10, మే 2015, ఆదివారం

పద్య రచన - 901

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
(వ్యంగ్య చిత్రకారిణి ‘శాంత’ గారికి ధన్యవాదాలతో)
నా పద్యము...
పనులలోన మున్గి వ్యస్తురాలైన యి
ల్లాలిని విసిగించ మేలు గాదు,
కంద పేరు ప్రాస కందగ నీబొంద
యనిన పతికి గాయ మాయె నహహ!

26 కామెంట్‌లు:

 1. సరస మాడితి సతితోన సాహ సించి
  కంద కూరేమి టంచునీ బొంద యంటి
  ప్రాస సరిపోయి నందున పరవ సించి
  చెంగు మనిలేచి దరిజేరి చేయి విరిచె

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  ఒక భార్యా బాధితుడు - తన స్నేహితునితో :

  01)
  _________________________________

  కంద కూర నీదు - బొందకూరనినంత
  వేగ మాడు పగిలె - విరిగె చేయి
  ప్రాస కుదిరి నంత - పరిహాస మది తప్పు
  భార్య తోడ నైన - భర్త కెపుడు !
  _________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సతులు పనిలోన యలసిన సమయమందు
  ప్రాసకుదిరెననుచునిజ పతులు కూడ
  వ్యంగ కవితల నల్లిన వ్యదలు గల్గు
  సరసమాడదగును సరి సమయమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పనిలోన నలసిన’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కూర యేమి టంచు కులసతిని యడుగ
  కంద యనగ నామె బొంద యనెను
  ప్రాస గుదిరె ననుచు పడతిని విసిగించ
  తలకు బొప్పి గాక తప్పు నయ్య !!!


  రిప్లయితొలగించండి
 6. కంద కూరనంగ బొంద నీదనుచు నే
  ప్రాసఁ గూర్చితినని పరవశించ!
  కంగుమనియె శిరము!!టింగుమనియె కరము!!
  నట్లకాడ ప్రాస నాలి గూర్చె!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘కులసతిని+అడుగ’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘కులసతిన్ ప్రశ్నింప’ అనండి.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కూర యేమిటనుచు కోమలాంగినడుగ
  కందయనుచుతెలిపె నందముగను
  నీదు బొంద యంటి నే ప్రాస బాగుండ
  దేహశుద్ధి జరిగె దివ్యముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు.
  మూడవపామూడవ పాద సవసవరతో:

  కంద కూరనంగ బొంద నీదనుచు నే
  ప్రాసఁ గూర్చితినని పరవశించ!
  కంగుమనియె శిరము!!టింగుమనెఁ గరము!!
  నట్లకాడ ప్రాస నాలి గూర్చె!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. విసుగుచెందకుండ వేగిరపాటుతో
  వండి వార్చు చుండ వాయి దెరచిి
  కంద బొంద యనుచు కఠినంగ మాట్లాడ
  సతియు వేసె నపుడె పతికి శిక్ష.

  రిప్లయితొలగించండి

 11. పద్యరచన...ప్రాస కోసమేడ్చి కూసుముండ యనగ
  గరిటె తీసిగొట్టె తిరుగ వైచి
  కంద వండితి నన బొంద యన్నానని
  నెత్తిపగుల గొట్టె సుత్తి నెత్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. భార్య నడుగగ గూరను భర్త య పుడు
  వండు చుంటిని గందను వంట కముగ
  ప్రాస కొరకునై బొందని పలుక భర్త
  విరుగ గొట్టెను జేతిని పరుష మునన

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘రోజులలొ, కందచె’ అని ప్రత్యయాలను హ్రస్వాలుగా ప్రయోగించారు. ‘కోపమున నొక్కటి’ అనండి.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘పరుషమున’ అంటే చాలు. అదనంగా ‘న’ ఎందుకు? అక్కడ ‘కరుణలేక’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ప్రాసే ప్రాధాన్యమ్ముగ
  కూసే కవికిక దురదలు కూడ పలుకులన్
  వేసే ఒక వ్యంగ్యాస్త్రము
  తీసేసెను గాలినంత తీపులు తెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఏమిది మిత్ర కట్టుయన?”ఏమనిజెప్పుదు-కందవండనా?
  నీమది నచ్చునాయనగ?నేనొక –ప్రాసగబొందయన్న|తా
  సోమరిగాక భార్య మనసొప్పక కర్రను గొట్ట తిట్లచే?
  భీమునివంటి నాబలము భీతి వహించెను కట్టుబాట్లతో|

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పల్లా నరేంద్ర గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  వ్యావహారిక పదాలున్నాయి. మీ పద్యాన్ని ఇలా వ్రాస్తే బాగుంటుంది.
  ప్రాసయె ప్రాధాన్యమ్ముగ
  కూసెడి కవికిక దురదలు కూడ పలుకులన్
  వేసెడి యొక వ్యంగ్యాస్త్రము
  తీసెనుగా గాలినంత(?) తీపులు తెచ్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అందముచిందు రోజులట అందిన భార్యను కందనీయకే
  పొందిక చేత నుండ?యిక పూర్తిగ మారె|వయస్సుమార్పుతో
  కందను దెచ్చినా?కొడుకు కందయు నాడగ నుండజుచి |నీ
  బొంద యనంగ?కోపమున వొక్కటి నివ్వగ కంద?కట్టిదే|
  2.కందజేయ నెంచ?కవిగారి భార్య నీ
  బొంద యనెడి మాట పూర్తి వినగ?
  భర్త ఫైన దాడి పలుమార్లు జరుపగ?
  కట్టుబట్టుకొనెను|కనిక రాన|

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ తాజా పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. అందచందములు బలుకు మతివచెంత
  కందబొందల ప్రాసల కలుప బోకు
  అటుల గాదంచు ప్రాసల యతుల జెప్ప
  కాలుసేతులు తమతమ గతులు దప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కవిమిత్రులందఱకు నమస్సులు...

  "విందున వండిన దే కూ
  రుం"దని నే నడిగినంత, నువిద బదులిటుల్
  "కంద"యనఁగఁ, బ్రాసకు "నీ
  బొంద"యనియు, దాని బదులుఁ బొందితి నిటులన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి