21, డిసెంబర్ 2015, సోమవారం

సమస్య – 1891 (దైవముఁ గొల్వరా దనుచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
దైవముఁ గొల్వరా దనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్.
(‘సమస్యాపూరణము’ సమూహంలో సూలూరి సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ధన్యవాదాలతో...)

38 కామెంట్‌లు:

 1. పావనమైన చిత్తమును భక్తియు శ్రద్ధయు లేక యించుకన్
  మోవిని దైవ కీర్తనయు ముద్దుగ పల్కక నొక్కసారియున్
  కేవలమేదియో జనులకెల్లరకున్ తమ గొప్పచాటగన్
  దైవముఁ గొల్వరా దనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. పావనుడౌ పరాత్పరుని భక్తిగ కొల్చెడు మార్గ మెద్ది? స
  ద్భావన తోడగొల్చి భగవంతు గటాక్షము నొందవచ్చు నా
  కోవెల జేరి భూరిగను కోర్కెలగోరుచు స్వార్థచిత్తుడై
  దైవము గొల్వరాదనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 3. భావము నందుభే దమట పాపము లందున దేలువా రలే
  దైవముఁ గొల్వరా దనుచు , ధర్మవిధుల్ వచియింతు రెల్లెడన్
  జీవము పోయినన్ జపము జేయుచు భక్తిని వీడకుం డగా
  కోవెల లందునన్ గనుము కోరగ కోర్కెల జాబితా లకై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పిన్నిగారూ నమస్కారం క్రింది విధంగా భావం సుస్పష్జటమే కదా
   కావరమొంది ప్రేలుదురు కల్మషమే మదిగల్గువారలున్
   దైవముఁ గొల్వరా దనుచు , ధర్మవిధుల్ వచియింతు రెల్లెడన్
   జీవము పోయినన్ జపము జేయుచు భక్తిని వీడకుండగా
   కోవెలలోని దేవుడిని గొల్చిన ముక్తిని తానొసంగనిన్.

   తొలగించండి
  2. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి వాక్యంలో క్రియాపదం లోపించింది. శశికాంత్ మల్లప్ప గారి సవరణ బాగుంది. లేదా “భావమునందు భేదమట పాపము జేయుచు చెప్పుచుందురే...” అనండి.

   తొలగించండి
  3. కావరమొంది ప్రేలుదురు కల్మషమే మదిగల్గు వారలున్
   దైవముఁ గొల్వరా దనుచు , ధర్మవిధుల్ వచియింతు రెల్లెడన్
   జీవము పోయినన్ జపము జేయుచు భక్తిని వీడకుం డగా
   కోవెల లోని దేవుడిని గొల్చిన ముక్తిని తానొసం గనిన్

   శ్రీ శశికాంత్ మల్లప్ప గారికి మరియు గురుదేవులకు ధన్య వాదములు

   తొలగించండి
 4. కావలెనన్న కార్యములు కామిత సిద్ధిని గల్గజేయగన్
  చేవది యెంతగల్గినను చేయగ బూనుట పాడియౌను తా
  దైవము గూడ చేయినిడ దప్పక వచ్చును గాన యూరకే
  దైవముఁ గొల్వరా దనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రిప్లయిలు
  1. పావనమైన క్షేత్రముల భార్యయు పుత్రులు దోడురాగ సం
   భావిత దానధర్మములు పన్నుగ సల్పుచుఁ దమ్ము నిత్యముం
   బ్రోవగ వేడనుత్తమము లోకవినాశన కాంక్షితంబుగన్
   దైవముఁ గొల్వరా దనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్.

   తొలగించండి
  2. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మీ పద్యంలో ఉత్తరార్ధంలో ‘ధర్మవిదులు లోకవినాశ కాంక్షతో దైవమును కొల్వరాదంటారు” అనడం యుక్తం కాదేమో అని అనుమానం.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. మారణాయుధాలు తయారుచేయు వారు చేసే ప్రార్థన వ్యర్థమున్న భావము తో వ్రాసాను. దక్షుడునిరీశ్వర యాగము చేసి యనుభవించాడు. సవరించిన పద్యము తిలకించగోర్తాను.

   పావనమైన క్షేత్రముల భార్యయు పుత్రులు దోడురాగ సం
   భావిత దానధర్మములు పన్నుగ సల్పుచుఁ దమ్ము నిత్యముం
   బ్రోవగ వేడనుత్తమము క్రూర మనస్సున స్వార్థ చింతలన్
   దైవముఁ గొల్వరా దనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్.

   తొలగించండి
  4. ఓహో... లోకవినాశహేతువులైన ఆయుధాల గురించా మీరు ప్రస్తావించింది? బాగుంది. సవరించిన పూరణ కూడా బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  5. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 6. దైవము గొల్వరాదనుచుధర్మవిధుల్ వచియింతురెల్లెడన్
  దైవముగొల్వరాదనుట ధర్మవిరుధ్ధముగాదలంచుమా
  దైవము, దల్లిదండ్రుల పదంబులుమ్రొక్కెడువారికెప్పుడు
  న్నీవధన్గలుంగునట యిబ్బడిగామరి మోక్షముల్సదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   అన్వయలోపం ఉన్నట్టుంది. ‘ఎప్పుడు న్నీవధన్గలుంగునట...’ ?

   తొలగించండి


 7. . సమస్య
  * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  భావ గృహమ్ము న౦దు రిపు వర్గము వాసము

  . . . చేయు చు౦డ - దు

  ర్భావమన : ప్రవృత్తియును స్వార్థపరత్వము

  . . . ని౦డ - ధూర్త. భ

  క్త్యా వృత వేషధారణము న౦ది నటి౦చు

  . . . " మహాత్ము " లెల్ల. రా

  దైవము గొల్వరాదనుచు ధర్మవిదుల్ ్

  . . . వచియి౦తు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కోవెలకేగి మొక్కుబడిఁగోరికలన్నియు తీరునంచు నా
  దైవముఁగొల్వరాదనుచు ధర్మవిధుల్ వచియింతు రెల్లెడన్
  భావనమందు నిక్కముగ పంకజ నాభుని నిల్పి కొల్చినన్
  పావనుడైన పింగళుడు, పద్మ మగండిడు మోక్షమార్గమున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. శైవము వైష్ణవమ్మనెడు శాఖల భేదము పెచ్చురిల్లుచున్
  గోవుల గాచి గోపికల కోకల దోచిన వెన్నదొంగ మీ
  దేవుడనంచు శైవులును, తల్లని భూతిధరించి సర్పమున్
  వావికి దాల్చు శంభుడని వైష్ణవు లిత్తరి వాదులాడుచున్
  దైవముఁ గొల్వరాదనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి

 10. భావమునన్ పరోపకృతి పట్టని బంధును, సంగరంబునన్
  వావిరి కాని గుఱ్ఱమును వాడుట కూడదు, గాఢభక్తితో
  కావలె నీ దయారసము కావుమటన్నను పల్కబోని యే
  దైవముఁ గొల్వరా దనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. దేవుడు నిర్వికారుడని దేవుడు విశ్వమునంత నిండి తా
  జీవుల నేలుచుండునని చెప్పుచు నిత్యము చిత్తశుద్ధితో
  భావమునందు గొల్చినను బాధలు తొల్గును శిల్ప రూపుడౌ
  దైవముఁ గొల్వరా దనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ
  జీవుల జన్మ మృత్యువులు చేసిన కర్మ ఫలంబులంద్రు,నన్
  గావగ రావదేలనని కాలుని చెంతకు జేరు కార్యముల్
  వేవిధ రీతులన్ బరపి , వేదికలందున భక్తునట్టు లా
  దైవము గాల్వ రాదనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కావరమందు నాశ పాశమున కాంక్షల పొందునమోసగించుచున్
  దైవము గొల్వరాదనుచు ధర్మవిదుల్వచియింతు రెల్లడన్
  దేవుని సన్నిదానమునతీరిక చేతను భక్తిభావనా
  ధ్యేయము నందు వేడుటయె ధర్మము కర్మను మాన్పుపద్దతౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటిపాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. ఈశ్వ రప్ప గారూ నాలుగవ పాదంలో ప్రాస తప్పింది.సరిచేయండి.

   తొలగించండి
 15. జీవన ప్రక్రియల్ నిలువ చేటగు రీతిగ త్రవ్వకాల ప
  ర్యావరణమ్ము ధ్వంసమగు నా ఖనిజమ్ముల దోచి, సంపదల్
  కోవెల రాయడున్ కరుణఁ గూర్చగ వజ్రకిరీట సేవలన్
  దైవముఁ గొల్వరాదనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతురెల్లడన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. రావలె క్రొత్త రాజ్యమని రచ్చల బండల నెక్కి ప్రేలుచున్
  పోవలె కేసియారనుచు పోకిరి కూతలు కూసిరోయుచున్
  కేవల మెన్నికల్ గెలువ కేకలు పెట్టుచు మందిరమ్ములన్
  దైవముఁ గొల్వరా దనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పోవుచు దుడ్డు కోరుచును పొంకము మీరగ తుర్కభూమినిన్
  బావురుమంచు నాకలిని బాపుట కోసము మాటిమాటికిన్
  గోవుల మాంసమున్ తినుచు గోకుల కృష్ణుని సంస్తుతించుచున్
  దైవముఁ గొల్వరా దనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతు రెల్లెడన్

  రిప్లయితొలగించండి