22, ఫిబ్రవరి 2014, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1331 (ముట్లుడిగిన రాధకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా!
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవదాలు.

19 కామెంట్‌లు:

 1. అట్లుతిని వీధిలోగల
  జట్లను దాజేరి యొకడు సరసుండగుచున్
  చీట్లాటలోన బలికెను
  ముట్లుడిగిన రాధకిపుడు మూడవ నెలరా.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అట్లూరి వారి యింటను
  ముట్లుడిగిన రాద కిపుడు మూడవ నెలరా
  చెట్లూ పుట్టలు మ్రొక్కగ
  నెట్లో వరమిడిన దైవ నిర్ణ్యయ మనగా

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కొన్నివ్యావహారిక పదాలతో, భిన్నమైన విరుపుతో:
  అట్లా హార్మో న్లాగెను
  ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు, మూడవ నెలరా
  పట్లూ మందులు వాడుట
  ఎట్లాగోబయ టపడిన యిక చాలునురా!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఎట్లో నోములు నోచియు
  మెట్లకు పూజలు జరుపగ మేదిని యందున్
  హిట్లరు గృహమున వరముగ
  ముట్లుడుగిన రాధకిపుడు మూడవ నెలరా

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఇట్లుగ బలుకుట నాయమె ?
  ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా
  ముట్లుడిగిన వారల కస
  లెట్లుగ సంభవముగలుగు లిట్లుగ బుడమిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఎట్లెట్లియ్యది జరిగెను?
  పాట్లెన్నియొ పడినపిదప ఫలియించెనులే
  ఎట్లో హార్మోన్ ల వలన
  ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా.

  రిప్లయితొలగించండి


 7. ఎట్లెట్లియ్యది జరిగెను?
  పాట్లెన్నియొ పడినపిదప ఫలియించెనులే
  ఎట్లో హార్మోన్ ల వలన
  ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఎట్లది సుతుగల్గు టిపుడు
  ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా!
  యెట్లగు నట్టులయన చీ
  కట్లను నది స్నానమాడ కర్ణుని కనియెన్

  కట్లు తెగిన యున్మాదియు
  తిట్లను స్వీట్లంచు దలచు తెంపరి పలు చ
  ప్పట్లను చరచుచు బలికెను
  ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు

  ఎట్లాగో “పాత్ర ”దొరకె
  ముట్లూడిన రాధ[కు+ఇపుడు]కిపుడు మూడో నెల రా
  “నట్లూరి”చిత్రమందున
  కాట్లాడేదుష్టురాలు గా నటియించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ముట్లుడిగె నంచు కోడలిఁ
  తిట్లకు గురిజేసె నత్త, దేవుని కృపతో (లేక)కృపకై
  నెట్లనొ, హార్మోన్లు సరై (లేక) మెట్లకు పూజలు సల్పగ
  ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  ప్రస్తుతం హైదరాబాదులో ఉన్నాను. ఈ రోజు ఒక పెళ్ళి, రేపు విందు. ఎల్లుండి బ్లాగుకు అందుబాటులో ఉంటాను.
  చక్కని పూరణలను, పద్యాలను రచిస్తున్న మిత్రులందరికి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మొదటి భార్య వలన సంతానం లేక రెండవ పెండ్లి చేసుకున్న వాని మాటలు...


  పోట్లాడి పెండ్లియాడితి
  నెట్లో మరి రాధనేమొ నే మలి సతిగా
  నెట్లగు తొలి భార్యకిపుడు
  ముట్లుడిగిన, రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా !

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తిట్లను లంకించు కొనుచు
  కొట్లాడుచునున్న క్రొత్త కోడలి తోడ
  న్నట్లను పోసెడియా పని
  ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా!

  ఉడుగు = మాను

  రిప్లయితొలగించండి

 14. సమస్య చదవడానికే మరీ యెబ్బెట్టుగా వుందండి

  రిప్లయితొలగించండి


 15. కొట్లాటకువచ్చితి నే
  నెట్లా నమ్మగలనోయి ! నీ వీరంగం
  బెట్లా తాళన కో? యే
  ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా?

  వి.కో.న :)
  గారి కోసం :)

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మాట్లాడకు మగడా యని
  పోట్లాడుచు భర్త తోడ పుత్రుని కొరకున్
  కొట్లాడి నియంత్రణ పని
  ముట్లుడిగిన రాధ కిపుడు మూడవ నెలరా!

  రిప్లయితొలగించండి