6, మే 2015, బుధవారం

పద్య రచన - 897

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16 కామెంట్‌లు:

 1. దారిని మరచిన ప్రవరుడు
  కోరెవ రూధినిని త్రోవ కోమలి జెపుమా
  యూరికి బోవగ నేటికి
  మారుడనిను మరులు గొంటి మన్నించు మయా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. విప్రవర! నీ ప్రవర యేమి? వివరమేమి?
  వరస జూడగ వరహాల పలుకు నీది
  ఇంత సొగసు నేను కనలేదింతవరకు
  వరమునిచ్చి తోడగుము చివర వరకును!!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  ‘వర’ శబ్ద ఆవృత్తితో మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మత్తు గొలిపెడి యందము మదన బాల!
  పేరు వూరును జెప్పుమ! పేర్మి తోడ!
  నాన్న తోడుత వచ్చెద నన్ను నమ్ము
  అన్యు లెవ్వరు చేపట్ట, నాత్మ హత్యె!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. దారి దప్పితి నోయమ్మ! దారి దెలుపు
  సంధ్య వార్చగ నయ్యెను సమయ మిపుడు
  తల్లి దండ్రులు ముదుసలి వారు కూడ
  సేవ జేయగా బోవలె శీ ఘ్రముగను
  ననుచు నావరూ ధినిగోరే నాప్ర వరుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. దారి తప్పిన ప్రవరుడు తరుణి గాంచి
  వేడె త్రోవఁ జూప మటంచు వినయముగను
  సుందరుడగు నా విప్రునిఁ జూడ గానె
  మరుని తాపుకు గురియయ్యె మచ్చ కంటి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కన్నులు చూడ నింతలవి కాంచవె భూసుర నీదు బాట నౌ
  నన్నులమిన్న నొంటిగ గనంగను మాటల గల్ప బూనెదో
  యెన్నగ పల్కులేల నిక యింత యెరుంగవె వచ్చు దారి? నే
  నన్నను లోకువై యిటుల నందువు కాక మరేమి చాలులే.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పిడికెడు నడుమును గలిగిన
  పడచునుగని విప్రవరుడు పడిపోయెనుగా
  గడుసరి చూపుల వలలో,
  గుడికరగుటమరిచె ప్రేమగుణమధికమ్మై !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ప్రవర ప్రవర్త నావళి వివాదమునందున రక్తిగట్టగా|
  సవరణచే వరూధిని ప్రశాంతత లేకను ప్రేమ మోజులో
  దివివరు లట్లు గోరుటన?దిక్కులుజూచుచు విప్రవర్యుడే
  వివరణ నీయకే వెడలె విన్నప మేదియు లెక్కజేయకన్\

  రిప్లయితొలగించండి
 10. టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  మూడవ పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మిస్సన్న గారూ,
  ‘ఇంతలు కన్నులుండ...’ పద్యానికి మీ పునఃకథనం చాలా బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తెరువును మరచిన ప్రవరుని
  తరుణి వరూధినియె గాంచి తాపము తోడన్
  మరులు గొని మనసుదెలుపగ
  పరివర్జించుచు వెడలెను ప్రవరుండామెన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. హిమగిరి సోయగమ్ములను యిచ్ఛను జూడగ నేగుదెంఛి యీ
  సుమ సుకుమారి సోయగము చూడగ నోపరు భూసురేంద్ర మీ
  గమనమె యింటివైపునకు కాదన బోనులె, కోర్కె దీర్చినన్
  సుమముల బాణ ఘాతముల సొక్కులు దీరగ సంతసింతురా.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పసరును సోకినఁ బాదము
  విసరగ నీ కొండ కోన వీక్షించితివా?
  సిసలైన కొండ కోనల
  కసితో చూపింతు రార! కౌగిటఁ జేరన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘సోయగమ్ములను+ఇచ్చను’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘సోయగమ్ములను నిచ్చను...’ అనండి.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మాస్టరు గారూ ! ధన్యవాదములు...మీరు చూపిన సవరణ తో...


  హిమగిరి సోయగమ్ములను నిచ్ఛను జూడగ నేగుదెంఛి యీ
  సుమ సుకుమారి సోయగము చూడగ నోపరు భూసురేంద్ర మీ
  గమనమె యింటివైపునకు కాదన బోనులె, కోర్కె దీర్చినన్
  సుమముల బాణ ఘాతముల సొక్కులు దీరగ సంతసింతురా.

  రిప్లయితొలగించండి