3, ఏప్రిల్ 2013, బుధవారం

పద్య రచన – 300 (కాకి కబురు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“కాకి కబురు”

15 కామెంట్‌లు:

 1. చాల సంకేతములు రహస్యముగ నుండు
  వాహినీ దళములలోన, వానిలోన
  "కా"యనెడు వాని కంపిన కబురె జగతి
  కాకి కబురుగ జెలగె లోకమ్మునందు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పెద్దలనగ వింటి పెరటిలో చెట్టుపై
  కాకి యరచు చుండి గంతు వేయ
  బంధు జనుల రాక ప్రకటించు నదియని
  కాకి కబురు కల్ల గాని దనియు .

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చూచి పోదమనెడి చుట్టమ్ము రాకను
  కావు కావు మనుచు కాకి తెలిపె
  కాకి పోక యిపుడు కంప్యూటరుకు జెప్ప
  కవిత జేర్చె మీకు క్షణము లోన !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కోడి కొక్కొ రోకొ కూయగా నుదయాన
  సూర్యు డంబరమున చూడ వచ్చు
  కాకి కప్పు పైన "కాకాలు" పాడంగ
  కలియ చుట్టమొకరు కాలు బెట్టు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నీ దు తీ రిక జూసుకు నెమ్మదిగను
  కాకి చేతను బంపుము కబురు నాకు
  వేగ వత్తును నిచటకు విందు జేయ
  సంది యంబులు విడువుమ , యిందు వదన !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పెద్ద వారి పట్ల పెంపగు గౌరవ
  సూచికంబు గాను జూడ మనము
  వారి కవసరంబు వచ్చిన మనతోటి
  కాకి కబురు పంప కదలి పోమె?

  రిప్లయితొలగించండి


 7. కాకి చేత కబురు,కలహంస సందేశ
  కాలములు గతించె ,గడకు పోస్టు
  తంతివార్త కూడ తగ్గిపోయెను నేడు
  కంప్యుటర్ల,సెల్లు కబురు చాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శ్రీపండిత గురువులకు నమస్సులతో
  కాకి యరవ బంధు జనుల కాంతు మనెడి భావముల్
  కాకి పిడుచ తీసి కొనగ ఘనమగు పైతృ కంబునన్
  కాకి కబుర నగను కర్ణ కర్ణ ములతె లియన గున్
  కాకి కబురు లెన్నొ యిందు కాంచు చుంటి మందరున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కాక మెందు కోయి నోకియా ఫోనుండ ?
  మేఘ మేల నోయి ' మేలు ' లుండ ?
  కాలదోష మందె “ కాకి కబుర " నుట
  వచ్చె నేడు యంత్ర పరికరములు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఇంటిమీద చేరి ఇరుమారు ముమ్మారు
  "కావు,కావు”మనుచు కాకి యప్పు
  డరచినట్టివేళ నటునుండి చుట్టాల
  రాక సత్యమనియె కాకికబురు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కాకి పేర నిలచె కాకాని యనగను
  మునుల వరము నొందె ముక్తి కొఱకు
  గతుకు పిండములను కాలుని వరమొంది
  కాకి కబురు లనగ కల్ల గాదే !
  -------------------------------------
  కబురు లెన్నొ జెప్పి కలకలమును రేపి
  ప్రియుని రాక కొఱకు ప్రేమ మీర
  పెరుగు భోజనమ్ము పేర్మిగా తినిపోవు
  కడకు మోస గించు కాకి యనగ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్షమించాలి
  చివరి పాదం చివర ....." గాదె " ....అని ఉండాలి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కాకి చేత కబురు పంపిస్తూ, అందుకొంటూ, కాకి కబుర్ల పద్యాలను వ్రాసిన కవిమిత్రులు....
  పండిత నేమాని వారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  కమనీయం గారికి,
  తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారూ,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  చివరిపాదాన్ని ఇలా మార్చితే బాగుంటుందని నా సలహా...
  "చుట్ట మొకడు కాలు బెట్టు నింట"
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  ‘సూచికంబు" అనేది ‘సూచకంబు"నకు టైపాటా?
  *
  తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారూ,
  రెండవ పాదంలో ‘ఘనమగు’ అన్నచోట గణదోషం. అక్కడ ‘ఘనము’ అంటే సరి!

  రిప్లయితొలగించండి