13, మే 2015, బుధవారం

పద్య రచన - 904

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

15 కామెంట్‌లు:

 1. ఇష్టమ్ముగ కష్టించును
  కష్టమ్మని తలపదెపుడు కష్టించక సం
  తుష్టి పడదు ముదుసలి తన
  దృష్టి మరల్చకనె పనిని దీక్షగ చేయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మండెడి ఎండన ముదుసలి
  యెండిన కట్టెలను గొట్టి యేకాంత మునన్
  తిండిని వండుట కొఱకని
  కండలు కరిగించి సంతు కడుపులు నింపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అకట, యెంత కష్ట మత్యంత నీచము
  కన్న బిడ్డ లిటుల కర్కశమున
  తల్లి నొంటి వదలి తగని పనులు సేయ
  కలి యుగాన సుతులు కాల యములు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘కడుపులు నింపున్’ అనండి. అన్వయం కుదురుతుంది.
  *****
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కాకాటికి కాళ్లను జాపిన
  నేటికి నీ కష్టమనిన, నేడ్చుచు నవ్వెన్!
  కూటికొరకు, నీ పలికిన
  కాటికొరకుఁ గన్న వారు కాదనిరనియెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వడలిన సడలిన జడలను
  కడు ముదిమి తనయొడ లెల్ల గడగడ వడకన్
  ఎడనెడ నుసురుసు రనుచును
  గడసరి ముదుసలి పరశువు కరముల నెత్తెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మొదటి పాదంలో టైపాటు సవరణతో :

  కాటికి కాళ్లను జాపిన
  నేటికి నీ కష్టమనిన, నేడ్చుచు నవ్వెన్!
  కూటికొరకు, నీ పలికిన
  కాటికొరకు, కన్నవారు కాదనిరనియెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వంట చెరుకు కొరకు వంగిన నడుముతో
  పండు ముసలి తల్లి యెండ లోన
  కరము తృష్టి తోడ కండలఁగరిగించి
  కష్ట పడుచు నుండె కడుపు నిండ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మిత్రులు శ్రీ కంది శంకరయ్యగారికి, సుకవి మిత్ర బృందమునకు నమస్కారములతో....

  (భూకంపమున సర్వస్వముం గోలుపోయి దిక్కులేక దేవునితో మొఱపెట్టుకొనుచున్న నొక వృద్ధురాలి వేదనము)

  "అక్కట! కొడుకులు కోడం
  డ్రొక్కట భూకంపమునను రూపఱి నన్నీ
  యిక్కటులఁ ద్రోసిరయ్యా!
  దిక్కేదయ నాకు నిపుడు దేవుఁడ చెపుమా!!"

  రిప్లయితొలగించండి

 11. కండలు యెండిన ముదుసలి
  తిండి కొరకు కట్టె కొట్టు దీక్షను జూడన్
  దుండగులకు కనువిప్పగు
  గుండాగిరి మాని బ్రతుకు కుదురుగ సేయన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ముదుసలి మొద్దు జీల్చుటన?మోదముగాదది కాని ఆకలే
  పదునును బెట్టగొడ్డలికి పట్టుగగొట్టెడి మానసంబుకున్
  వదలని నిష్ట పుష్టి నిడ?వద్దననున్న వయస్సు దూరమై|
  అదురును మాని ఆకలిని ఆవల ద్రోసెను నంతరంగమే|

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కుదురుగ పరశువు బట్టుకు
  మొదలిడె గట్టెలనుగొట్ట ముదుసలి యచటన్
  నదునుకవి వంట చెఱకుగ
  నొదవుననుచు గొట్ట సాగె నోరిమి తోడన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘కండలు+ఎండిన’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘కండలు సడలిన’ అనండి.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘మానసంబుకున్’ అనరాదు... ‘మానసంబునకున్’ అనడం సరియైనది.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి