18, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1027 (సింహమును పాఱఁద్రోలెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
సింహమును పాఱఁద్రోలెను చిన్నవాఁడు.

14 కామెంట్‌లు:

 1. కణ్వ మున్యాశ్రమమున విక్రమధనుండు
  పెరుగుచుండె తేజశ్శాలి భరతు డాత
  డడవి మృగములతో జేరి యాడునపుడు
  సింహమును పారద్రోలెను చిన్నవాడు

  రిప్లయితొలగించండి

 2. అడవి దారిలోఁ బోయెడి యన్నదమ్ము
  లందు వృద్ధుఁడౌ పెద్దవాఁ డడలుచుండఁ
  జెలఁగి తమనుఁ జంపఁగ దాడి సేసినట్టి
  సింహమును పాఱఁద్రోలెను చిన్నవాఁడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చక్కని కలలు గనెడి నిశ్శబ్ద వేళ
  నిద్ర లేపిన దేమని నిక్కినిక్కి
  చూసి భౌభౌయని యరచు చున్న గ్రామ
  సింహమును పారద్రోలెను చిన్నవాడు!
  గ్రామసింహము = కుక్క

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ' మన తెలుగు ' వారి గ్రామ సింహము దారి లోనే...

  'పార్కు' కని వచ్చె నొక్కడు పగటి వేళ
  నందు కొనుచుండె తిననెంచి' ఐసుక్రీము '
  అందుకొననెంచి దూకుచు నరచు గ్రామ
  సింహమును పాఱఁద్రోలెను చిన్నవాఁడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భరతు డ నువాడు నాడుచు ప్రక్క నగల
  సింహమును బా ఱ ద్రోలె ను చిన్న వాడు
  జరిగె నీ యది కణ్వుని సమ్ముఖమున
  మదిని నెంచగ నాశ్రమ మహిమ గాదె !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. హరిహరులు గన్న నయ్యప్ప వెరపు లేక
  వన్య మృగముల తోడి జీవనముఁజేసె
  సాధుజంతువుఁజంపగ సాగు చుండ
  సింహమును, ప్రాఱఁద్రోలెను చిన్నవాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఊరి వేలుపలగల చిన్న పూరి గుడిసె
  వాసి చూసి కేశి నచట చేసి రంతు
  సింహమును బారద్రోలెను, చిన్నవాడు
  మిన్నకుండెను గుడిసెలో నున్నవాడు .

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బహుమతి గెల్చుకున్న కథను వ్రాసిన గన్నవరపు నరసింహమూర్తి గారికి అభినందనలు.

  జంతులోకమందుననున్న చనువు వలన
  నడవిలో బుట్టి పెరిగెడు నాటవికుడు;
  కందకమునందు పడబోవు కానలోని
  సింహమును పారద్రోలెను చిన్నవాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అమ్మా! శ్రీమతి లక్ష్మీ దేవి గారూ!
  శుభాశీస్సులు.
  మన బ్లాగు సభ్యులైన డా. గన్నవరపు వరాహ నరసింహ మూర్తి గారు కథా రచయిత కారు. కథా రచయిత నరసింహమూర్తి గారు వేరు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నందు వీడియో గేముల నాడుచుండె
  వేలితో ‘మౌసు ' నదుముచు వేడ్క గనుచు
  పట్టి గురిచూసి వేయుచు బాణములను
  సింహమును పార ద్రోలెను చిన్నవాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వన్య మృగములు తిరిగెడి మన్నె మందు
  ఆట లాడగ భరతుని బాట లోన
  సిం హమును పాఱఁ ద్రోలెను చిన్న వాడు
  వేడ్క మీరగ దుమికిన వెఱగు పడక

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చక్కని పూరణలు చెప్పిన కవిమిత్రులు....
  పండిత నేమాని వారికి,
  చంద్రశేఖర్ గారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  *
  ఎవరి పూరణలోనూ సవరింపదగిన దోషాలు లేవు. సంతోషం

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వన్యజీవుల తో దన పసితనమ్ము
  గడపె కణ్వాశ్రమము నందు గలసిమెలసి
  భరతు డాడుచు బాడుచు భయములేక
  సింహమును బారదోలెను చిన్నవాడు.

  రిప్లయితొలగించండి