23, డిసెంబర్ 2015, బుధవారం

సమస్య – 1893 (శివధనుర్భంగ మొనరించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
శివధనుర్భంగ మొనరించెఁ బవనసుతుఁడు.

51 కామెంట్‌లు:

 1. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  రాముఁ డంతట గురునకుఁ బ్రణతి సేసి,
  శివధనుర్భంగ మొనరించెఁ; బవనసుతుఁడు
  పరిచయము కాక మునుపె; యా పడతి సీతఁ
  బెండ్లి యాడఁగఁ దలఁచియుఁ బ్రీతితోడ!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. గురువులకు నమస్కారములు
   సోదర సోదరీ మణు లందరికీ క్రిస్మస్ + నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
   నేను బొస్టన్ వెడుతున్నాను....... గ ! . సోమవారం వరకు సెలవు

   తొలగించండి
 2. గురువు గారికి నమస్కారములు

  రఘు కులోత్తము డైనట్టి రాముడంత
  అంబుజాక్షి సీతమ్మ స్వయంవరమున
  శివ ధనుర్భంగ మొనరించె! బవన సుతుడు
  శింశుపావృక్ష ఛాయన సీత గాంచి
  పలికిన పలుకు లవియెల్ల పడతి వినియె.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. హరియె తానైన రాముడే యక్కజముగ
  శివధనుర్భంగ మొనరించె , పవనసుతుదు
  తా శివాంశ సంభూతుడై దాశరధికి
  దాసుడగుటేమి ? యిట్లుండు దైవలీల

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నమస్కారం గురువర్యా. నిన్నటి పూరణ ఆలస్యంగా ప్రవురించడం వలన మీరు చూడనట్లుంది. మరలా ఇక్కడ ప్రచురిస్తున్నాను. తప్పులున్న తెలియజేయ మనవి.

  వళ్ళు బడగ చర్మ మొళ్ళు గూల, జనని
  మార జనకుఁ డతఁడె మార, వైరి
  భావమదియె వద్దు వారిపైన, వలదు
  వదల వృద్ధ గృహము నందునింక

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తాటకిని జంపె రాముండు! తపసి మెచ్చ
  రాతి నాతిఁ జేసె!జనక కూతుఁ బొంద
  శివధనుర్భంగ మొనరించె! పవనసుతుడు
  భక్తితో పాడు పరమాత్మ పాటలందు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. గురునియాజ్ఞగ నే స్వయం వరమునందు
  శివ ధనుర్భంగమొనరించె|బవన సుతుడు
  నెంచు కొన్నట్టి దైవమే-నెలత సీత
  తలపునందునరాముడేధర్మపరుడు.
  2.శివ ధనుర్భంగ మొనరించె”పవనసుతుడు
  భక్తితో గొల్చు మదిభగవాను డైన
  రామచంద్రుడు-స్వయం వరమున-రాజు
  లందరుజూడంగ-సీతను లగ్నమాడె.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  అరయ రామాయణమున దశరథసుతుడు

  శివధనుర్భ౦గ మొనరి౦చె | పవనసుతుడు

  భారతమున కురుకులేశు నూరువులను

  భ౦గ మొనరి౦చి వధియి౦చె భ౦డనమున

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సీత నుద్వాహమాడగ శీఘ్రతతిని
  నిండు సభలోన రాముడు నెమ్మితోడ
  శివధనుర్భంగ మొనరించె ,బవనసుతుడు
  రామ బంటుగ జగతిని రాణ కెక్కె

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రామవైరియె జపియించు నామమెద్ది
  సీతబట్టగ రామయ్య చేసెనేది
  సీత జాడను లంకలో వెదకెనెవడు
  శివ, ధనుర్భంగ మొనరించెఁ, బవనసుతుఁడు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
   క్రమాలంకార పద్ధతిలో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. సమస్య
  * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  హరికథా గాయకు డయిన. భరత శాస్త్రి

  ఆ౦జనేయ చరిత్ర నత్యద్భుతముగ

  గ్రామముల య౦దు వినిపి౦చి ఘనత గా౦చె |

  మొన్న నచ్చోట కథ చెప్పుచున్న వేళ

  " శివధనుర్భ౦గ మొనరి౦చె పవనసుతు డ "

  ట౦చనియె పొరబడి , సవరి౦చు కొనియె !


  రిప్లయితొలగించండి
 11. అమల రాముడు సీతమ్మనుమనువాడ
  శివధనుర్భంగ మొనరించెఁ, బవనసుతుఁడు
  జలధి లంఘించి సీతమ్మ జాడ నరసె
  పుడమి హనుమడు రాముడు పూజ్యవరులు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తాటకిని జంపె రాముండు! తపసి మెచ్చ
  రాతి నాతిఁ జేసె!జనక కూతుఁ బొంద
  శివధనుర్భంగ మొనరించె! పవనసుతుడు
  భక్తితో పాడు పరమాత్మ పాటలందు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. ధరణి పుత్రిని చేబట్ట దాశరధియె
  శివధనుర్భంగమొనరించె, బవనసుతుడు
  సీత జాడను కనుగొని శీఘ్రముగను
  రామ రావణ యుద్ధపు రచనజేసె!!!


  రిప్లయితొలగించండి
 14. ధరణి పతుల కసాధ్యంబు తాపసులును
  జనులు మెచ్చగ శ్రీరామ చంద్రు డంత
  శివధనుర్భంగ మొనరించెఁ బవనసుతుఁడు
  నాకథ విని జెందె పరమానంద మంత

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. గురువు పనుపున రఘురాముడరగి మిథిల
  శివదనుర్భంగ మొనరించె, పవనసుతుడు
  రామ భజనను సలుపుచు రమణ తోడ
  భక్తులం దగ్ర గణ్యుడై వాసి కెక్కె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 16. గురువుగారికీ, పెద్దలందరికీ నమస్కారం. సీత యందున్న ప్రేమ, గౌరవం వల్ల రాముడు శివధనువు విరిచీ, హనుమ రామ చరితను గానం చేసీ ఆమెను సంతోష పెట్టారూన్న భావనలో పూరణ చేశాను. పరిశీలించి తప్పులుంటే తెలియచేయగలరు. ధన్యవాదాలు.
  తే.గీ:
  రమణిజానకిముదమొంద రాముడపుడు
  శివధనుర్భంగ మొనరించెఁ; బవనసుతుఁడు
  పలికె శ్రీరామ చరితము పడతి కొరకు
  అవనిజయెడనిరువురికి,యమితనెనరు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రమణి సీతను పెండ్లాడ రాఘవుండు
  శివధనుర్భంగ మొనరించె.బవనసుతుడు
  లంక చెరనున్నసీతమ్మ,రఘువరునకు
  మరల సంధాన మొనరి౦చె మహిత భక్తి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. మొన్నటి పూరణ:

   జీవన ప్రక్రియల్ నిలువ చేటగు రీతిగ త్రవ్వకాల ప
   ర్యావరణమ్ము ధ్వంసమగు నా ఖనిజమ్ముల దోచి, సంపదల్
   కోవెల రాయడున్ కరుణఁ గూర్చగ వజ్రకిరీట సేవలన్
   దైవముఁ గొల్వరాదనుచు ధర్మవిదుల్ వచియింతురెల్లడన్!

   తొలగించండి
  3. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ (మొన్నటి సమస్యకు) పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 18. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  చాప మెత్తగ వివశులై చూప వెన్ను
  ధరణి రాజులు,వీరుడౌ దాశరధియె
  శివధనుర్భంగ మొనరించె;బవనసుతుడు
  శోకమును బాపె సీతకశోకవనిని

  రిప్లయితొలగించండి
 19. దశరథసుతుడట మిథిలలో తరుణి సీతఁ
  ను పరిణయ మాడ దలచి తా నొక్కడపుడు
  శివధనుర్భంగ మొనరించె,పవనసుతుడు
  వాసి గాంచెను శ్రీరామ బంటు గానె.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. దశరథసుతుడట మిథిలలో తరుణి సీతఁ
  ను పరిణయ మాడ దలచి తా నొక్కడపుడు
  శివధనుర్భంగ మొనరించె,పవనసుతుడు
  వాసి గాంచెను శ్రీరామ బంటు గానె.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. దాశరథి సీతఁ చేపట్ట దలచి తాను
  శివధనుర్భంగ మొనరించె ,పవన సుతుడు
  రామకథను గానము చేయ రమణి సీత
  పులకరించుచు దీవించి ముదము నందె

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పంకజనయన సుకుమారి పరమ సాధ్వి
  రమణి సీతకొరకె గదా రాము డపుడు
  శివధనుర్భంగ మొనరించె, బవన సుతుడు
  కడలి లంఘించినదియునా పడతి కొరకె.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పంకజనయన సుకుమారి పరమ సాధ్వి
  రమణి సీతకొరకె గదా రాము డపుడు
  శివధనుర్భంగ మొనరించె, బవన సుతుడు
  కడలి లంఘించినదియునా పడతి కొరకె.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. జానకిని గొన రాముడు జనకు సభను
  శివధనుర్భంగ మొనరించెఁ ,బవనసుతుఁడు
  మ్రొక్కె పాదము లంటుచు చక్కగాను
  రామపట్టాభిషేకము రహిని జరుగ

  రిప్లయితొలగించండి
 25. జానకిని గొన రాముడు జనకు సభను
  శివధనుర్భంగ మొనరించెఁ ,బవనసుతుఁడు
  మ్రొక్కె పాదము లంటుచు చక్కగాను
  రామపట్టాభిషేకము రహిని జరుగ

  రిప్లయితొలగించండి