26, డిసెంబర్ 2015, శనివారం

పద్యరచన - 1129

కవిమిత్రులారా,
“ఇందుఁ గలఁ డందు లేఁడను
సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుం
డెందెందు వెదకి చూచిన
నందందే కలఁడు దానవాగ్రణి వింటే!”

పై పద్యభావాన్ని మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో వ్రాయండి.

51 కామెంట్‌లు:

 1. హరియె లేని ప్రాంతమంగుళ మైనను
  లేదు నిజము వినుము నాదు మాట
  గుడిన నుండు వాడు గుండెలో నుండును
  తరచి చూచు వారు తథ్య మంద్రు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శాస్త్రి గారూ,
   మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
   కాని పోతన గారి పద్యభావాన్ని సంపూర్ణంగా అనువదించలేకపోయారు.

   తొలగించండి
 2. సందుల గొందుల మరిమీ
  ముందర నే నిలచియుండు మురహరి యెపుడున్
  సందియము వలదు మీకు ప
  సందుగ తా గానుపించు సరి హరి వెతుకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఎందున వెదకిన తండ్రీ!
  యందండే యుండు చక్రి యనుమానంబున్
  డెందమునకు రానీయక
  వందనములు సేయుమయ్య! పరమాత్మునకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  ఇందుఁ గలఁ డందులేఁ డను సందియ మిఁక
  వలదు! శ్రీపతి మధురిపుఁ డిలను జూడ
  నెందు వెదకిన నందె గోవిందుఁ డుండు!
  దానవేంద్ర! సత్యమ్మిది! తండ్రి! వినుము!


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
   పోతన గారి భావాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా చక్కగా అనువదించారు. చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *

  ఇ౦దున్నాడను చ౦దు లేడనుచు నూహి౦ప౦గ నేలా ? జగ౦
  బ౦దా శ్రీరమణు౦డు ప్రత్యణువులో వ్యాపి౦చు నిక్షిప్తమై
  యె౦దె౦దున్ హరి c గా౦చ గోరినను త౦డ్రీ యు౦డు న౦ద౦దె,ని
  స్స౦దేహ౦బిది|కా౦చు మీవు నతనిన్ సామర్థ్యమే యున్నచో !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *

  ఇ౦దున్నాడను చ౦దు లేడనుచు నూహి౦ప౦గ నేలా ? జగ౦
  బ౦దా శ్రీరమణు౦డు ప్రత్యణువులో వ్యాపి౦చు నిక్షిప్తమై
  యె౦దె౦దున్ హరి c గా౦చ గోరినను త౦డ్రీ యు౦డు న౦ద౦దె,ని
  స్స౦దేహ౦బిది|కా౦చు మీవు నతనిన్ సామర్థ్యమే యున్నచో !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   మీ పద్యం మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. ఎందు జూచిన నందందు నెరుగ బడును
  సందియము వలదింకనీచక్రివెలసి
  సర్వమందు లేడిందునందుర్విజూడ
  గానని తలప వలదయ్య దానవేంద్ర

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఇందందని వెతుకగ వల
  దెందెందు గనిన మురారి యేలోకమున
  న్నందంద యుండు నిక్కము
  సందేహం బేల తండ్రి సర్వేశ్వరుపై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. అనంత్ మూగి గారి పద్యం....

  ఇక్కడ నక్కడ ననుటకు
  చిక్కం డనుమాన మేల శ్రీహరి తండ్రీ
  ఎక్కడి కక్కడ వెదకిన
  నక్కడి కక్కడనె గలడు నమ్ము నిజ మిదే.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అనంత్ మూగి గారూ,
   శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది.
   మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. కరినట గాచెను మొరలిడ
  హరికట దర్శన మొసంగె హర్షము తోడన్
  హరిహరియించు నఘములు యనవరతంబున్
  2:ఎందున్నాడన జనకుని
  డెందెములోనే గలడని లహరిని బలుకన్
  యందరి కచ్చెరు వగుతరి
  నందము తోడహరిరాగ నందనమయ్యెన్.
  3ఎక్కడ వెదికిన జనకా
  నక్కడె గలడా నరహరి నమ్ము మటంచున్
  చక్కగ బాలుడు పల్కగ
  గ్రక్కున స్తంభము వెలువడి హరియేతెంచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యాలలో ఒక తూగు ఉందండి! అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మొదటి పద్యంలో మూడవపాదం లోపించింది.
   రెండవపద్యం రెండవపాదంలో యతి తప్పింది. ‘బలుకన్+అందరి’ అన్నపుడు యడాగమం రాదు.
   మూడవపద్యం చివరిపాదంలో యతి తప్పింది.
   సవరించండి.

   తొలగించండి
 11. దానవాగ్రజవిను-తలచియు వెదికిన
  సంశయంబు లేక చక్రియుండు
  అందు-ఇందుననక నంతట నిండియు
  అన్ని గతులయందు-నణగియుండు


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘అనక+అంతట’ అన్నపుడు యడాగమం వస్తుంది. ‘అనక’ అనేది కళ.

   తొలగించండి
 12. రిప్లయిలు
  1. సర్వాత్మకుడౌ శ్రీహరి
   సర్వోపస్థితుడు.వలదుశంకింప౦గ
   న్నుర్వర గల డెట జూచిన
   సర్వస్థానముల రాక్షసాగ్రణి1 వినుమా

   తొలగించండి
  2. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పద్యం చాలా బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. సవరించానండి పరిశీలించ గలరు
  కరినట గాచెను మొరలిడ
  హరికట దర్శన మొసంగె హర్షము తోడన్
  నారికి చీరలు యొసగిన
  హరిహరియించును నఘములు యనవరతంబున్

  2.ఇందున్నాడా హరియన
  సందేహమదేల తండ్రి చక్రధరుడు తా
  నందరి మనముల లోపల
  నందముగా కొలువు దీరు నందము తోడన్.


  3ఎక్కడ వెదికిన జనకా
  నక్కడె గలడా నరహరి నమ్ము మటంచున్
  చక్కగ బాలుడు పల్కగ
  గ్రక్కున స్తంభము వెలువడె కమలాక్షుడు తాన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   సవరించిన మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 14. రిప్లయిలు
  1. ఒకచోట నుండునని వే
   రొకచో నుండడని శంక యుండగఁ దగునే
   సకలజన సమ్మతు నెట వె
   తకిన నట కలండు చక్రి దానవవీరా

   తొలగించండి
  2. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘వెదకిన’ అనండి.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. సవరణకు ధన్యవాదములు. వెతకు, వెదకు రెండు సరియయినవని తలుస్తాను. సంశయము తీర్చ గోర్తాను.
   "చ. అతఁడు మహాప్రసాదమని యత్తొలివాకిలిచొచ్చి యచ్చటన్‌, వెతకి." ఉ, రా. ౪, ఆ.

   తొలగించండి
  4. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మన్నించండి. తొందర పడ్డాను.

   తొలగించండి
  5. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. అయ్యో అంత మాట అనకండి. క్షమించండి. నా సంశయము నివృత్తికై అడిగాను. అంతే.

   తొలగించండి
 15. అక్కడ నుండెడు శ్రీహరి
  యిక్కడ లేడంచు శంక లేటికి యధిపా
  యెక్కడ నైనను గలడీ
  యక్కర దీర్చెడు ప్రభుండు యార్తిగ జూడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఇందుగలడందు లేడను
  సందియమెందులకు దండ్రి! సర్వేశ్వరుడా
  నందకి యెందెందుగనిన
  నందందే నుండు చక్రి నసురవరేణ్యా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. " ఉన్నాడిట లేడచ్చట "
  నెన్నను కుశ్శంకలేల నిందిర నాథుం
  డున్నా డరయగ నంతట
  నాన్నా! వెదుకంగ దొరకు నా నుడి వినవో.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శౌ రి యన్నితావులనందు సంచరించు
  సంశయములేదు, వానిని సన్నుతించు
  భక్తులకు కనుపించును వల్లభుండ
  నమ్మునామాటలవి యెప్డు వమ్ముగాదు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘తావులయందు’ అనండి.

   తొలగించండి
 19. అక్కడిక్కడయను ననుమానమదియేల
  యెక్కడెక్కడైన చిక్కుచక్రి
  నిఖిలప్రాణులందు నీయందునాయందు
  గాననగును వెదుక దానవేంద్ర !!!


  రిప్లయితొలగించండి
 20. రిప్లయిలు
  1. ఇచటఁ గలఁడచట లేడని
   వచియించెడు శంక దానవాధిప తగునే
   యెచటెచటఁ జూడఁ దలచిన
   నచటచటే శౌరి గలడు నంతట(టి) వాడై

   తొలగించండి
 21. మన్నున కొండలందు సిరి మామిడి తోపుల కోయిలందునన్
  పన్నుగ సూర్యునందు విరి వన్నెల మబ్బుల వానవిల్లునన్
  కన్నుల యందునన్ పడుచు కాంతల వృద్ధుల హృత్తులందునన్
  చెన్నుగ కన్న వారికిల శ్రీపతి దాగును రాక్షసోత్తమా!

  రిప్లయితొలగించండి