7, మే 2015, గురువారం

పద్య రచన - 898

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21 కామెంట్‌లు:

 1. రవ్వల వంటి రమణులు
  గవ్వలతో నాడు చండె గారడి జేయన్
  రువ్వగ గాలిని దిరుగుచు
  సవ్వడి చేయంగ మదికి సంతస మొందన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  మొదటి పాదంలో గణదోషం. ‘రవ్వలను బోలు రమణులు’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పల్లెలలో సరదాగా
  నిల్లాండ్రే యాడుకొందు రిటు నీరాళ్ళన్
  గిల్లాలాటందురులే
  పిల్లలుతామిష్ట బడుచు ప్రియముగ నాడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ప్రొద్దు పుచ్చుకొరకు పుడమిపై పడతులు
  గలగల మను రవళి గవ్వలాడ
  పాతకాలపాట పరవశమొనరింప
  కన్నులార గనుడు కాంతలార.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పాతకాలము+ఆట= పాతకాలపుటాట’ అవుతుంది. అక్కడ ‘పాతకాలమందు పరవశ మిడు నాట’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పువ్వారుబోడులచటన్
  గవ్వలతో నాడుచుండె గనరే! వారిన్!
  రివ్వున గవ్వయె నెగయగ
  నవ్వులు చిందించుచుండె నవలామణులే!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పంటలన్ని మంచి ఫలసాయ మివ్వగా
  కర్షక గృహములకు కాంతి వచ్చె
  గవ్వ లాట తోడ కమలాయతాక్షులు
  సేద తీరుచుండ్రి సెలవులందు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గవ్వ లా టను జూడుము జవ్వ నులట
  వంట వార్పులు పూర్తియై జంట గాను
  నాడు చుండిరి చక్కని యాట వారు
  హాయి గలిగించు నాయాట యాడు కొలది

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అతివ లచ్చన గాయల యాట జూసి
  మనసుకానంద మాయెను మరల మరల
  సెల్లు, టీవీల, గేములు చేతికందె
  పాత బడిపోయె సంస్కృతి బాధె మిగిలె!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. టేకుమళ్ల వెంకటప్పయ్య గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అచ్చనకాయ లాడుతూ ఇద్దరుపల్లె పడచుల సంభాషణ :

  చక్క నైన వాడు! చదువున్న వాడని! !
  చూడరమ్మనిరట చుక్క నిన్ను?
  పట్నవాస మంట! కట్నకానుకలంట! !
  యంద గలమె? వారి నాశపడిన? !!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ రెండు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘సంస్కృతి+ఇంట’ అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది.
  ‘వారి యరుగులందు’ అనండి.
  ‘పరిఢవించు’ సరియైన రూపం.
  టైపాటు... చింత దృంచు - చింత ద్రుంచు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 18. కన్నెలాడెడి యచ్చనకాయలాట
  ముదితలిద్దరు యాడుచు మురిసినారు
  చింత లెరుగని వారల చిన్నతనపు
  రోజులన్నియు తలపున రూపుదొడగ

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అచ్చెన గాయల నాడుచు
  నచ్చెలువలు నుల్లసంబు లాడుచు వేడ్కన్
  హెచ్చిన యాటలతమి తో
  విచ్చిన గాయల నపేక్షఁ వీక్షించిరటన్

  విడ్చిన: విచ్చిన

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఆట పాటలందు ఆనందమేబుట్టి
  | హాయి నెగడజేసి?మాయనట్టి సంఘసంస్కృతియటసాగెడి మార్గమై
  చిన్న రాళ్ళ ఆట చింత దృంచు
  2.కలిమి బలిమి కంటె కలతలులేనట్టి
  ఇరుగుపొరుగు వారి యరుగు లందు
  రాళ్ళ,రప్పలాట రసరమ్య భావాలు పాటపల్లవులుగపరిడ వించు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘ముదిత లిద్దరు నాడుచు’ అనండి. ‘ఇద్దరు+ఆడుచు’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు.
  *****
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  సవరించిన మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘దృంచు’ సవరించలేదు!

  రిప్లయితొలగించండి