29, అక్టోబర్ 2012, సోమవారం

పద్య రచన - 144

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12 కామెంట్‌లు:

 1. లేగ దూ డలు దల్లులు వేగిరముగ
  ద్రాగు చుండెను జూడుడు ద ప్పి కతన
  బోరు పళ్ళెము నందలి నీరము ను, జ
  వాను దోడు చుండెను గద వాటి కొఱకు .

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అతి పిపాస తోడ పశువు లలమటించు
  చుండగ నెడారిలో నొక్క సుజను డంత
  బోరు నీటిని తోడుచు పోసి జలము
  దాహమును దీర్చె నరరూప దైవమతడు

  రిప్లయితొలగించండి

 3. కఠినచిత్తులు సైనికుల్ గరుణలేని
  వార లనుచు భావింతురు ప్రజలు; కాని
  మానవత్వము పరిమళింపఁగఁ బశువుల
  దాహమును దీర్చుచున్నాఁడు దయను జూపి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పాలిచ్చి మనుజమాత్రుల
  పాలించెడిసౌరభేయిప్రాబల్యములన్
  ఆలించి గౌరవింపుము
  ఆలలితామాతరూపమవనిన్ గనరే.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గురువుగారు,

  మీ నిర్వహణలో మేము పాల్గొన్న అంతర్జాల అష్టావధానము గురించిన ఒక సంపాదకీయము ( జ్యోతిగారిచే ) ఈరోజు సాక్షి దినపత్రికలో ప్రచురితమైనది. చాలా గర్వంగా ఉన్నదండీ.

  మన:పూర్వక ధన్యవాద శతం.
  http://epaper.sakshi.com/apnews/Hyderabad-Main_Edition/29102012/4

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తొడలు విరుగు నట్లు పొలము దున్ని నీరు
  లేక గొంతు లెండుచు నుండ; లేచి వచ్చె
  ప్రాణములు మాకు యిపుడు నీరమును ద్రావ ;
  సైనికుడ ! దయాళువు నీవు చల్ల గుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తిండి పెట్టక పోయిన పిండు కొనుచు
  పాలు పెరుగుల నమ్ముకు బ్రతుకు జగతి
  కడకు జలమిచ్చి నింపగ కరుణ జూపి
  జాలి లేనట్టి జనులందు మేలు గాదె !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కవిమిత్రులారా,
  పశువుల దాహార్తిని పోగొడుతున్న సైనికుని చిత్రాన్ని చూసి స్పందించి చక్కని పద్యాలను పంపిన
  సుబ్బారావు గారికి,
  పండిత నేమాని వారికి,
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  *
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పద్యంలో ‘మాకు + ఇపుడు’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘మా కిపు డిటు’ అందాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మనుజులఁజంపెడు కర్కశు
  లనుకొంటిని'యన్న'లనంగ! నావుల కచటన్
  తనచేత బోరు నీరము
  సునిశితుడై త్రాప నేను జోతల నిడెదన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఆలము చేయు 'జవానుడ '
  పాలన గతి చెదరకుండ బరగెద వయ్యా !
  ఆలపు మందల దప్పిని
  పాలనొసంగగ నిజముగ బాపితివయ్యా !

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆలము చేయు 'జవానుడ '
  పాలన గతి చెదరకుండ బరగెద వయ్యా !
  ఆలపు మందలు జేరగ
  పాలనొసంగగ పిపాస బాపితివయ్యా !

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సవరణ :

  తొడలు విరుగు నట్లు పొలము దున్ని నీరు
  లేక గొంతు లెండుచు నుండ; లేచి వచ్చె
  ప్రాణములు మా కిపు డిటు నీరమును ద్రావ ;
  సైనికుడ ! దయాళువు నీవు చల్ల గుండు.

  రిప్లయితొలగించండి