25, డిసెంబర్ 2015, శుక్రవారం

ఆహ్వానం!


ఈ శతావధానానికి పృచ్ఛకులు కావాలని, వచ్చినవారికి ఆ నాలుగు రోజులు ఉచిత వసతి, భోజన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు. ఆసక్తి కలవారు డా. నలవోలు నరసింహా రెడ్డి గారిని (ఫోన్. 9848898515, 9133072535) సంప్రదించండి. 

2 కామెంట్‌లు: