31, మే 2015, ఆదివారం

పద్య రచన - 922

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

13 కామెంట్‌లు:

 1. దాహార్తిని దీర్చుటకని
  యాహా నిదిమంచి హేతు వటసన్మా నితమున్
  మోహము నందున నిందిర
  సోహము తానంచు వచ్చె శుభమును బలుకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సూర్యకిరణాల ధాటికి సొమ్మ సిల్లి
  పిట్టలవలె రాలుచునుండ పేద వారు
  మంచినీరమునిచ్చుచు నంచితముగ
  సేవచేయుచుందురచట సేదదీర్చ

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చలివేంద్ర మునడుపుట కని
  పిలచిరి స్వాగత మటంచు పి.యిందిరనే
  సలిలము చల్లని వనుచును
  పలువురు ప్రియమార త్రాగి వందన మిడగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. దప్పి దీర్చుట కొఱకు నై ధర్మ ప్రభులు
  మట్టి కుండల యందున మంచి నీరు
  వీధి వీధుల నడుమన బెట్టు చుండి
  తీర్చు చుండిరి దాహము దెరువరులకు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఆ.వె:కుండ లోని నీరు గ్రుక్కెడు త్రాగినా
  గొంతు తడిసి పోయి గుండె నిండు
  యింత కంటె పుణ్య మిలనొండుగల్గునా
  ప్రపల వలన ప్రజల బాధ తీరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆ.వె:కుండ లోని నీరు గ్రుక్కెడు త్రాగినా
  గొంతు తడిసి పోయి గుండె నిండు
  యింత కంటె పుణ్య మిలనొండుగల్గునా
  ప్రపల వలన ప్రజల బాధ తీరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పంచేంద్రియముల నిలువక
  సంచలనముచేత ఎండ సాగగ?””నీరే
  పంచగ చలి వేంద్రము
  లుంచిరి |దప్పికను మాన్పు యూహలచేతన్”.
  2.నీరిల లేని జీవితము-నిత్య సుఖాలకు చోటు లేకనే
  దారియు లేని గమ్యమగు|”దప్పిక చేత శరీర ముండియున్
  తీరనిపాట్లు గాన ?ఘన తీర్థమగున్ తగునీరు జిక్కగా”|
  బేరములాడనట్టి చలివేంద్రము లోకుల రక్షణార్థమే|

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఎండిన కడుపుల కొరకై
  మండెడి ఈ యెండలోన మసలు ప్రజలకున్
  గుండెలు చల్లార్చుటకై
  కుండల చలి నీళ్ళ నిచ్చు కొడుకా శుభమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కిరణపు గొట్టమ్ములతో
  ధరణీ జన జీవరసముఁ దపనుడుఁ ద్రాగన్!
  భరటుని కుండలు వెలసిన
  వరుణపు చలివేంద్రము లవి బ్రహ్మరసమిడున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అగ్ని వర్షమై కురియగ నవని పైన
  తాప తప్తమై ధారుణి తల్లడిల్లె
  జనులు నిర్జల గాత్రులై చచ్చు బడిరి
  బ్రతుకు నిర్వీర్య దుస్సహ భరిత మయ్యె

  అనలు డధికుడైన యనిలు డధముడయ్యె
  అనిలు డంతట ధరవీడి యరిగె నెటకొ
  ప్రాణ ( వాయువు) హీనులై మనుజులు బాధ పడగ
  అవని యంత హాహాకార మలము కొనియె

  ఘర్మ జలనష్ట బాధితుల్ క్రాగుచుండ
  ధర్మ గుణదీప్తు లెవ్వరొ దాని గాంచి
  పాంథ సుసలిలా గారముల్ భక్తి నిడిరి
  సాటి వారల సేవకు సాటి యెద్ది

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఇందిర చేతుల పై చలి
  వేందిర ప్రారంభమాయె వేగిర పడి రా
  వేందిర! మార్తాండు ప్రభల
  సందడినే లెక్కగొనక సరగున త్రాగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి