19, మే 2015, మంగళవారం

పద్య రచన - 910

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14 కామెంట్‌లు:

 1. జనకుని పుణ్యము, లోకపు
  జననియె తా నుద్భవించి జనకుని జేసెన్
  జనకునిగ తానె సుతయయి
  జనకల్యాణమ్ము కొరకు సరగున " భువిలో ".

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పొలము దున్నుచు నుండగా హలము బట్టి
  కనియె జనక మహారాజు తనివితోడ
  పెట్టెలోనున్న చక్కని బొట్టె నచట
  పెంచె నా బిడ్డను కరము ప్రేమతోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 4. దున్ను చుండగ భూమిని దొరకు కతన
  సంత సంబున జనకుడు సంతు కపుడు
  పేరు పెట్టెను సీతగా బ్రియము తోడ
  మాత భూసుత ,సీతమ్మ మాన్యు రాలు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. జనకుడు భూమిదున్న?నొకచక్కటిబాలికపేటికందునన్
  మనసుకు నచ్చు నట్లు మహిమాన్విత జానకి కానుపించగా
  ఘనముగ రాజసంబొసగ| గర్వము నందున పెంచ బూనె వే
  దనలను మాన్పు పుత్రికని ధర్మ పథంబునపుత్రికాయె గా|
  2.నాగేటి చాలు నందున
  దాగినసీతమ్మయుండి దర్శన మవగా?
  సాగించు జీవితంబుకు
  ఆగని సంతోష మొసగె అది జనకునకే|

  రిప్లయితొలగించండి


 7. యాగము జేయగ జనకుడు
  నాగలితో భూమి దున్న నాగేటి తెరన్
  భూగర్భములో దొరకెను
  పైగప్పిన మన్ను దీయ బాలిక భళిరా!

  మన్నుచూలి గాంచి మాలిమితో రాజు
  చేరదీసి పెంచె సీత యనుచు
  శివుని విల్లు ద్రుంచి శ్రీరామ చంద్రుడు
  పెండ్లి యాడె నామె బ్రీతి తోడ.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. జన్మ జన్మల పుణ్యంబు జాదుకొనగ
  జనకుడాయెను సీతకు జనకరాజు
  ఆదిలక్ష్మిని తనయగా పొందినాడు
  ముదము తోడ తన దశకు మురిసినాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భూమిని దొరికిన బాలిక
  ధామము జేర్చియు జనకుడు తండ్రిగ తనయన్
  గోముగ బెంచుచు నామెను
  రామునకిడి పెండ్లిజేసె రమణీయముగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘జీవితంబుకు’ అనరాదు. అక్కడ ‘జీవితమునకు’ అనండి.
  *****
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  పి.యస్.ఆర్. మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  మూడవపాదంలో యతి తప్పింది. ‘ఆదిలక్ష్మిని తనయగా నందినాడు’ అనండి.
  *****
  బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మిత్రులందఱకు నమస్సులతో...


  జనకుఁడే యాగముననుఁ గర్షకుఁడునై పొ
  లమ్ము దున్నంగ సీత సంలబ్ధకాఁగఁ
  గన్నబిడ్డవలెనుఁ బెంచి, గరళ కంఠు
  ధనువుఁ దునిమిన మేటి రామునకొసంగె!!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నాగేటి చాలుఁ జిక్కెన్!
  సాగర పుత్రిక వరించ సద్గుణ రామున్
  వాగించగ నీశు ధనువు!
  పోగాలము దాపురించ పొలమేపరికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి