4, జనవరి 2013, శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం - 927 (ఉన్నది కన్పట్టు నొక్కొ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ఉన్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగివరేణ్యా!
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదములు.

24 కామెంట్‌లు:

 1. ఉన్నది యొకటే సర్వము
  సన్నయమున నొదవు నంట సాధన వలనన్
  క్రన్నన నా కెరిగింపవె
  ఉన్నది కన్పట్టునొక్కొ యోగివరేణ్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కన్నయ్య 'గీత' చదివిన
  ఛిన్నంబై సంశయాలు శ్రేయము గూర్చున్
  పిన్నలు పెద్దలు తెలియగ
  నున్నది కన్పట్టునొక్కొ యోగివరేణ్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కన్నది కలవలె భ్రమ యని
  విన్నది నిజమైన నెడల, విన్నాణముతో
  పన్నిన చిత్తము గురి నిడి
  ఉన్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగివరేణ్యా !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. యెన్నని తెలుపను నీకిక
  సన్నగ మదినెంతొ దొలిచి సౌవీర మవన్ !
  కన్నుల కింపగు గారడి
  ఉన్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగి వరేణ్యా !

  సౌవీరము = పాషాణము

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కన్నుల కమ్మిన పొఱలును,
  మిన్నును గానని పొగఱును,మీఱిన చేష్టల్
  చిన్నగ తగ్గించుకొనగ
  నున్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగివరేణ్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఉన్నది యొకటే జగమున
  మన్నున మఱి మిన్ను నందు మఱు గున నుండున్
  పన్నుగ సాధన జేసిన
  ఉన్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగి వరేణ్య !

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మన్నించుము నా యజ్ఞత
  నన్నింటను నీవె కలవు హరి! కావుమయా
  నన్నంచు వేడుచుండిన
  నున్నది కన్పట్టునొక్కొ యోగివరేణ్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఉన్నది యొకటే జగమున
  మన్నున మఱి మిన్ను నందు మఱు గున నుండున్
  పన్నుగ సాధన జేసిన
  ఉన్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగి వరేణ్యా !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఉన్నది యొకటే బ్రహ్మము
  కన్నుల కగపడదు కాంచ కర్మఫలమునన్
  ఉన్నదిదె ‘నేతి నేతి ' గ
  నున్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగివరేణ్యా !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మశుక్రవారం, జనవరి 04, 2013 7:13:00 PM

  ఉన్నది యన్నది సత్యము
  వెన్నుని వేడగ నఘములు వీడున నుచునే
  నెన్నగ నిశ్చల తత్త్వా
  నున్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగివరేణ్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మశుక్రవారం, జనవరి 04, 2013 7:18:00 PM

  మిత్రులు రవీందర్ గారు చాల బాగ సెలవిచ్చారు బ్రహ్మ పదార్థమును. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మశుక్రవారం, జనవరి 04, 2013 10:18:00 PM

  మిస్సన్న గారూ! నమస్తే! 2పాదాంత గణం చూడండి. అది సగణం గాని, గా గాని కావలె గదా? 3 పా. గణాలు సరిపోతే ప్రాస దెబ్బతిన్నది. పరిశీలించ గోరెదను.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఉన్నదొ లేదో యనుచును ,
  నన్ననుమానమ్ము పీడనమ్మొనరింపన్
  బన్నుగ ధ్యానము చేసిన
  నున్నది కనుపట్టునొక్కొ యోగివరేణ్యా.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తోపెల్ల సుబ్రహ్మణ్య శర్మగారూ అవును నా పూరణలో దోషం ఉన్నది. చెప్పినందుకు ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అన్నారావనె యతితో
  కన్నుల కీ లేపనంబు గమ్మున పూయన్
  చిన్నన్న యింటిలో ధన-
  మున్నది కన్పట్టునొక్కొ యోగివరేణ్యా?

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ సమస్యలో ‘సమస్య’ లేదేమో! కేవలం పాదపూరణ మాత్రమే. చక్కని పూరణలు చేసిన కవిమిత్రులు....
  పండిత నేమాని వారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి,
  కమనీయం గారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదములు.
  *
  రాజేశ్వరక్కయ్యా,
  పద్యాన్ని యడాగమంతోనే ప్రారంభించారే!
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  ‘పొర’లో సాధురేఫమే. శకటరేఫం లేదు.
  *
  తోపెల్ల వారూ,
  ‘తత్త్వాన నున్నది’ అనవలసి ఉంటుంది కదా... అక్కడ ‘తత్త్వం బున్నది’ అన్నా సరిపోతున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మశనివారం, జనవరి 05, 2013 8:39:00 PM

  గురువులకు నమస్సులు.పదము కుదరలేదు౤మీ సూచనకు ధన్యవాదములు. సవరించిన తరువాత

  ఉన్నది యన్నది సత్యము
  వెన్నుని వేడగ నఘములు వీడున నుచునే
  నెన్నగ నిశ్చల తత్త్వాన
  నున్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగివరేణ్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తోపెల్ల వారూ,
  మూడవ పాదంలో ‘తత్త్వాన’ అంటే గణదోషం.. తత్త్వము శబ్దానికి పురులు అనే పర్యాయపదం ఉంది. ‘పురులం దున్నది.." అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 19. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మశనివారం, జనవరి 05, 2013 9:33:00 PM

  గురువుగారూ!తత్త్వం బున్నది అన్నా గా కనుక అన్వవమేమైనా కుదరదా! సందేహము తీర్పగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. శర్మ గారూ,
  ముందు ‘తత్త్వానున్నది’ అన్నారు. తరువాత ‘తత్త్వాన నున్నది’ అని సవరించారు. ‘తత్త్వంబున్నది’ అనలేదే...

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తోపెల్ల బాల సుబ్రహ్మణ్య శర్మశనివారం, జనవరి 05, 2013 9:59:00 PM

  గురువుగారూ! నమస్సులు.మొదటి సూచనలో "
  ‘తత్త్వాన నున్నది’ అనవలసి ఉంటుంది కదా... అక్కడ ‘తత్త్వం బున్నది’ అన్నా సరిపోతున్నది."
  అని చెప్పుటచే నేను పొరబడితిని. ఇతఃపూర్వం మీరు నుడివినట్లు ధన్యవాదములు తెల్పుచూ
  సవరించిన తరువాత

  ఉన్నది యన్నది సత్యము
  వెన్నుని వేడగ నఘములు వీడున నుచునే
  నెన్నగ నిశ్చల పురులం
  దున్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగివరేణ్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఉన్నది, లేదని, మనసున
  నున్నది దైవంబు కనగ నొక సందేహం
  బున్నది మీపై నమ్మక
  మున్నది కన్పట్టు నొక్కొ యోగివరేణ్యా!

  రిప్లయితొలగించండి