8, జనవరి 2015, గురువారం

పద్యరచన - 784

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17 కామెంట్‌లు:

 1. పంచదారచిలుక బహుపసందుగనుండు
  చూచినంత మొగమువాచు మనకు
  మధురమైన రుచికి మధుమేహ రోగియున్
  తినక యాగ లేడు దీని జూడ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పంచదార చిలుక లంచితముగ నట
  బెట్ట బడెను వరుస ,చిట్టి చూడు
  తీ సికొనుమ యొకటి ,తీసికొ నుమనాకు
  కూడ ,యుండు చీకు కొలది తీపి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పంచవన్నెల రాచిల్క నెంచి చూడ
  చిలుక పలుకులు మధురము లొలుకు వినగ
  పంచదారల కీరము త్రుంచి చూడ
  చిలుక పలుకులు మధురము లొలుకు తినగ

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చక్కెరతో నచ్చులనిట
  చక్కగ పక్షులుగ గొప్ప సామర్థ్యముతో
  చెక్కిరిగద! చూచుటకును,
  నిక్కముగా తినుటకిట్లు నిల్పిరటోయీ?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పంచ దార చిలుక బల్ పసందుగ నుండు
  నీరసమును బాపు నిశ్చయముగ
  పుణ్య కార్యములను ముఖ్యముగను చేయు
  తీపివంటక మది తెలుగు నాట

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘నాకు| కూడ నుండు...’ అనండి.
  ****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ****
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పందార చిలుక లచ్చట
  నందముగా బేర్చినారు నాస్వాదించన్
  డెందము దోచెను జూడగ
  విందులకవి వండు గాదె ప్రీతిగ నెపుడున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఎగురగలేమటంచు|తమరెంచిననోటికి,చేతిసాయమే
  తగులగ?వెళ్లినాల్కపయితైతకలాడగమాకుయిష్టమే|
  మగువలకిష్టమైనపరిమాణమునందునరూపురేఖలే
  నగుపడుచున్నవేచిలుకలందముశంకరులుంచ?వన్నెచే

  రిప్లయితొలగించండి
 9. జాముజాముకు కూసి జనులను మేల్కొల్పు
  .......చక్కగా రేయెల్ల జాము కోడి
  పౌరుషమ్మును జూపి పదునైన కత్తికి
  .......తెగుచుండి పోరు పందెంపు కోడి
  పదుగుర పోషించు బలవర్ధ కంబైన
  .......నాణ్యమౌ గ్రుడ్లతో నాటు కోడి
  పల్లె పల్లెకు నేగు పట్టణమ్ముల మించు
  .......రంజైన రుచుల ఫారంపు కోడి

  కాని యీ చిత్ర మందున కనుల కింపు
  జేయు చున్నట్టి యెర్రనౌ చిన్ని కోళ్ళు
  చప్ప రించగ తీయనౌ చవుల నిచ్చి
  నోరు పండించు నీ పంచదార కోళ్ళు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ సీసపద్యం మనోజ్ఞంగా ఉంది. అభినందనలు.
  అందరికీ పంచదారచిలుకలు కన్పిస్తే మీకేమో పంచదారకోళ్లు కనిపించాయి. బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చక్కెర చులుకలఁ జేసిరి
  చక్కని శుభకార్యమునకు సరవిన్ మగువల్
  చక్కని పనితనమున గనఁ
  మక్కువగాకుండునే క్రమంబుగ జగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సందియము లేక హంసలు
  నంధము వీడుచుఁ గుడువవె యవదోహమునే?
  పందార హంసలన్ దిన
  క్రందనముల బాలలు విడి రంజిల్లుదురే!
  (అంధము=నీరు, యవదోహము=పాలు)

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శ్రీ సహదేవుడుగారికి నమస్సులు.

  ద కు ధ కు ప్రాస కుదరదనుకుంటాను

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  సహదేవుడు గారి పద్యంలోని ప్రాస ‘స్వవర్గజప్రాస’. దాని ప్రకారం థధలకు, దధలకు ప్రాస చెల్లుతుంది. చెల్లుతుంది కదా అని దానిని విరివిగా ప్రయోగించవద్దని సలహా. ఏదో తప్పని పరిస్థితుల్లో వాడవచ్చు.
  ****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఎత్తు గీతి :

  ఊరించె చిలుక చూడ
  నూరించె రూపు తేరి
  పారించు మోము,నన్ను
  యూరించు రంగురుచియు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. తేటగీతి
  చూచుటను తోడనోరును రుచిని కోరు
  వేచి యుండుట సాధ్యమా! వీలెవరికిది
  చేయి చాచగ నెండలో చింత దీరు
  పెద్ద లౌదురు నేరుగా పిన్న మనసు..!!

  రిప్లయితొలగించండి