12, జనవరి 2015, సోమవారం

దత్తపది - 63 (కలి-చలి-చెలి-బలి)

కవిమిత్రులారా!
కలి - చలి - చెలి - బలి
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ కుచేలుని గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

24 కామెంట్‌లు:

 1. ఆ'కలి'కి తట్టుకొనలేక నలమటించు
  సతియు సుతులను జూచి తా 'చలి'తుడైన
  యా కుచేలుడు 'చెలి'కాని నాశ్రయించ
  యా 'బలి'ధ్వంసి స్నేహితునాదరించె

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. బలిమి నున్నట్టి యాకలి బాధ కోర్వ
  జాల కకుచేలు డంతట యాలి బుజ్జ
  గించి చెలికాడు కృష్ణుని నంచితముగ
  వేడు కొనగను నరిగెను విచ లి తుడుగ

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కలిమి గల గోవిందుడు
  చలిబాధకు మైమరపున స్వర్గము నందున్
  చెలికాడగు నీసుధాముని
  బలిమిగ గెంటించు నేమొ భాగ్యం బెటులో

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘తట్టుకొనలేక యలమటించు...’ అనండి.
  ****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  దత్తపదాలను పాదాదినుంచి చక్కని పూరణ చేశారు. అభినందనలు.
  బేసి పాదాలలో గణదోషం. ‘కలిమి గలుగు గోవిందుడు’, ‘చెలికాడైన సుధాముని’ అనండి. ‘స్వర్గమునందున్’ అన్నచోట ‘స్వగృహము నందున్’ అంటే బాగుంటుంది కదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గురువులకు ధన్య వాదములు
  ఎందుకో ఆ రెండు పాదాలు నాకూ నచ్చలేదు కానీ ఎలావ్రాయాలో తట్టలేదు ప్చ్ ! ఒకోసారి అంతే

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కలికారకుండె కృష్ణుని
  చెలికాడై యవతరించ - చెలిమికి యిలలో
  కలిమియు బలిమియు సాంతము
  వలదని, భక్తికి చలించి వరములు గుప్పెన్

  (కలికారకుడు - నారదుడు
  కుచేలుడు - నారదుని అవతారము)

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చెలికాడిసాయమందగ
  కలియగ-శ్రీకృష్ణచెంత?కరుణామయుడై|
  చలియించికుచేలునిగని|
  కలిమిని,బలిమిని-సమముగగలువగజేసెన్|

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘చెలిమికి నిలలో’ అనండి.
  ****
  కె.ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘శ్రీకృష్ణుఁ జేర’ అనండి.. అన్వయం కుదురుతుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కలిమిని గలిగిన మిత్రుడు
  బలిబంధను వేడుమనుచు భార్యయె పనుపన్
  చలితనము గన కుచేలుడు
  చెలికానినిజూడవెడలె చిపిటమ్ములతో!!!

  చిపిటములు = అటుకులు
  చలితనము = ప్రాప్తము

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మల్లెలవారి పూరణ
  బలితనమయ్యెపేదరిక బాధయు నీకును కూడు బెట్టగా
  కలికిరొ!కట్టబట్టలును కావగ మానములేకయుండగా
  చలికి వడ౦కుచు౦టి మిటు సాయము చేయును కృష్ణు డొక్కడే
  చెలిమిని గుర్తునుంచు కొని చేకొనునంచు కుచేలు డేగెగా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఆకలి చేత పిల్లలసహాయులుగా తపియించుచుండగా
  మీకొక స్నేహితుండతడు, మీ మొఱ విన్న చలించు కుండునే?
  గైకొని పొండు కొన్ని చెలికాడును మెచ్చగ నెవ్వియైన, నం
  చాకుల కాంత పల్కె, బలియౌ విధి జిక్కి కుచేలుడుండగా.

  రిప్లయితొలగించండి

 14. బలి సేయకుసంతతి నా
  కలి చలి బాధలకునోర్వ గా లేర"ని యా
  కులసతి వేడ,కుచేలుడు
  చెలికాడగు కృష్ణుజూచి సిరులను పొందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఆకలిని తాళ జాలక నాకుచేలు
  సతి, చెలియగు కృష్ణు నుతింప పతిని కోర
  చలిత మానసుడై తాను చనియె నపుడు
  బలియగు సతీసుతుల స్థితి తెలియజేసి
  సాయమొందగ తనబాల సఖుని వేడి


  రిప్లయితొలగించండి
 16. చెలి మాట విని కుచేలుడు
  కలి మేమియు లేని వాడు కష్టములున్నన్
  చలియించక రాత్రి బవలు
  బలిమిని బహుకష్టపడుచు బ్రతుకుచు నుండెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కలిమిని కోరకే తిరిగె గౌరవ మొప్పగ చిన్ననాటిదౌ
  చెలిమిని జూపినా డహహ శ్రీసఖుడంచు నుతించి మాటికిన్
  చలితుడు నా కుచేలుడు ప్రసన్న హృదిన్ కరుణార్ద్ర చిత్తుడే
  బలితము నన్ను బోంట్లకు భవాబ్ధిని దాటగ నంచు మెచ్చుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కడుబలీయమౌ నాకలి గాసిఁబెట్ట
  బిడ్డలనుగూర్చి తనమది పిచ్చలించ
  చెలియగు జనార్థనుని చేరి కొలుచుమనియె
  నాకుచేలుని ప్రియపత్ని యాశ తోడ
  పిచ్చలించుః భయపడు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కె.యెస్,గురుమూర్తి ఆచారి గారిపూరణ
  చెలికాడున్ యదువంశ నాథు డగు నా శ్రీకృష్ణు నర్ధింప ని
  శ్చలిత స్నేహముతో కుచేలు పరిరక్షన్ జేసె నవ్వారి యా
  కలి బాధన్ సమయించుచున్ సకలభాగ్యమ్ముల్ ప్రసాదించుచున్
  బలితుండౌ బలహీనుడైనను హరిన్ భావింప విశ్వాసియై

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్ చేరుకున్నాను. నా సెల్ ఫోన్‌లో మీ పూరణలను, పద్యాలను చూస్తున్నాను కాని ఫోన్ ద్వారా వ్యాఖ్యానించడనికి అవకాశం లేదు. కొద్దిగా సమయం దొరికితే ఒక నెట్ సెంటర్ నుండి ఈ వ్యాఖ్య పెడుతున్నాను. రేపు కూడా హైదరాబాదులోనే ఉంటాను.
  రేపటి సమస్య, పద్యరచన శీర్షిక షెడ్యూల్ చేసి ఉంచాను.
  దయచేసి మిత్రులు పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి.
  పునర్దర్శనం ఎల్లుండి.
  అందరికీ ముందస్తుగా సంక్రాంతి శుభాకాక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పొరబాట్లు సవరించినాక.....

  ఆకలి చేత పిల్లలసహాయులుగా తపియించుచుండగా
  మీకొక స్నేహితుండతడు, మీ మొఱ విన్న చలించ కుండునే?
  గైకొని పొండు కొన్ని చెలికాడును మెచ్చగ నెవ్వియైన, నం
  చా కుల కాంత పల్కె, బలియౌ విధి జిక్కి కుచేలుడుండగా.

  రిప్లయితొలగించండి