19, జనవరి 2013, శనివారం

పద్య రచన - 226

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17 కామెంట్‌లు:

 1. ఈ మార్గము చూడుడు కన
  గా మానవ జీవితమ్ముగా మలుపులెగా
  ఏమాత్రము జారిపడక
  క్షేమంబుగ పైకి జేరు శ్రీశుని దలువన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మిత్రులందరకు శుభాశీస్సులు.

  మీ రచనలను అన్నింటినీ చూచు చున్నాను. అందరికి అభినందనలు.

  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మానవ జీవనంలోని మలుపులతో పోల్చిన మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు...
  పైకి జేరు... 'పైకి జేర్చు'.... అయితే..?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మాస్టరు గారూ ! మీ సవరణ పయాన్ని ఇంకా 'పైకి జేర్చింది'.ధన్యవాదములు.
  సవరణతో...

  ఈ మార్గము చూడుడు కన
  గా మానవ జీవితమ్ముగా మలుపులెగా
  ఏమాత్రము జారిపడక
  క్షేమంబుగ పైకి జేర్చు శ్రీశుని దలువన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పైన 'పయాన్ని' అను పదాన్ని' పద్యాన్ని' గా చదువుకొన వలెను.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మెలికలు తిరిగిన దారులు
  తలపించెను శేషురూపు , దాని పయిన దా
  వెలసెను శ్రీ హరి శేషా
  చలమది జనులకు శుభములొసగుచుండు సదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. దుర్గమ గిరులను జూడుము
  దుర్గమమే బైకి బోవ ధూర్జటి కైనన్
  దుర్గమ తల్లి గరుణనన
  నర్గళముగ నెక్క వచ్చు నగముల పైకిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మలుపుల జీవిత మందున
  తలచిన తిరు వేంకటేశు తబ్బిబ్బవకన్
  నిలుపుచునుత్తమ గతిలో
  కలుపుకొనగ చేదు మనల గఘ్యము తానై!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మశనివారం, జనవరి 19, 2013 1:05:00 PM

  పరమ సత్యమరయగాను పయన మవగ
  పరమ పదమును చేరగ పరుగు లిడగ
  పథము నందుండు నుత్థాన పతనములను
  సద్గురు కృపను దాటగ సంభవమగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మెలికలు తిరుగుచు దారులె
  యలిపిరి నుండి తిరుమలకు ననువుగ జేర్చున్
  కలుగును భక్తులకు ముదము
  యిలవేలుపు వేంకటేశు నీక్షింపంగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వంకర టింకర దారులు
  శంకించక సాగి పొమ్ము శంకరు దరికిన్ !
  సంకుచిత మైన మనసుల
  పంకిలము హరించ గలడు పరమాత్ముండే !

  రిప్లయితొలగించండి
 12. డా. ప్రభల రామలక్ష్మిశనివారం, జనవరి 19, 2013 10:16:00 PM

  భక్తవత్సలుడగు భగవానుడు చేర
  దుర్గములను తురిమి పెద్దతోవ చేసె
  సులభమైన దారి నడచి సొచ్చుగాని
  జేరజాలని మనసును జేర్చుటెట్లు?

  రిప్లయితొలగించండి

 13. వంకరలు తీరి దుర్గమ వనములోన
  మరలి పైనకు బయనించు మార్గమిదియె
  భయములేక ముందుకు సాగి పథిక ,పొమ్ము
  వరదుడగు స్వామి దర్శన భాగ్య మొదవు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. డా. ప్రభల వారి పద్య పాదం "జేరజాలని మనసును జేర్చుటెట్లు?" బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఘాట్‌రోడ్ (తెలుగులో ఏమంటారో!) చిత్రాన్ని చూచి స్పందించి చక్కని పద్యాలను రచించిన కవిమిత్రులు.....
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి,
  డా. ప్రభల రామలక్ష్మి గారికి,
  కమనీయం గారికి
  అభినందనలు... ధన్యవాదాలు.
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యంలో 'చేదు' అన్నది 'చేరు'కు టైపాటా?
  *
  డా. ప్రభల రామలక్ష్మి గారూ,
  మొదటి పాదంలో 'భగవానుడు చేర' అన్నచోట గణదోషం. 'భగవానుఁ జేర' అంటే సరి.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. డా. ప్రభల రామలక్ష్మిఆదివారం, జనవరి 20, 2013 8:12:00 AM

  మాస్టరు గారూ ! ధన్యవాదములు.
  సవరణతో...
  భక్తవత్సలుడగు భగవానుడు జేర
  దుర్గములను తురిమి పెద్దతోవ చేసె
  సులభమైన దారి నడచి సొచ్చుగాని
  జేరజాలని మనసును జేర్చుటెట్లు?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. డా. ప్రభల రామలక్ష్మిఆదివారం, జనవరి 20, 2013 8:15:00 AM

  మాస్టరు గారూ ! ధన్యవాదములు.
  సవరణతో...
  భక్తవత్సలుడగు భగవాను జేర
  దుర్గములను తురిమి పెద్దతోవ చేసె
  సులభమైన దారి నడచి సొచ్చుగాని
  జేరజాలని మనసును జేర్చుటెట్లు?

  రిప్లయితొలగించండి