13, అక్టోబర్ 2012, శనివారం

పద్య రచన - 140

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14 కామెంట్‌లు:

 1. అబ్బుధ్ధి మారదెప్పుడు
  'సుబ్బరముగ ' పగులగొట్టి చూచును దానిన్
  అబ్బా! సెల్ఫోనైనను
  కొబ్బరి కాయై ననేమి కోతికి యొకటే.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కరముల నలరెడు నీ యుప
  కరణమ్మే దూరవాణి కర్ణములకు సం
  బరమును గూర్చునట నిరం
  తరమంచును మర్కటంబు తగ మురిసె బళా!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శ్రీపతిశాస్త్రిశనివారం, అక్టోబర్ 13, 2012 9:20:00 AM

  శ్రీగురుభ్యోనమ:

  కనిపించె ఫలములిందున
  తినగోరుచు దీని తలుపు తెరచితి కానీ
  వినిపించె వింత శబ్ధము !
  కనుగొనెదను కానరాని కారణమేదో(మో).

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మును హనుమంతుడయోధ్యన్
  పనిగట్టుకు రత్నమాల పరికించువిధం
  బును గుర్తుతెచ్చువానర
  మునకిదె జోహారులందు మోదముతోడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రెండు కోతుల జూ డుము పండను కొని
  సెల్లు ఫోనును బరికించి డొల్ల జేసె
  కోతి చేష్టలు వింత ను గొలుపు చుండు
  రూ ప మరయగ మనుజుని రూ ప మేను .

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నాదువారసులైనట్టినరులునేడు
  సెల్లు తోడ ప్రపంచమ్ముచేతఁబట్టి
  కాలుఁగదపక కార్యాల కర్త లైన
  వారసత్వపు చేష్టలు వదలరైరి

  రిప్లయితొలగించండి

 7. కోఁతి, చేతిలో సెల్ ఫోను 'కొబ్బరి' యని,
  పగులఁ గొట్టంగఁ, గొబ్బరి వ్రక్క గూడ
  నచటఁ గనరాక యుండఁగ నచ్చెరువయె!
  కోఁతి చేష్టలు కొంగ్రొత్త రీతులు గద!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రిథముగ కిచకిచ యనెను రింగు టోను
  కోతి యొకటి తలచె "తన భ్రాత సెల్లు
  లోన దూరెనేమో"
  యని ఫొనుఁ బగుల
  గొట్టి పరికింప, సెల్లులో కోతి నాస్తి!!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పవనసుతునిముందు పసిడి ముద్దేసిన
  పాడుచేసినదియు పక్కనెట్టు
  సెల్లుఫోనునైన చెల్లు జేసునుగాక!
  మారుతిగుణమేల మారబోదు!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. హారమందున నారాము హనుమ వెదకి
  త్రెంచి వేసిన సంగతి తెలిసె నేమొ
  కపియె కూర్చొని యారాము గాను తాను
  వెదకు చుండెన సెల్ విప్పి వేగిరముగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కరమున నదేమి ? చెప్పుము కపివరుండ !
  సెల్లు ఫోనండ్రు దానిని - చింత యేల !
  మాట లాడగ మున్ముందు మనిషికి వలె
  వానరములకున్ సెల్లు ఫోన్స్ వచ్చు నేమొ !

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తెలివి లేనట్టి దీనికి తెగుల దేమి
  తినుట కేరీతి గాంచిన పనికి రాదు
  వారసులు మనతోడి వా నరుల కేల
  కల్లు త్రాగిన మనకబ్బె సెల్లు ఫోను

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వైవిధ్యంగా, అద్భుతంగా చక్కని పద్యాలు రచించిన...
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  పండిత నేమాని వారికి,
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారికి,
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  గుండు మధుసూదన్ గారికి,
  జిగురు సత్యనారాయణ గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  *
  జంగిడి రాజేందర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘ఏసిన(వేసిన), ఎట్టు(పెట్టు), చేసును(చేయును)’ అని వ్యావహారిక పదాలను ప్రయోగించారు. నా సవరణలతో మీ పద్యం....
  పవనసుతునిముందు పసిడిని పెట్టిన
  పాడుచేసి యదియు పక్కన నిడు,
  సెల్లుఫోనునైన చెల్లు జేయునుగాక!
  మారుతిగుణమేల మారునయ్య!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వస్తువు విలువల్ మారును వాడెడి విని
  యోగదారుఁ బట్టి వినరా! యోగుల కిలి
  యాన, కోతికి సెల్ ఫోను, అప్పట మతి
  లేని వానికి మొగలిపూ లివ్వకెపుడు!

  రిప్లయితొలగించండి