19, జనవరి 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 942 (బంధములను దొలఁచు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
బంధములను దొలఁచు విభుఁడు బంధింపబడెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

14 కామెంట్‌లు:

 1. మిత్రులందరకు శుభాశీస్సులు.

  మీ రచనలను అన్నింటినీ చూచు చున్నాను. అందరికి అభినందనలు.

  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సంధిని గూర్చగ మునిజన
  బంధుడు కౌరవుల జేరి పలుకగ సూక్తుల్
  అంధుని కొడుకుల చేతను
  బంధములను దొలఁచు విభుఁడు బంధింపబడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. బంధించె తల్లి నీలపు
  కంధరదేహుని, గజేంద్రు గాచిన వానిన్.
  దంధనమౌ సంసారపు
  బంధములను దొలఁచు విభుఁడు బంధింపబడెన్.

  నీలపుకంధరదేహుడు= నీలిమబ్బు రంగు దేహుడు
  దంధనము = అశాశ్వతము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. బంధమె సంసారము నిల
  బంధితులము మనము నిచట భవ బంధము చేన్
  బంధముల నూ డ్చ గోరగ
  బంధములను దొలచు విభుడు బంధింప బడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సందిటనొదగన్ రయమున
  నందాలనుయారగించనాభరణములన్
  బొందెల లాగుచు పత్నికి
  బంధములను దొలఁచు విభుడు బంధింప బడెన్!
  (బంధింప బడెన్ = కౌగిట చిక్కెన్)
  భక్తి రసము పండిందని, పతి సతుల శృంగారాన్ని స్పృశించాను. అన్యదా భావించవలదు. స్వస్తి .

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సంధింపకనే చక్రము
  సింధురమును గాచె వెడలి శ్రీహరి యటులన్
  బంధితు డయ్యెను భక్తికి
  బంధములను దొలఁచు విభుఁడు బంధింపబడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సందిట బందీ జేయుచు
  నందముగా ప్రేమ పంచు నల మేని దొరన్ !
  బంధించె తల్లి రోటను
  బంధములను దొలఁ చు విభుఁ డు బంధింప బడెన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మశనివారం, జనవరి 19, 2013 10:27:00 PM

  బంధుజన, గోపికాసం
  బంధితుల, మురారినెడ నెపంబులు వినగన్
  ధూంధా మ్మని రోట నమచె
  బంధములను దొలఁచు విభుఁడు బంధింపబడెన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సంధింప మేఘనాథుడు
  సింధురరాజమ్ము వంటి శ్రీరాముండున్
  బంధుర నాగాస్త్రము చే
  బంధములను దొలచు విభుడు బంధింప బడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నిన్నటి సమస్యకు చక్కని పూరణలను అందించిన కవిమిత్రులు.....
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి,
  తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి,
  కమనీయం గారికి
  అభినందనలు... ధన్యవాదాలు.
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  'నీలపు...' ను 'శ్యామల' అంటే?
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  సంసారము నిల, మనము నిచట.... ఇక్కడ నుగాగమం రాదు...
  బంధమె సంసార మ్మిల
  బంధితులము మన మిచటను.... అందాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గురువు గారు,
  చక్కని సవరణకు ధన్యవాదాలు.
  మీ ఆరోగ్యం చక్కబడినదనుకుంటాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అంధులలోనను జీవుల
  రంధులలో దేహపు నవ రంధ్రమ్ములలో
  సంధించి పొంచి చూచుచు
  బంధములను దొలఁచు విభుఁడు బంధింపబడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. "మన్మనా భవ మద్భక్తో..."

  బంధుల రిపులను జొచ్చుచు
  సంధిని జేయంగ లేక సంతాపమునన్
  గంధము పూసిన భక్తుల
  బంధములను దొలఁచు విభుఁడు బంధింపబడెన్

  రిప్లయితొలగించండి


 14. బాంధవుడా మాధవునే
  సంధింపగ మన్మథుండు, సల్లాపములన్
  బంధింపంగను చెలులే
  బంధములను దొలఁచు విభుఁడు బంధింపబడెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి