల్ చేతలు పండితాళి మనలన్ తప్పంటు చూపింపకన్
    విలువల్ గల్గిన మంచి భావములతో వేరైన దోషంబు కై
    తల లేకుండఁగఁ జూడఁగా వలయు విద్వాంసుల్ ప్రశంసింపఁగన్.

    రిప్లయితొలగించండి
  5. కలలోజూచిన కన్నియన్, చెలియ నా కాంతామణిన్ చక్కనౌ
    తలపందుంచిన పండితోత్తముడె యౌదార్యంబునన్ వర్ణన
    మ్మిలలో జేసిన వేళలన్ సభలలో యిల్లాలు రాకుండ, న
    త్తల లేకుండఁగఁ జూడఁగా వలయు;విద్వాంసుల్ ప్రశంసింపఁగన్.

    రిప్లయితొలగించండి
  6. గురువు గారు,
    కొన్ని రోజుల వరకూ సభలో పాల్గొనడం వీలు కాకపోవచ్చును.

    రిప్లయితొలగించండి
  7. సోమార్క గారు పృచ్ఛకులు గా పాల్గొన్న అష్టావధాన విశేషాలు చూసినారా?.ఈ లంకెలో చూడగలరు.
    arkasomayaji.blogspot.in/2012/10/blog-post_14.html

    రిప్లయితొలగించండి
  8. లక్ష్మీదేవి గారూ "విద్వాంసుల్ ప్రశంసింపఁగన్" కలల కన్నియ వర్ణన చేసే పూరణ బాగుంది.

    కలలోజూచిన కన్నియన్, చెలియ నా కాంతామణిన్ చక్కనౌ
    తలపందుంచిన పండితోత్తముడె యౌదార్యంబునన్ వర్ణన

    రిప్లయితొలగించండి
  9. నేమాని పండితార్యా! మీ పూరణ, అవధాని గారి నిషిద్ధాక్షరి అనుపమానం!

    రిప్లయితొలగించండి
  10. సలహానిచ్చెద బాలుడా వినుమురా జంఘాల శాస్త్రీయుడా!
    బలుపౌ సంస్కృత శబ్దముల్ విడియుచున్ పండంటి పద్యమ్ములన్
    గలభా ప్రాసలు ఘోరమౌ యతులనున్ కందమ్ము వృత్తంపు వ్రా
    తల లేకుండఁగఁ జూడఁగా వలయు విద్వాంసుల్ ప్రశంసింపఁగన్

    రిప్లయితొలగించండి