30, డిసెంబర్ 2015, బుధవారం

పద్యరచన - 1133

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

39 కామెంట్‌లు:

 1. వగరు తీపి పులుపులున్న పొగరు బెంచె
  కారమించుక లేకున్న నోరు చెడదె
  చిన్నదైననేమి మిరప యున్నచాలు
  పేద వాడున్ ధనికుడును పేర్మితోడ
  నాదరింతురు గమనింపు డవని యందు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మిరపలు గాంచిన చాలును
  వరమని బజ్జీలు తినగ పరమ ప్రీతిన్
  కొరికిన కారము మెండగు
  నరకము నోరంత మండి నసాళము నంటున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘నసాళము’ అన్నచోట గణదోషం.

   తొలగించండి
  2. మిరపలు గాంచిన చాలును
   వరమని బజ్జీలు తినగ పరమ ప్రీతిన్
   కొరికిన కారము మెండగు
   సురలోకము గనుపించు నంట సోద్దెమటన్నన్

   తొలగించండి
  3. అక్కయ్యా,
   సవరించిన పూరణలోను గణదోషం. చివరిపాదాన్ని ‘సురలోకము గానుపించు చోద్య మటన్నన్’ అనండి.

   తొలగించండి
  4. మిరపలు గాంచిన చాలును
   వరమని బజ్జీలు తినగ పరమ ప్రీతిన్
   కొరికిన కారము మెండగు
   సురలోకము గానుపించు చోద్య మటన్నన్

   తొలగించండి
 3. కొరికిన కారమ్మగునని
  మిరపను గనఁ దోచుచుండె మేధిని ప్రజకున్
  మరి నేడు కొనన్ గారపు
  మిరపేనా యని యడిగిన మేలగునమ్మా!
  (సంకరజాతిమహిమ)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 4. కొరికిన కారమ్మగునని
  మిరపను గనఁ దోచుచుండె మేధిని ప్రజకున్
  మరి నేడు కొనన్ గారపు
  మిరపేనా యని యడిగిన మేలగునమ్మా!
  (సంకరజాతిమహిమ)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి

 5. అకటా ! నోరూరించు జిలేబి కి
  మిరప కాయల ఫోటోల ని జూడ
  జిహ్వాచాపల్యము జర కలిగే
  జిలేబి అయ్యెను మిర్చీ బజ్జీ :)

  శుభోదయం
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ భావానికి నా పద్యరూపం....

   అకట నోరూరఁ జేయు నత్యంతముగను
   మిరపకాయల్ జిలేబీకి నరయ చిత్ర
   మదియె జిహ్వచాపల్యము నందఁజేసె
   మిగుల నీ జిలేబీ యయ్యె మిర్చిబజ్జి.

   తొలగించండి
 6. ఇంపు గొలుపు కెంపుల వ
  ర్ణంపు మిరపకాయ సొంపు లరయంగన్నా
  వెంపు హరితంపు పెంపున
  గుంపీ వైపుఁ గనువిం దగుచు విలసిల్లెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   వృత్యనుప్రాసతో మీ పద్యం శోభిస్తున్నది. బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 7. మిరప కాయ జూడ మిసమిస లాడును
  కొరికి జూడ నోరు జురుకు మనును
  చారు కూరపప్పు సాంబారు లాదిగా
  మిరప లేని వంట ధరను గలదె ?!!!


  రిప్లయితొలగించండి
 8. పత్రముల నడుమ మెరయుచు
  చిత్రంబున తోరమువలె చెన్నుగ నుండెన్
  నెత్రును గాచెడి మిరపలు
  చిత్రా !తగ్గించు బరువు చిత్రము గాదే!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కనిన మిరపతోట మనసు పరవసించు
  వివిధరంగులు కను విందు జేయ
  చిన్నతనము నందు చెన్నుగా పెంచిన
  తోట గుర్తుకొచ్చి తుష్టి గలిగె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘వచ్చి’ని ‘ఒచ్చి’ అన్నారు. ‘గుర్తువచ్చి’ అంటే సరి!

   తొలగించండి
 10. మిర్చి తోటను జూడుడు మిలమిలమరి
  మెరయు చుండెను నచ్చట మెరుపువోలె
  పండ్ల తోడను గాయల వరుస తోడ
  చెలువు మీరగ వ్రేలాడు చుండె నార్య!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   చివరిపాదంలో యతి తప్పింది. ‘చెలువు మీరగ వ్రేలాడ గలుగు నార్య’ అందామా?

   తొలగించండి
 11. జండా వందన సమయాన రైతుపండించినజండా|
  మూడురంగుల జండాలు జూడుమనుచు
  రైతు చెట్టునజూపించె రాజువోలె|
  ఆకుపచ్చయు,యెరుపును షోకులందు
  పూల తెలుపును మిరపయు పొంది యుండె,
  2.మిరప కాయలకెందుకీ మిడిసిపాటు?
  వంటలందున రుచులను పండజేయు.
  పండుమిరపన్న భావనల్ నెండబెట్టి
  రోట దంచియు పొడిజేతు మేటియనగ
  3.ఆకుల కోకగట్టుకొని అందము జిందెడి కొమ్మరెమ్మకున్
  షోకునగాయగా మిరప సుందర బంధము మాకువిందుగా
  రూకలు బంచి రైతుల విరోదపు నప్పులుదీర్చునట్లుగా
  కాకుల వోలే నైఖ్యతన్ దెలుపుకాయలుపండగ పండుగేగదా|
  4.కారము కామితార్థము వికారము మాన్పెడి నౌషదంబు,సం
  స్కారపు పప్పు,నుప్పు సహకారము నందున వంట లౌను|ఆ
  కారమునందు చిన్న.నుపకారముజేయుచులోకమందు పుర
  స్కారము లందులే మిరప కారపువంటల కాలమందునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ నాలుగు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పద్యంలో ‘పచ్చయు నెరుపును’ అనండి.
   రెండవపద్యంలో ‘భావన లెండబెట్టి’ అనండి.
   మూడవపద్యం నాల్గవ పాదంలో గణదోషం. ‘కాకుల యైక్యతన్ దెలుపు...’ అనండి.
   నాల్గవపద్యం మూడవపాదంలో గణదోషం. ‘...జేయుచు భూమిపై పుర...’ అనండి.

   తొలగించండి
 12. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  { మిరపకాయలను చూడగనే కా ర ము
  గుర్తుకు రావడ౦ వలన అనేక రకముల కా ర ము ల. పైన. మ ధ్యా క్క ర వ్రాశాను }
  .....................................

  1.కారము చ౦టిబిడ్డల ముఖమ్మున బోయు నౌషధము
  2.కారము పప్పుకూరలకు కమ్మదన౦బు నొస౦గు
  3.కారము గా పలుకు చప కారము చేయగ రాదు
  4.కారము న౦దు మనో వి కారము కనిపి౦చ రాదు
  5.కారము చేయక. మనము కార్యముల్ సాధి౦ప లేము
  6.కారము ల౦దు మేలు సహకార స౦స్కారము లెపుడు
  7. కారము సృష్టి కారణము క్ష్మాస్థలి జీవుల కెల్ల
  ...................... . ..................................

  [ 1. వాము వాటర్ 2. కారము 3. కటువు

  4. నిశ్చయము 5. ప్రయత్నము 6. పని
  7 . స్త్రీ పురుషు ల౦దలి అనురాగము ]

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పండు మిరప జూడ బహుపసందుగ నుండు
  కొరికిచూడ నోరు చురుకు మనును
  పేదవారికెల్ల ఆదరువిదియేను
  శక్యమౌన పొగడ శౌరి కైన.
  2మిరప తోట లోని మిరపకాయను చూడ
  నోరు తనకు తానె యూరు చుండు
  కొరికి చూడ ఘాటు మరి నెత్తి కెక్కేను
  ఐన తినుచు నుంద్రు యవని జనులు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ‘ఎక్కేను’ అని గ్రామ్యాన్ని ప్రయోగించారు. ‘మరి యెక్కు నెత్తికి| నైన...’ అనండి.

   తొలగించండి
 14. మిరప కాయలు పండులు మేలిమైన
  మిరప తోటలో మిలమిల మెరయుచుండె
  కోరి కాయను కొరకిని నోరు చెప్పు
  కాయ కారపు సొగసును కమ్మదనము..

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘కొరికిన’కు టైపాటు...

   తొలగించండి
 15. .మత్తకోకిల
  ఊరిపంటలయందునున్నను నూహలందున నూగుచున్
  పేరునందున నున్నకారము పెంచగా ధరజేరెనా?
  కారుచౌకగ లేనిబేరమ-కామితార్థపు భారమా
  కారమా|మమకారమా|సహకారమా|నుపకారమా?

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఈరోజు మా నాన్నగారి ప్రథమ మాసికం. అందువల్ల రోజంతా తీరిక లేని పనులు. అందువల్ల మీ పద్యాలను వెంట వెంట సమీక్షించలేకపోయాను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మిరపకాయలు మనదేశానివి కావు. మనవాళ్ళు పూర్వం కారంకోసం మిరియాల పొడినే వాడేవారు. విదేశీయులు ఈ కాయలను తెచ్చారు. మిరియాలకు బదులుగా వాడే కాయలు కనుక వీటిని ‘మిరియపుకాయ’ లన్నారు. క్రమంగా అదే మిరపకాయ అయింది.
  మిరియముల నూరి పూర్వులు మేలుగాను
  కారమును పొందుచుండిరి; దూరదేశ
  వాసు లీకాయలను దెచ్చి పరిచయమ్ము
  చేయ మిరియములకు బదులే యయినవి;
  మిరియపుంగాయ యైనది మిరపకాయ.
  (అన్నట్టు వేరుశనగ, తమాట మనవి కావు. మనం వాడుతున్నవాటిలో ఇంకా ఇలాంటివి చాలానే ఉన్నాయి)

  రిప్లయితొలగించండి
 18. Really very happy to say,your post is very interesting to read.I never stop myself to say something about it.You’re doing a great job.Keep it 

  Holy Dip in Ganges will go off Sins - this site also provide most trending and latest articles

  రిప్లయితొలగించండి