21, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 828 (నెలలో సుతుగన్న తల్లి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య   ఇది...
నెలలో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన
కామరాజు శ్రీనివాసరావు (బాబాయి) గారికి 
ధన్యవాదాలు.

32 కామెంట్‌లు:

 1. పౌర్ణమి నాటి రాత్రి ఆడపిల్లనుగన్నతల్లిని నేనెరుగుదును. ఈ నాటి సమస్య ఆ తీపి గురుతును వెలికితీసింది.
  తొలి కానుపు లక్షణముగ
  ఫలియించునటు కులదేవుఁ బ్రార్ధించంగా
  అలవోకగ పున్నమి వె
  న్నెలలో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వలపుల తలపులు పండగ
  నెలతకు పసివాడు యొడిని నెలవంక వలెన్ !
  కిల కిల నవ్వులు రువ్వగ
  నెలలో సుతుఁ గన్న తల్లి నిగ నిగ లాడెన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నెలఱేని ముఖము నెలతది
  నెలతప్పిన నాటినుండి ' నెలబాలుని ' కై
  నెలలెనిమిది వేచియు నొక
  నెలలో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఇల నవతరించె హరి రవి
  కులమున కరుణామృతమ్ము కురియుచు నంతన్
  లలిత దరహాసమను వె
  న్నెలలో సుతు గన్నతల్లి నిగనిగ లాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పలు విధముల పూజలతో
  నిలవేల్పును గొలిచినట్టి యెక్కుడు పుణ్యాల్
  ఫలములనొసగగ పదియవ
  నెలలో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కలవర మాయెను మదిలో
  నెలలన్నియు నిండగానె నెవ్విధి యనుచున్
  లలితమ్మ క్లినిక్కది ' వె
  న్నెల ' లో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వలపుల దీ పికి గుర్తుగ

  లలనా మణి నెలను దప్పి లలితము కాగన్

  నల నర య ను దొమ్మిది యవ

  నెలలో సుతు గన్న తల్లినిగ నిగ లాడెన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కలగన్న చదువు ముగియన్

  యిలలో గర్వించు రీతి యెత్తుకునెదగన్

  వెలలేని దీవెనల వె

  న్నెలలో సుతుగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్!

  రిప్లయితొలగించండి

 9. ఇలలో నాఁటికి నేఁటికి
  నలుసం తయినట్టి మార్పు నాస్తి యనంగన్
  బలిమేమి? తొమ్మిదవదగు
  నెలలో సుతుఁ గన్న తల్లి నిగనిగలాడెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కలకత్తా నగరమ్మునఁ
  గొలువు సేయఁబోయినాఁడు, కొన్నేండ్లకుఁ దా
  సెలవు దొరికి వచ్చిన యా
  నెలలో సుతుఁ గన్న తల్లి నిగనిగలాడెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అయా! శ్రీ శంకరయ్య గారూ! శుభాశీస్సులు.
  టైపు పొరపాటు ఏమో ఒక మారు 2వ పాదమును చూడండి - సవరించండి.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పండిత నేమాని వారూ,
  ధన్యవాదాలు. అది టైపు పొరపాటు కాదు. వ్రాయడమే తప్పుగా వ్రాసాను. గుండు మధుసూదన్ గారు కూడా ఫోన్ ద్వారా ఆ దోషాన్ని తెలియజేసారు.
  సవరించిన పూరణ....

  కలకత్తా నగరమ్మునఁ
  గొలువును సేయంగఁ బోయి, కొన్నేండ్లకుఁ దా
  సెలవు దొరికి వచ్చిన యా
  నెలలో సుతుఁ గన్న తల్లి నిగనిగలాడెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గండూరి లక్ష్మినారాయణశుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 21, 2012 6:59:00 PM


  పలుమార్లు తల్లి దండ్రులు
  వలదన్నను వినక వెళ్లి పరదేశమునన్
  నిలవక వచ్చెను తానొక
  నెలలో, సుతు గన్నతల్లి కలకల లాడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 14. "ఇలు చేరడేమి కృష్ణుడు !
  అల గోపాలురు మరలిరి యపుడే! " యనుచున్
  పిలుచుచు, నట గొల్లెత క
  న్నెలలో సుతుగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చంద్రశేఖర్ గారూ,
  మీ పూరణలో నిజంగానే పున్నమి వెన్నెలలు కురిసాయి. బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  అందమైన తలపులు పండించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘పసివాడు + ఒడిని’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘పసివాడె యొడిని’ అందాం.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  పాదాదిని ‘నెల’ను నెలకొల్పి వన్నెలు గూర్చిన మొదటి పూరణ బాగుంది.
  రెండవ పూరణ నిస్సందేహంగా ఉత్తమంగా ఉంది. పనిలో పనిగా నా కిష్టమైన ‘కలవరమాయే మదిలో’ పాటను గుర్తుకు తెచ్చారు.
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  *
  పండిత నేమాని వారూ,
  దరహాస కౌముదితో మీ పూరణ మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  తల్లి దీవెనల వెన్నెలతో మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘ముగియన్ +ఇలలో, రీతిన్ + ఎత్తు’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘ఎత్తుకు’ అనరాదు, ఎత్తునకు అనాలి... నా సవరనలతో మీ పద్యం...
  కలగన్న చదువు ముగియగ
  నిలలో గర్వించు రీతి నెత్తున కెదగన్
  వెలలేని దీవెనల వె
  న్నెలలో సుతుగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్!
  *
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  ‘గొల్ల కన్నెలలో కృష్ణుడు’! అందమైన పూరణ. అభినందనలు.
  ‘కృష్ణుడు + అల’ అన్నప్పుడు సంధి జరుగుతుంది. అందువల్ల ‘కృష్ణుం/ డల...’ అందాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నెల తప్పెను యాగస్టున
  పలు యేండ్లకు నెలత యొకతె వ్రతములు చేయన్ !
  నెలలు నవము నిండగ , మే
  నెలలో సుతు గన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 18. నలతాయె సుమకు నేడవ
  నెలలో సుతు గన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్
  జలయుతమై తనువెల్లను
  సలపరమై బాధ పడెను చాలా దినముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  ఈ రోజుల్లో చాలా అరుదైన సుఖప్రసవం యింటివద్దే :

  01)
  _______________________________

  నెలకొనె గర్భము నెలతకు
  నెల నెల వర్థిల్లి యంత - నెలవున నుండన్
  నెలలది నిండగ , పదియవ
  నెలలో, సుతుఁగన్న తల్లి - నిగనిగ లాడెన్ !
  _______________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 20. చోటు లేదని సిబ్బంది గెంటేస్తే
  రాత్రి పూట , దిక్కు లేక
  ఆసుపత్రి బయట ప్రసవం :
  (పండువెన్నెలలో)

  02)
  _______________________________

  నెలవట లేదని బలుకుచు
  నెలతుక నెట్టిరి బయటకు - నిర్దయ వైద్యుల్ !
  నెలకట్టు పైన, నిసి, వె
  న్నెలలో, సుతుఁగన్న తల్లి - నిగనిగ లాడెన్ !
  _______________________________
  నెలకట్టు = రాతికట్టడపునేల(A pavement)

  రిప్లయితొలగించండి
 21. నెలబాలుని వంటి బాలుని జననం :

  03)
  _______________________________

  నెలసరి తప్పిన వనితకు(నెలబాల యైన ముదితకు)
  నెలలవి తొమ్మిది ముగిసిన - నిజ శుభ వేళన్
  నెలబాలు వంటి; పదియవ
  నెలలో, సుతుఁగన్న తల్లి - నిగనిగ లాడెన్ !
  _______________________________
  నెలబాలుడు = చంద్రుడు (The moon)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నెలలు నిండక మునుపే (సిజేరియన్) ప్రసవం :

  04)
  _______________________________

  నెలలవి నిండక ముందుగ
  నలజడి పసి బిడ్డ జేయ - నలుగుడు పడినన్
  నెలతుక గోసిన ; యేడవ
  నెలలో, సుతుఁగన్న తల్లి - నిగనిగ లాడెన్ !
  _______________________________
  నలుగుడు పడు = బాధపడు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. దీపావళినాడు కాన్పు :

  05)
  _______________________________

  కళవళ పడినను చివరికి
  కళకళ లాడుచు సమయము - గడిపెడు దీపా
  వళిలో , దీపపు , పలు , వ
  న్నెలలో, సుతుఁగన్న తల్లి - నిగనిగ లాడెన్ !
  _______________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 24. చల్లని జూలై నెలలో పురుడు :

  06)
  _______________________________

  జ్వలమది తగ్గిన వేళల
  జల జల చిరుజల్లు లంత - చల్లగ గురియన్
  జలదము గ్రమ్మిన, జూలై
  నెలలో, సుతుఁగన్న తల్లి - నిగనిగ లాడెన్ !
  _______________________________
  జ్వలము = వేడి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  ‘ఆగస్టులో నెలతప్పి మే నెలలో ప్రసవం’ బాగుంది. మంచి భావన. అభినందనలు.
  ‘తప్పెను + ఆగస్టు’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘నెలతప్పిన దాగస్టున’ అందాం.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ ఆరు పూరణలూ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మిలమిల మెరిసే మే నెలలో ప్రసూతి :

  07)
  _______________________________

  మిలమిల మెరిసే యెండలు
  మల మల మాడ్చంగ జనుల - మద్యాహ్నమునన్
  మెలతకు నొప్పులు జని, మే
  నెలలో, సుతుఁగన్న తల్లి - నిగనిగ లాడెన్ !
  _______________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ ఏడవ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘మెరిసే’ని ‘మెరిసెడి’ అందాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. అల లుంబిని విపినములో
  కలలో గజరాజు గనిన కలవరములలో
  వెలివిరిసెడి పున్నమి వె
  న్నెలలో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. తొలి జనవరి తారీకున
  చలిలో కల్యాణమాడి జగడమ్మున యా
  వలిగా వచ్చిన జనవరి
  నెలలో సుతుఁగన్న తల్లి నిగనిగ లాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి