7, డిసెంబర్ 2015, సోమవారం

సమస్య - 1877 (జూద మాడువారు..)


కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
జూద మాడువారు సుజనవరులు. 

50 కామెంట్‌లు:

 1. గురువు గారికి నమస్కారములు

  నీతి దప్పి నట్టి నీచులే భువిపైన
  జూదమాడు వారు, సుజన వరులు
  సకల జనులు మెచ్చు సన్మార్గ పథమును
  వీడ రెపుడు వారు విమల మతులు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కౌరవ సభ లోన గౌరవ నీయులౌ
  వృధ్ధు లెల్ల రుండ వింత యదియె
  కపట చిత్తు డైన కౌరవేంద్రునితోడ
  జూద మాడు వారు సుజన వరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పొగను త్రాగ నట్టి పురుషోత్త ముడులేడు
  రేసు లందు గెలువ రోస మనక
  వ్యసన పరుల వెంట పరుగులీ నుజగతి
  జూద మాడు వారు సుజన వరులు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   పరుగులెత్తు జగతి... అనండి.

   తొలగించండి
  2. పొగను త్రాగ నట్టి పురుషోత్త ముడులేడు
   రేసు లందు గెలువ రోస మనక
   వ్యసన పరుల వెంట పరుగులెత్తు జగతి
   జూద మాడు వారు సుజన వరులు

   తొలగించండి
 4. కొంత మంది జనులు కూలి డబ్బుల తోడ
  జూద మాడు వారు;సుజన జనులు
  కృషిని సలుపు చుందు రిల యందు మార్చంగ
  సాధ్య మౌన వారి సరళి మాన్ప.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఆలి, యనుజులనక నందర నొడ్డుచు
  నడవిఁ జేరి వగచె నన్న యొకడు!
  యొడ్డు గిడ్డు లేక నుచితంపు రీతిగన్
  జూద మాడువారు సుజనవరులు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఒకడు + ఒడ్డు' అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. '... యొక్క |డొక్కు. ..' అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. అక్కడితో ఆ వాక్యము పూర్తయిందండి అందుకు సంధిచేయలేదు.మరోమారు పరిశీలించ మనవి.

   తొలగించండి
  3. సహదేవుడు గారూ,
   నిజమే... కాని వాక్యం యడాగమంతో ప్రారంభం కాదు కదా!

   తొలగించండి
  4. గురుదేవులకు మరోమారు ధన్యవాదములు. సవరించిన పూరణ:
   ఆలి, యనుజులనక నందర నొడ్డుచు
   నడవిఁ జేరి వగచె నన్న యొక్క!
   డొడ్డు గిడ్డు లేక నుచితంపు రీతిగన్
   జూద మాడువారు సుజనవరులు!

   తొలగించండి
 6. తనను, సతిని, తమ్ములను ,రాజ్య మోడు,య
  \నఘులు ,ఘోర కాననముల నుండి
  పిదప దాసులగుచు విరటు కొల్వున బడిన
  జూదమాడువారు సుజనవరులు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదం చివర గణదోషం. కొల్వున బడ్డ' అనండి.

   తొలగించండి
 7. మంచియాటలెంచి మనసున,తనువున
  పుష్టినింపువాటి నిష్టబడుచు
  కష్టములను నెట్టు గాననే విడచుచు
  జూద, మాడువారు సుజనవరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఎన్నికలను గెలిచి యిల నేలగను వచ్చు
  చోద్యమదియు గెలుపు జూద మదియు
  జూదమాడు వారు సుజనవరులు కారు
  నీతి గలుగు వారు నేత లవరు

  రిప్లయితొలగించండి

 9. గురుదేవులసూచన మేరకు పద్యము సవరించితిని
  సవరించిన పద్యము
  తనను, సతిని, తమ్ములను ,రాజ్య మోడు,య
  నఘులు ,ఘోర కాననముల నుండి
  పిదప దాసులగుచు విరటు కొల్వున బడ్డ
  జూదమాడువారు సుజనవరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రిప్లయిలు
  1. ధర్మరాజు జూదమాడి యడవుల పాలయ్యారు. బలరాముని రుక్మి తో జూదము రుక్మి వధకు కారణమయ్యింది.
   జూదమాడఁ దగదు శోకప్రళయ కార
   ణంబు దెలిసి కూడ నవని పతుల
   ధర్మ విధి యనంగ ధర్మజ సీరులు
   జూద మాడువారు సుజనవరులు.

   తొలగించండి
  2. పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కూడ యవనిపతుల' అనండి.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. కూడన్+అవని=కూడనవని. కూడ, కూడన్,కూడను లు సమ్మతమే గద. ముందు “దెలిసితెలిసినవని” అని వ్రాసి “దెలిసితెలిసియవని” అనవలసి వస్తుదేమోనని “కూడన్” వాడాను యతి భంగము కాకుండ.

   తొలగించండి
  4. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. “కూడ” దృతాంతావ్యయము గద.

   తొలగించండి
  5. కామేశ్వరరావు గారూ,
   నిజమే. నేనే పొరపాటున అన్నాను. మీరు చెప్పిందే సరి.

   తొలగించండి
  6. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 11. జూద మాడువారు, సుజనవరులెపుడు
  ఆడ నిష్ట పడరు, చూడ మనకు
  నడ్డ దారి లోన నర్థమ్ము నాసించు
  వారె కనపడుదురు వీరి గనము.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  వేశ్యల దగులు రస వీరులు , సారాయి
  త్రాగి ద్రిమ్మరు లయి సాగు వారు
  జూద మాడు వారు = " సుజనవరులు - మహా
  ఘనులు మరియు త్యాగ ధనులు "
  ..................................... .....

  ఆలుపిల్లల సుక మరయక ,పూర్వపు
  టాస్తి చిటికె లోన న౦టు వెట్టు
  వ్యసన పరులు ఛీఛి వసుధకు భారము
  వారి బ్రతుకు వలన. ఫలము గలదె ?

  ( రసవీరులు = రసికవీరులు )

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఇల్లు నిశ్చయముగ గుల్లచేయుచునుంద్రు
  జూదమాడు వారు సుజనవ రులు
  వ్య సన మార్గములనుపడకుండ సతమ్ము
  సత్య పథములందు సాగుచుంద్రు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 14. లాభమాశ చేత లోభత్వ మెంతురు
  జూదమాడువారు.”సుజనవరులు
  పరులమేలుకొరకు పాటుబడుట యందు
  కష్ట నష్టమైన?యిష్టపరులు.
  -------------ఉత్సాహవృత్తం--------
  వ్యసన పరుల జూద మాడు వారు.సుజనవరులుగా
  మసక జీవితాలుమార్చి|మాన్యులట్లు నేర్పుగా
  విసుగు మాన్ప గలిగి,మనిషి పీడ వీడు నట్లుగా
  కుసుమ మందుగంధమట్లుకూర్పులుండుజూడగా|

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు విధాల పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. విధిని దలచి గొలిచి వేరొక జన్మము
  వలదటంచు నతని వరము గోర
  జపము తపము గాగ జరుపుటే వ్యసనమై
  జూద మాడువారు సుజనవరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. భోగ బాగ్యములను పోగొట్టు కొందురు
  జూదమాడువారు , సుజనవరులు
  పరహితమ్మె తమకు పరమార్థమనుచును
  ధర్మపథము విడక తరలు చుంద్రు!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అన్నదమ్ములందు చిన్నవాడు, చెడెను
  తండ్రి లేక తల్లి దండ నిడక.
  వెఱ్ఱి వీడు - వారు విధ్యాధికులు, వీడు
  జూద మాడు - వారు సుజన వరులు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఊకదంపుడు గారూ, అద్భుతంగా ఉంది. "గణ చతుర్థి నాడు ఫణి చతుర్థి" సమస్యకు తిరుపతి వేంకట కవులు చేసిన పూరణ స్ఫురణకు వచ్చింది. మీకిష్టమైతే రెండవ పాదాన్ని " చదువు మీద సుంత శ్రద్ధ లేక" అనండి. మీ రెండవ పాదం నిస్సంశయంగా ఛందస్సు రీత్యా నిర్దోషమే ఐనా, ' చిన్న వాడిని తల్లి పట్టించుకోలేదనే అపప్రథ ' ( కుమాతా న భవతి అన్న ఆర్య వాక్యానికి వ్యాఘాతం రాకుండా ఉండేందుకే ) తొలగింపజేస్తే అత్యుత్తమ పూరణగా నిలుస్తుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. అన్న దాత రైతు అవనికే సుజనుండు
   వర్షములను నమ్ము కర్షకుండు
   జూడ సేద్య మదియు జూదమై చెరగును
   జూదమాడు వారు సుజనవరులు

   తొలగించండి
  3. డా. విష్ణు నందన్ గారూ,
   ధన్యవాదములు. మీ ప్రోత్సాహమునకు సర్వదా కృతజ్ఞుడను.
   మీ సూచన మేరకు సవరించినాను

   అన్నదమ్ములందు చిన్నవాడు, చెడెను
   చదువు మీద సుంత శ్రద్ధ లేక
   వెఱ్ఱి వీడు - వారు విధ్యాధికులు, వీడు
   జూద మాడు - వారు సుజన వరులు.

   భవదీయుడు

   తొలగించండి
  4. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  5. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   కర్షకులకు ప్రతి దినమూ జూదమే , ప్రతి దినమూ గండమే.
   మంచి పద్యమునందించినారు ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  6. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రైతు + అవనికే అన్నప్పుడు విసంధిగా వ్రాయరాదు. "అన్నదాత యగుచు నవనికే సుజనుండు" అనండి.

   తొలగించండి
  7. ఊకదంపుడు గారూ,
   డా. విష్ణునందన్ గారి ప్రశంసకు పాత్రమైన చక్కని పూరణ నందించారు. బాగున్నది. అభినందనలు

   తొలగించండి
 18. పరమ దుష్టు లార్య! భాగవతులునైన
  జూదమాడువారు, సుజనవరులు
  సాటివారి కెపుడు సాహాయ్య మొనరించు
  గుణము కలుగు నట్టి గొప్ప వారు

  రిప్లయితొలగించండి