31, జనవరి 2015, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1589 (రసమయకావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రసమయకావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్.

25 కామెంట్‌లు:

 1. రసములు నవవిధము లనిన
  రసమున సింగార ముమిన్న రమ్య మ్మనుచున్
  రసమందు రౌద్ర ముండిన
  రసమయ కావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అసువుల మఱి నిల బెట్టును
  రసమయ కావ్యమ్ము, జనుల ప్రాణము దీ సె
  న్నసమాన నాయకుండును
  బసగల వైయస్సు మృతియ వగపులు గలుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కసటును కడుగును నిజముగ
  రసమయ కావ్యమ్ము, జనుల ప్రాణము దీసెన్
  పసలేని రచన మిక్కిలి
  వెసఁ జేరి వివిధ మతముల పేరిమిచెఱుపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రుసరుసలతొ విస విసలతొ
  ముసిరెడి శృంగార భరిత భూషల తోడన్
  పసలేనిదైన యీ నీ
  రస మయ కావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్
  మద్దూరి రామమూర్తి. కర్నూల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పసగలరఘువంశమ్మే
  రసమయకావ్యమ్ము|"జనుల-ప్రాణముదీసెన్
  నుసిగొల్పెడినుద్యమముల
  కసిబెంచెడికాలయములకవితలచేతన్"|

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కసికలిగించుచు మనసున
  విసమును విరజిమ్ము రచన వికటించునుగా
  పసలేక నుసిగొలిపెడు వి
  రసమయ కావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీయున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి


 11. అసలే చక్కెర రోగులు
  గ్రసి౦చిరట మధురమైన ద్రాక్షాపాక
  మ్మెసకము నిండిన పెద్దన
  రసమయ కావ్యమ్ము, జనుల ప్రాణము దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అసహజ రీతిని సాగే
  నసనస శృంగార రచన నాకవి జేసెన్
  ముసలము వలెనే యానీ
  రసమయకావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మద్దూరి రామమూర్తి గారూ - "తో" హ్రస్వాక్షరంగా వాడారు.(తోన్, తోడన్) - తో ఎప్పుడు దీర్ఘాక్షరంగానే వాడాలని నా అభిప్రాయము.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పుస్తకము విడుదల సమయములో అభిమానులు పుస్తకప్రతులకై పోరాడురున్నట్లుగా ఊహ.........


  అసమాన ప్రతిభాంశము
  లు సమగ్రము లైనవని దెలుపఁ బుస్తకమున్
  వెసఁ గైకొను సమరంబిది
  రసమయ కావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 15. కసిదీర నరకె భూపతు
  లసిరసులు పరశువు తోడ రక్తము పారన్
  వెస తర్పణ మిడిన భయద
  రసమయ కావ్యమ్ము, జనుల ప్రాణము దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అసలే దర్శక రత్నము!
  సిసలైన ప్రణయ కథనొక సినిమా తీయన్
  కసిరేపుచు నుర్రూతల
  రసమయ కావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మల్లెల వారి పూరణ
  విసమయ బీజాక్షరముల
  రసమయముగ కావ్యమందు రంజిలజేర్పన్
  దొసగును గూర్పగ భీమన
  రసమయ కావ్యమ్ము, జనుల ప్రాణము దీసెన్!

  భీమన=వేములవాడ భీమకవి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. నిజమగు సంతోషమొసగు
  ప్రజలకు చదువంగ మధురరసమయకావ్య
  మ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్
  భుజంగ విషతుల్య మైన పుస్తకమకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చంద్రమౌళి సూర్య నారాయణ గారి పదవిన్యాసం అద్భుతం.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సత్యనారాయణరెడ్డి గారూ ! మీరు చెప్పినది వాస్తవం. దానిని రుసరుసలన్ , విసవిసలన్ అని మార్చాను గాని పంప లేక పోయాను . మీ సలహాకు ధన్యవాదములు .
  మీ మద్దూరి రామమూర్తి .

  రిప్లయితొలగించండి
 21. విసురులు కసరులు నసుగులు
  రుసరుస ధుమధుమలు నిండి రూకలు నిత్యా
  వసరములు లేని జీవన
  రసమయకావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి


 22. పసయున్ లేక జిలేబీ
  వెసయున్ లేక నరరే కవివరుల పదముల్
  గెస పోసెడు కూర్పైన య
  రసమయకావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్.

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. "రంగరాయ వాస్తవ శతకము"

  విసురుచు బూతుల నటునిటు
  కసిగొని నేతలను నేను కమ్మని తిట్లన్
  కసరుచు వ్రాసిన మెండు వి
  రసమయకావ్యమ్ము జనుల ప్రాణము దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి