16, జనవరి 2015, శుక్రవారం

పద్యరచన - 792

కవిమిత్రులకు, బ్లాగు వీక్షకులకు కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు.
కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23 కామెంట్‌లు:

 1. బసవన్న వచ్చాడు మా ఇంటికి
  రారన్న రారన్న సుస్వాగతం
  పూమాల వేసేము పచ్చ గడ్డి వేసేము
  కరుణించి స్వీకరించు మన్న బసవన్న !!
  శుభోదయం
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. జిలేబీ గారూ,
  శుభోదయం! మీ భావానికి నా పద్యరూపం.....

  వచ్చె బసవన్న మాయింటి ప్రాంగణమున
  కెల్ల రాహ్వానమును బల్కి యెంతొ వేడ్క
  పూలమాలలు వేసిరి పూరి యిడిరి
  స్వీకరించి కరుణను దీవించ మనిరి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పాడి పంటకు ముఖ్యము పశుగణమ్ము
  పెంచ వానిని ప్రేమతో మంచి యనుచు
  కనుమ దినమున పూజలు కానుమిచట
  సాంప్రదాయము లందున సార మిదియె

  రిప్లయితొలగించండి
 4. భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘కానుమిచట’ అన్నదాన్ని ‘కాంచుమిచట’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అందరికీ కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు.


  కను మావంకని గోవులు
  కనుమను బసవన్న లంత కర్షకు దలచున్
  కనుమా నేడె యెందుల
  కనుమానము పూజ సేయు నాతడు ప్రీతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చిత్ర మాయెను జూడగ జిత్రమునట
  పూల మాలను జేబూని పూవు బోడి
  పచ్చ గడ్డిని గరమున పడుచు పిల్ల
  పట్టు కొనియుండి రచ్చట పశువు గనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  కనుమను బసవన్నల వే
  డ్కను వర్ణించితివి మేలుగా నిపు డిది చ
  క్కని పద్యం బనుటకు నా
  కనుమానము లేదు గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రీ!
  ****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పశువు లనాదిగా మనిషి బాసట, జంతువు లేని వేళలో
  వశమగునే వసుంధరను వాటముగా లభియించు సంపదల్?
  శిశువుల రీతి సాకనవి జెచ్చెర క్షేమము గూర్చు నేరికిన్
  విశదము కాదె యీ నిజము వేల యుగమ్ముల నుండి మిత్రమా!

  గో సంపద మానవులకు
  వాసిని రాశియున మిన్న పండుగ పూజల్
  చేసి కృతజ్ఞత చాట క-
  నీసపు ధర్మమ్ము మనకు నిజమిది తెలియన్.

  ఇట్టి సూక్తి ననాదిగా నెరిగి యుంట
  కనుమ పండుగ దినమున కర్షకాళి
  పసుల పూజించి ప్రకటింత్రు వాని యెడల
  నెదను కలిగెడు మాలిమి నింపుగాను.
  రిప్లయితొలగించండి
 9. మిస్సన్న గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. జంతువులందున మానిసి
  కొంత యనువుగలిగి, కొంత కూరిమినుండన్
  చింతలు దీరునటంచును
  సుంత తెలుపు వేడుకలివి, సొబగుగ తోచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గోలివారు మూడవ పాదాన్ని కొద్దిగా సవరించాలి.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఆరుగాలము పనిఁజేయ నవతరించి
  పాడి పంటల కైసదా పాటు పడుచు
  రైతులకు మేలు సలిపెడి ఱంకెలెద్దు
  పూజ సలుపుచు నుండిరి పూల తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  మిస్సన్న గారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  ****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గోవుకుపూజలెందులకు?కోర్కెలుదీ ర్చునుకామదేనువే|
  ఆవన?నర్దకేజికనకాకృతి|"పూర్వులసామెతెంచియే"
  జీవనసారసంపదను-చిత్రముగాసమకూర్చుగాన|నా
  భావనభాగ్యమైవరల?భారతజాతియెభక్తినింపిరే|

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఘనముగ సింగారించుచు
  కనుమను గోవులను గొలుచు కర్షకులంతా
  జనులకు మేలొసగెడిగో
  ధనమౌ పశువులనుకాస్త దయతో గనుమా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పాడి పంటల వృద్ధికై పశు గణమును
  కర్ష కులు మ ఱి పూ జింత్రు కనుమ నాడు
  పసుపు కుంకుమ యక్షత ల్బరగ మిగుల
  సంత సంబున బ్రతి యేట సంతు గూడి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మాస్టరుగారూ ! పద్యాభినందనకు ధన్యవాదములు...
  మిస్సన్న గారూ ..కనుమా " నేడే "... ..టైపాటు జరిగినది...ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కె.యెస్.గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ
  పసుపున్ కుంకుమబొట్టు పెట్టేదమునీఫాలాన, శృంగమ్ములన్
  మిసిమిన్ దీర నొనర్తు మయ్య నడుమన్ మేలైన పూలుంతు నీ
  కుసుమగ్రైవము వైతు మయ్య మెడలో కొండంత ప్రేమాస్పదన్
  బసవా!గంధముపూసి కొల్తుము నినున్ భర్గుండు హర్షి౦పగా

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మెడపై కాడిని మోసిన
  తొడుకా! పూదండ తోడ దోయిలి గొనుమా!
  కుడువగ నోటికి భాగ్యం
  బిడ పుంగవమా! తృణపు నివేదన గనుమన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి