24, మే 2015, ఆదివారం

పద్య రచన - 915

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21 కామెంట్‌లు:

 1. రోటను గట్టగ రజ్జువు
  పాటవ మునపొసగ దంట పరిపరి విధముల్
  ధీటుగ నిలబడె వెన్నుడు
  పోటీబడి తరుణు లంత పోడిమి గాంచన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రిప్లయిలు
  1. పరమ యోగి గణములకు బట్టు వడని
   సర్వ సంస్థిత భూతమౌ సచ్ఛిదాత్మ
   గొల్ల భామల నడుమన కూనడగుచు
   అమ్మ రోటన గట్టంగ నతిశయించె‍

   తొలగించండి
 3. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘సర్వవ్యాపిత’ అన్నప్పుడు ‘ర్వ’ గురువై గణదోషం. అక్కడ ‘సర్వసంస్థిత’ అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అలగేనండీ గురువు గారూ
  నేను సర్వ, వ్యాపిత స్వతంత్రాలు అనుకొన్నాను

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కొంటె కృష్ణుపైన కొండెముల్ జెప్పుచు
  పట్టి తెచ్చిరతని పడతులెల్ల
  తల్లడిల్లి తల్లి తనయుని రోటను బంధింప
  యింతు లెల్ల గనిరి వింత తోడ.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  మూడవ పాదంలో గణదోషం. ‘తల్లడిల్లి తల్లి తనయు రోటను గట్ట| నింతు లెల్ల....’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తల్లికి వెన్నునియల్లర
  దెల్లయు గొల్లెతలుగూడి తెల్లముజేయన్
  పిల్లాడనుకొని, బంధము
  లొల్లని శ్రీహరిని రోటనొడుపుగ గట్టెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆ.వె. పట్ట గలరె జనులు బ్రహ్మాండ నాయకు
  తత్వ మెరుగు నట్టి తల్లి తప్ప
  కట్ట గలమె రోట కర్రి శ్రీకృష్ణుని
  రమ్య మైన భక్తి రజ్జు లేక.
  --గుర్రం జనార్దన రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఈ సమస్యను పూరిస్తారా ?
  " పాలను జూడంగ పిల్లి భయపడి పారెన్"
  నా పూరణ:
  కం. బాలకుడొక డలికిడి విని
  మేలుకొనియు వేసినట్టి మెరుపుల కాంతిన్
  బోలిన గది విద్యుద్దీ
  పాలను జూడంగ పీల్లి భయపడి పారెన్.
  --గుర్రం జనార్దన రావు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గోలలు చాడీలు దెలుప
  బాలుడ వనుకొని యశోద పరమాత్మ హరీ!
  రోలుకు గట్టిన నిను నే
  వాలాయము మదిని గొలుతు వసుదేవసుతా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చిత్ర మయ్యది జూడుము చిత్ర ముగను
  వనజ గర్భా దులకు మఱి పట్టు వడని
  కృష్ణ భగవాను డ చ్చట రజ్జు చేత
  కట్ట బడుచుండె రో టికి గట్టి గాను

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కొంటె కృష్ణుపైన కొండెముల్ జెప్పుచు
  పట్టి తెచ్చిరతని పడతులెల్ల
  తల్లడిల్లి తల్లి తనయుని రోటను బంధింప
  యింతు లెల్ల గనిరి వింత తోడ.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శ్రీఆదిభట్ల కామేశ్వర శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుర్రం జనార్దన రావు గారూ,
  శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది.
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  మీరు ప్రసావించిన సమస్య, దాని పూరణ బాగున్నవి. మీ రేమైనా సమస్యలు పంపదలచుకుంటే shankarkandi@gmail.com కు పంపండి. అవి బ్లాగులో ప్రకటించినపుడు మీ పూరణలను పోస్ట్ చేయండి.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినంందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఏ పాప మెరుగని యీ
  పాపను గోపికల చాడి పాటించి యిలన్
  గోపమున గట్టి రోలుకు
  నాపగ తరమౌన కాంచు మమ్మ యశోదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పాలు వెన్నలు దోచి నాడని పట్టి రోటికి గట్టినన్!
  జాలు వారెను వాని కన్నుల జాలి గొల్పెడు బాష్పమే!
  వ్రేలు నుల్మగ నా యశోదయె వెన్న దొంగను జేరుచున్
  లాలనమ్ముల మాటలాడగ రక్తిఁ బొందిరి గోపికల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. బాలునిరుబ్బురోలునకు పగ్గముచేతను కట్టివేయగా
  తేలికచేత లాగుకొని ధీరత చేతను బాలకృష్ణుడే
  మూలము గుర్తెరుంగకనె ముఖ్యుల శాపము ద్రుంచివైచెగా|
  కాలపు మూలమే పగిది కల్పన జేయునొ?కృష్ణ లీలలే|

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. చిన్ని కృష్ణుడెంచుచిలిపి చేష్టలు కొన్ని
  తల్లికడకు వెళ్లి తగునటమ్మ
  వెన్న దొంగతనము వెరువకజేయును
  అచట జేరినట్టి నతివలనగ?
  అమ్మ వారిమాట ఆవేశమున్విని
  రుబ్బురోలు నిలిపిఅబ్బురాన
  కట్టివేసె తల్లి గట్టిగ తాడుచే
  ఊరివారినూహలూగునట్లు|

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ తాజా పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి