19, డిసెంబర్ 2015, శనివారం

సమస్య – 1889 (అమ్మా రమ్మని పిల్చె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
అమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్!
(‘సమస్యాపూరణముసమూహంనుండి కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలతో...)

44 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘అమ్మ+ఏ’, ‘ఆక్షేపణ+ఇంక’ అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది. అమ్మ ఏకవచనం, పడతులన్ బహువచనం. ‘సత్+శీల=సచ్ఛీల’ అవుతుంది. మీ పద్యానికి నా సవరణ....
   అమ్మల్ నా కని యెంచెదన్ పడతుల న్నాక్షేపణం బేటికే
   సమ్మానించెద నెప్పుడున్ ముదముతో సచ్ఛీల సంపన్ను లీ
   కొమ్మల్ నాపయి శంక మానుమిక నీ కోపమ్ము చాలించి రా
   వమ్మా! రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్థాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్

   తొలగించండి
  2. అమ్మల్ నా కని యెంచెదన్ పడతుల న్నాక్షేపణం బేటికే 
   సమ్మానించెద నెప్పుడున్ ముదముతో సచ్ఛీల సంపన్ను లీ
   కొమ్మల్ నాపయి శంక మానుమిక నీ కోపమ్ము చాలించి రా
   వమ్మా! రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్థాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్

   తొలగించండి
 2. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరింప నున్నవి !

  మేనల్లుడే - అల్లుడు , అయినా మనఃస్పర్దలు ! మనుమడు పుట్టినా చూడలేని పరిస్థితిలో
  అల్లుడే మనసు మార్చుకొని అమ్మాయిని , మనుమణ్ణీ పంపిస్తే ; ఆ ఆనందం వర్ణనాతీతం కదా :

  01)
  __________________________________________

  అమ్మో ! యేమని చెప్పు వాడ, హృదయం - బానందమున్ బొంగె ; ని

  న్నమ్మమ్మా యని బిల్వ వచ్చె , మనుమం - డా యూరి నుండీడకున్ !

  అమ్మాయిన్ తన తోడ నంపె మన మే - నల్లుండు ; శోకింప నే

  లమ్మా , రమ్మని పిల్చె భర్త తన య - ర్థాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్ !
  __________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నమస్కారములు
  వసంతకిషోర్ గారూ ! మీ పూరణ కొత్తగా వైవిధ్యంగా ఉంది .భేష్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కొమ్మా గాంచితి నీదుమోము సొగసుల్ కోపంబునన్ చందమే
  లెమ్మా నీవిక చాటు మాటున మదిన్ లేనవ్వులన్ వీడుమా
  సమ్మానిం చెదనీదు భాషణములన్ సంతోష మున్ దేలి రా
  వమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రమ్మంచున్ శుభకాలమై యిదె ధనుర్మాసంబు విచ్చేసెనే
  మమ్మెల్లన్ మురిపింపఁ జేయుచును గుమ్మంబందు చిత్రావళుల్
  నెమ్మిన్ నిల్పియు రంగవల్లులను సంధింపంగ వేవేగ మ
  ల్లమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ బ్రమోదమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ధనుర్మాసంలో చక్కని పూరణ చేసిన గురువర్యులకు నమస్సులు.

   తొలగించండి
  2. నమస్కారములు
   గురువు గారి పద్యం చాలా బాగుంది అసలు ధనుర్మాసం వచ్చిందన్న సంగతే గుర్తులేదు. సంక్రాంతి నెల ముగ్గుల సందడీ ప్చ్ ! ఏమీ గుర్తు తెలియడం లేదు. ఈ అమెరికా క్రిస్మస్ సందడి అయోమయంలో .

   తొలగించండి
  3. అక్కయ్యా,
   ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ధనుర్మాసపు సందడి బాగానే ఉంది.
   మేము వైష్ణవులమే. మా సోదరుల పేర్లు వేంకటనారాయణ, సూర్యనారాయణ, లక్ష్మీనారాయణ. మా అమ్మమ్మకు ఏదో మొక్కు ఉండి నా పేరుమాత్రం ‘శంకరయ్య’ అని పెట్టింది. కనీసం ‘శంకర నారాయణ’ అన్నా బాగుండేది.

   తొలగించండి
  4. యథా శివమయో విష్ణుః
   ఏవం విష్ణుమయ శ్శివః
   యథాంతరం న పశ్యామి
   తథా మే స్వస్తిరాయుషి.

   తొలగించండి
  5. శివాయ విష్ణురూపాయ
   శివరూపాయ విష్ణవే|
   శివస్య హృదయం విష్ణుః
   విష్ణోశ్చ హృదయం శివః||

   తొలగించండి
 6. శాః బొమ్మన్ బోలు సుగాత్రిఁగాంచి, హృదిలో పొంగారి చేబట్టగా
  నమ్మేల్బంతిని పత్నిగాను, మది వే యాకాశ మున్ చేరగన్
  బమ్మేచేసిన ముద్దుగుమ్మ!మెరిసే బంగారు బొమ్మా! సు శీ
  లమ్మారమ్మని పిల్చెభర్త తన యర్థాంగిన్ బ్రమోదమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘మెరిసే’ అని వ్యావహారికాన్ని ప్రయోగించారు. ‘బమ్మే చేసిన ముద్దుగుమ్మవు గదా! బంగారు బొమ్మా!...’ అందామా?

   తొలగించండి
 7. ఇమ్మంటిన్ గతమందు నీదు మనమున్ నేతీరు భావించితో
  రమ్మంచున్ పలుమార్లు నేపిలువగా రాలేక యుంటన్ మదిన్
  గ్రమ్మెన్ చీకటి నంత లోనె జరిగెన్ గమ్మత్తుగా పెళ్లి, కొం
  టమ్మా! రమ్మని పిల్చెభర్త తనయర్థాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. !ముమ్మారున్ గుడి చుట్టు బెట్టె సతితో మ్రొక్కుల్ తలన్ దాల్చి యా
  సమ్మర్దమ్మున తూలి క్రింద బడుచున్ సాహాయ్యమున్ గోరుచున్,
  అమ్మా! రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్థాంగిన్,ప్రమోదమ్మునన్
  "తమ్మంటుల్ పదెనా?"యటంచు జనముల్ తాటాకులన్ గట్టగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. రామకృష్ణ పరమహంస గోపికల వలె కృష్ణుని యెడల మధుర భావము, హనుమంతుని లా రామునియెడల దాస్య భావము, భార్య శారదాదేవిని కాళికా మాత స్థానమున నుంచి భక్తి భావము తో ప్రవర్తించు సందర్భము..

  ఇమ్మారన్ సతిరూప ధారి యయి విశ్వేశుం బ్రమోదించుచున్
  సమ్మోదంబుగ రామనామమున దాస్యత్వంబునుం దాల్చుచున్
  అమ్మాయీ విట కాళివే పరమ హంసాఖ్యుండు సద్భక్తిని
  న్నమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఇమ్మేదిన్ సతిరూప ధారి యయి దానీశానురక్తుండునై
   సమ్మోదంబుగ రామనామమును దాస్యాసక్తి నిందల్చుచున్
   అమ్మానీ విట కాళివే పరమ హంసాఖ్యుండు సద్భక్తిని
   న్నమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్!

   తొలగించండి
  2. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. సమ్మోహంబును సాకుపూలజడ విశ్వాసంబునన్-కళ్ళ| లూ
  ర్ధమ్మారమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదంబునన్
  సొమ్ముల్ షోకులు లేని బంధమిదియే| సూక్ష్మంబు |నూహించగా
  అమ్మో|సాహస మౌను భార్య సహచర్యంబేమి లేకున్నచో.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా ప్రేమించిన ప్రియురాలిని పెండ్లిచేసుకుని వచ్చి తల్లిదండ్రుల దీవెనలనడుగు పుత్రుని మాటలుగా నూహించిన పూరణము

  అమ్మాచూడుము నీదు కోడలిదిగో యందమ్ములో మిన్నయౌ
  బొమ్మై దోచెను ప్రేమతో మదిని యీ పూబోణియే నమ్ముమా!
  కొమ్మన్ జూపగ నెంచి తెచ్చితి సతిన్ కోపంబు జాలించవే
  యమ్మా రమ్మని పిల్చె, భర్త తన యర్థాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్
  అమ్మానాన్నల చేర్చియున్ ముదముతో నర్థించె నాశీస్సులే.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  తిమ్మన్ బమ్మగ జేసి ప్రుచ్చకు లిడన్ దీటైన న్యస్తాక్షరిన్
  సమ్మానంబును పొంది నేటి సభలో సత్కీర్తి నార్జించితిన్
  సమ్మోదమ్మొనగూర్చ కౌముదినిశన్ సైయ్యాట కైరావదే
  లమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తనయర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  { కొ౦దరు ఆడు వారు కారణా కారణములు
  గుర్తి౦చక సొమ్ములు సోకులు చేసుకొనడ౦
  లో మునిగి పోతూ ఉ౦టారు. }


  కొమ్మా ! కూతురు కా౦చె హాస్పిటలు లో

  . . . గో డా డ కి౦తేని ; యీ

  సొమ్ముల్ సోకులు చేయనె౦దుకు , సినీ

  . . . షూ టి౦గు లేదేమియున్ ;

  గుమ్మ౦బ౦దున. ఆ టొ నిల్చినది ;

  . . . రా ! గో జె౦ దు కే ? ఓ ర్ని యె౦

  కమ్మా ! రమ్మని పిల్చె భర్త

  . . . తన అర్ధా౦గిన్ ప్రమోదమ్ముతో

  { కూతురు కా౦చె .... గోడాడక. = అమ్మాయి
  హాస్పిటల్ లో కష్టపడక ప్రసవి౦చెను ::
  గోజె౦దుకే = జాగె౦దుకే ::
  ఓర్ని యె౦కమ్మ. = సినీ కామెడి డైలాగు }ి

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గురువులకు నమస్కారములు
  శివాయ విష్ణు రూపాయ కదా . అందుచేత మీపేరు ఇద్దరినీ ఒకటిగా తలపింప జేస్తుంది. బాగుంది. అందరు " అక్కయ్యా " అని పిలుస్తుంటే ఇక్కడ నా ఒంటరి తనంలోని ఆప్యాయతను ఆనందంగా అనుభవిస్తున్నాను. ఇవి దూరపు కొడలు మాత్రమే .పిడికెడు ప్రేమ దొరకడం కష్టం.
  ఇక శ్రీ చింతావారి బ్లాగు చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంది. నాలాగ కొత్తగా రాసేవారికి చాలా బాగుంది. మీ అందరి ప్రేమాభిమానములకు శ్రీ వసంత కిశోర్ గారికి హృదయ పూర్వక ధన్య వాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  అద్భతమ౦డీ ! పోచిరాజు గారూ !
  రామకృష్ణపరమహ౦స.
  భార్యను మాతృసమాన౦గా భావి౦చె నని
  పూరి౦చిన. మీపద్య౦ అమోఘ౦

  ి

  రిప్లయితొలగించండి

 16. అమ్మల్జేరుచు నెట్టిపోగ గదిలో నాపాల పాత్రందుచున్
  క్రమ్మన్ సిగ్గులు వాల్చి చూపులట శృంగారమ్ముగా నిల్వగా
  గుమ్మం వద్దనె యాగిపోక రయమున్ గూడంగ రా ! యాగలే
  నమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సమ్మోదమ్మున దాసివౌచు సతమున్ సత్కర్మలన్ మంత్రివై
  సమ్మోహమ్మునముంచు రంభవగుచున్, క్ష్మారీతి నీయోర్మి మా
  గుమ్మంమందున లక్ష్మిరూప ప్రభలన్ గూర్చంగ, భోజ్యమ్మున
  న్నమ్మా! రమ్మని పిల్చె భర్త తనయర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సమ్మోదమ్మున దాసివౌచు సతమున్ సత్కర్మలన్ మంత్రివై
  సమ్మోహమ్మునముంచు రంభవగుచున్, క్ష్మారీతి నీయోర్మి మా
  గుమ్మంమందున లక్ష్మిరూప ప్రభలన్ గూర్చంగ, భోజ్యమ్మున
  న్నమ్మా! రమ్మని పిల్చె భర్త తనయర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కలకత్తా దుర్గపూజ విరహం:

  గమ్మున్ వచ్చెద గోలజేయ వలదా గంగమ్మ యుందంటివే!
  రమ్మన్ పిల్వగ నెత్తినుండి దిగినే రాలేను పొమ్మన్న దే!
  చిమ్మన్నిల్లును లేరు నాకిచటనో చిన్నమ్మ! కల్కత్త దు
  ర్గమ్మా! రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్!


  అర్ధాంగి = పార్వతి

  రిప్లయితొలగించండి


 20. వామ్మో!అయ్యరు ధైర్యశాలియె సుమా ! వాత్స్యాయునిన్ శిష్యుడే !
  కొమ్మా కోనలబట్టి బోవు తరుణిన్ కొండాడ పెండ్లాముగా
  బొమ్మాళీ యని ముద్దుగా బిలుచుచున్ పోరీ వయారీ జిలే
  బమ్మా రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్ !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కమ్మారింటిని పెండ్లి భోజనమునన్ గంటాయె ముస్తాబుతో
  గమ్మున్ రావమ! పట్టువస్త్రములతో ఘాటైన గంధమ్ముతో
  తమ్మున్ వీడుచు పిల్లలందరి
  కడన్ తాడించి ఝాడించి గౌ
  రమ్మా! రమ్మని పిల్చె భర్త తన యర్ధాంగిన్ ప్రమోదమ్మునన్!

  రిప్లయితొలగించండి