1, మే 2015, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణము - 1662 (భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా!
నా పూరణ...
ఆ రంగనాయకమ్మయె
భారత రామాయణములు వ్యర్థములుగ దా
నారోపించుచు వ్రాసెను
ఘోరమ్ముగ; నాస్తికజనకూటమి మెచ్చన్.

37 కామెంట్‌లు:

 1. తీరిక లేదట జనులకు
  భారత రామాయణములు వ్యర్ధములు గదా
  యేరీతీగ నుపయుక్తము
  కోరిన ధనమీయ లేదు కూటికి కొఱతౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కౄరులకును మూర్ఖులకున్
  సారా మత్తందునున్న చవటాయిలకే
  తీరుగ వినిపించగలము
  భారత రామాయణములు? వ్యర్థములు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఆరసి బురదను పొర్లెడి
  వారాహము మెచ్చుకొనునె పన్నీ రెన్నన్?
  క్రూరులకును తుచ్చులకును
  భారతరామాయణములు వ్యర్థములు గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భారూపము లేదనుచును
  సారంబగు గ్రంధములను సందేహిస్తూ!
  దూరుచు దిరిగెడు వారికి
  భారత రామాయణములు వ్యర్ధములు గదా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భారత జనభా స్వరములు
  భారత రామాయణములు, వ్యర్థములు గదా
  నూరక మొరిగెడి భైరవ
  భౌరవముల్, యిసుకణంబు భంబుకు దగునే

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నీరస బుద్ధులు నుడివిన
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములు, గదా
  శారద యక్షియుగములవి
  భారత రామాయణములు 'వా' ద్వయ కృతముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘సందేహిస్తూ’ అని వ్యావహారికాన్ని ప్రయోగించారు. ‘సందియపడుచున్’ అనండి.
  *****
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మొదటిపూరణలోని చివరి రెండు పాదాలు అర్థం కాలేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శ్రీ శంకరయ్య గారికి
  అబినందనలకు కృతజ్ఞతలు
  రామాయణములు విమర్శించే వారు వ్రాసిన భారత రామాయణములు కుక్కల అరుపులు, అవి ఇసుక రేణువు లైతే
  ఇవి నక్షత్రాలు అనీ నా భావన.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మాస్టరుగారూ ! చక్కని పూరణనందించారు....మిత్రుల పూరణలు అలరించుచున్నవి...

  చేరుచు పిడివాదముతో
  మీరుచు దోషములనెన్ని మిడికెడు వానిన్
  మారుచు కొరకై చదువగ
  భారత రామాయణములు, వ్యర్థములు గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ భావం ఉదాత్తంగా ఉంది. ‘భౌరవము’ అన్న పదం లేదు, ‘ఇసుకణ’మని అనరాదు కదా.
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 12. గురువుగారు
  ఈవిధంగా మార్చాను. గమనించ ప్రార్థన
  భౌరవమితరము, లిసుంబు భంబుకు దగునే

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శ్రీ రామునికథ విషముగ,
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములుగ, దా
  నేరీతితలచినను, సీ
  తారాములకావ్య పఠనె తామసమణచున్ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  1) క్రూరులు ,జారులు ,చోరులు
  ధారుణి నాస్తికు లధర్మ తత్పరులు వినన్
  గొరరు సత్కధ ,లనెదరు
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా!
  2) సారము గల సత్కధలవి .
  భారత రామాయణములు ;వ్యర్థములు గదా
  కోరికలే పర మావధి
  గా రిత్త కధలు చదువుచు,ఘనమని మెచ్చన్

  రిప్లయితొలగించండి


 15. 'భారతము బొంకు' యనుచును
  'శ్రీ రామాయణము రంకు ఛీ' యని చెడుగుల్
  సారా మత్తున పల్కిరి
  భారత రామాయణములు ; వ్యర్థములు గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఆరయ దేశపు గతి గన
  భారత రామాయణములు వ్యర్ధములుగదా!
  యౌరా!యనిపించు నకట!
  నీరీతి జనుల నడవడి నెన్నడు గనమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఆరయ పవిత్ర ములుగద
  భారత రామాయణములు ,వ్యర్ధములు గదా
  పారాయణ జేయకునికి
  వారల జీవితములు ధర వారిజ నాభా !

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ సవరణ, వివరణ బాగుంది. సంతోషం.
  *****
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు చాలా బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘బొంకు+అనుచును’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. సంధి నిత్యం. ‘బొంకటంచును’ అనండి.
  *****
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  బహుకాల దర్శనం... సంతోషం!
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మారెను జీవన పద్ధతి
  భారత రామాయణములు పఠియింపంగన్
  తీరిక లేని మనుజులకు
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. భూరిగ వేదముల వలెను
  భారత రామాయణములు పారణచేయన్,
  నేరక పరమార్ధంబును
  భారత రామాయణములు వ్యర్ధములుగదా!

  ఊరక పురాణగాధలు
  నేరిచి,మేమే ఘనులమని యనుచు నెంచన్
  తోరపు ఫలమబ్బదు గద!
  భారత రామాయణములు వ్యర్ధములుగదా!

  నేరిచి నవీన శాస్త్రాల్
  "భారత రామాయణములు వ్యర్ధములు గదా!
  నూరక మూఢులునౌ"చన
  భారతసంస్కృతి జనముల పాయదె జగతిన్

  భూరిగ విజ్ఞానము నిడు
  "భారత రామాయణములు వ్యర్ధములు గదా!
  ధారుణి"ననునీ యువకుల
  ధోరణి,నైతిక విలువలు దూరంబగుటౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సారాయిత్రాగి సతతము
  ఘోరాలను చేయు చున్నకూళుల కెపుడున్
  దూరదు పఠనము చెవిలో
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తాజా పూరణ:

  పారణ చేయగ వలయును
  భారత రామాయణములు;వ్యర్ధములు గదా!
  తీరిక వేళల నవలలు,
  ధారావాహికలు జూడ తప్పును బుద్ధుల్.

  ధారావాహికలు=సీరియళ్ళు;

  రిప్లయితొలగించండి
 23. బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణలన్నీ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రెండుచింతల రామకృష్ణమూర్తి గారూ,
  మీ తాజా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు వినమ్రవందనములతో.....
  గురువుగారు మంచి మీపూరణతో ప్రారంభించారు.....
  అందరికీ అభివందనములు ...పెద్దల పూరణలు అలరించుచున్నవి...
  ============*=============
  భారము మన సంసృతి యని
  దారులు వెదకు నర రూప దనుజ తతులకున్,
  నేరము నీరమని బలుకి,
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా !
  (నేరము నీరమని బలుకి,భారము మన సంసృతి యని దారులు వెదకు నర రూప దనుజ తతులకున్)

  రిప్లయితొలగించండి
 25. తీరిక లేకను కొందరు
  చేరిక లేనట్టి –నీతి జేరగ భయమే|
  మారెడి మమతలకాలము
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా|
  2]మధ్యాక్కర
  భారత,రామాయణములు వ్యర్థము లుగదా?యనుటకు
  భారత సంస్కృతి వినక భావితరాలకు రాక
  కోరికలందవి నీతి కూర్పుల నేర్పులు సాక
  నేరపు నేర్పరి తనము నీలో మనసున జేరుటయె|

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ తాజా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కందుల వరప్రసాద్ గారూ,
  బహుకాల దర్శనం... సంతోషం.
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  (నిజానికి ఈ రోజు మధ్యాహ్నమే మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను. ‘పద్యపాన’ నుండి సేకరించిన కొన్ని కన్నడ సమస్యలను మీకు మెయిల్ పెడుతున్నాడు వాటి భావాన్ని తెలియజేయమని.)

  రిప్లయితొలగించండి
 27. భారత మాతకు భూషలు
  భారత రామాయణములు భాసుర మొప్పన్ ,
  మారిన విలువల మహిలో
  భారత రామాయణములు వ్యర్ధములు గదా!
  కొరుప్రోలు రాధా కృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. చోరుని గీత వినుటకా?
  వీరుని తరు చాటు నుండి వ్రేయ వినుటకా?
  పోరాదా! యను వారికి
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా?

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  నేను మా మేనల్లుడి కూతురు పెళ్ళికి వెళ్తున్నాను. మూడు నాలుగు రోజులు బ్లాగుకు అందుబాటులో ఉండను. ఐదురోజుల సమస్యలను షెడ్యూల్ చేశాను. దయచేసి పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. రాజేశ్వరమ్మ గారు మీ పద్యము లో మూడవ పాదం చివర గణభంగం అయ్యింది.అక్కడ ఒక మాత్ర కుడా ఎక్కువస్తున్నది దయచేసి సరిచేయ గలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. పిరాట్ల ప్రసాద్ గారూ,
  అక్కడ టైపాటు. ‘యేరీతిగ’ అన్నది ‘యేరీతీగ’ ఆని టైపయింది.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  ఖగము పై నెక్కి జీవుల గావ నెంచి
  నాగశయనుడు విహరించు;నంది నెక్కి
  గరళ కంఠుడు తిరుగాడు గంగ తోడ
  ప్రియము మీరగ,నభిషేక ప్రీతి తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 33. భీరువులకు నాస్తికులకు
  నారుల వలనను కలిగిన నానా బాధల్
  పోరులతో గూడిన నా
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి


 34. పారుడ! చదివిన వాటిని
  జోరుగ నాచరణలోన జొప్పించక నీ
  వీ రీతి బెకబెక యనగ
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఏ రాజకీయములయో!
  తీరుగ నెన్నికలలోన తిండియు రూకల్
  బీరులు పంచగ జాలని
  భారత రామాయణములు వ్యర్థములు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి