22, జూన్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1090

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్.

37 కామెంట్‌లు:

 1. అవని ప్రారబ్ధ కర్మము ననుసరించి
  కష్ట సుఖములు జనులకు గలుగుచుండు
  ఔర! విగత దారిద్ర్యమునందు సుఖము
  తప్పక దొరకున్ సుగుణాఢ్య! ధర్మనిరత!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ధారుణి జన్మించిన ప్రతి
  పూరుషునకుఁ గష్ట దుఃఖములు గలిగెడిచో;
  ధీరునకు పునర్జన్మపు
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నేరక జేయుచునుండగ
  క్రూరపు కర్మముల నెపుడు; కూరిమి తోడన్
  దారిని దైవము చూపిన-
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నేరక చేసితి నెన్నో
  క్రూరపు కర్మముల; కరుణ కోరుచు నిన్నే
  చేరితి స్వామీ యనిన
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నేరక చేసితి నెన్నో
  క్రూరపు కర్మముల; కరుణ కోరుచు నిన్నే
  చేరితి స్వామీ యనుచో
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వేరెక్కడ లేదయ్యా
  చేరెను కష్టములనుచును చింతలవేలా
  కోరిక పగటి కలల సిరి
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పండిత నేమాని వారూ,
  ‘విగత దారిద్ర్యము’ సుఖపెట్టునన్న మీ పూరణ, అందులోనూ కందపాదాన్ని తేటగీతిలో ఇమిడ్చిన నైపుణ్యం అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అభినందనలు.
  *
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  ‘పునర్జన్మపు దారిద్ర్యము’ను గురించిన మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  దాదాపు ఒకే భావంతో రెండు పూరణలు చేసారు. లేక రెండవది మొదటి దానికి సంస్కరణమా?
  రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  పగటి కలల దారిద్ర్యంపై మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శౌర్యము,, ధైర్యము, తేజము
  లార్యులు మెచ్చెడి గుణములు లావుగ గల్గన్
  స్థిర చిత్తులకు, విబుధు లకు,
  దారిద్ర్యము నందు సుఖము తప్పక దొరుకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శ్రీనివాస్ గారూ,
  మీ ప్రయత్నం ప్రశంసింపదగినదే.
  కానీ పద్యంలో ప్రాసదోషం ఉంది. రెండు పాదాల్లో సంయుక్తాక్షరాలను వేసారు. మూడవ పాదంలో ప్రాస పూర్వాక్షరం హ్రస్వమైంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మారదు కర్మఫలము సమ
  కూరిన విత్తమున దృప్తి కోరిన గలుగున్
  కోరకు ధనాగమమ్మును
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గురువుగారు,
  సంస్కరణే నండీ. మొదటిదీ ఉండనిమ్మని ఉంచేసినాను.
  ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  సంతోషం! ఎందుకంటే నేను పూరణ చెప్పాలనుకున్న భావంతో మీరు చెప్పారు. చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పోరుట నేరము గాదుగ
  దారిద్ర్యమునందు ; సుఖము తప్పక దొరకున్
  ధీరతగలవారికి చే
  కూరును విజయములు పెక్కు, కువలయమందున్ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మంద పీతాంబర్ గారూ,
  విరుపుతో చక్కని పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీ శంకరయ్య గురువర్యులకు, శ్రీ నేమాని గురువర్యులకు పాదాభివందనములతో,
  ======*=======
  నేరము గాదుగ బ్రతికిన
  దారిద్ర్యము నందు,సుఖము తప్పక దొరకున్
  ధీరులకు దారి జూపెడి
  తారక రాముని గొలిచిన ధర్మనిరతితో

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వరప్రసాద్ గారూ,
  సమస్యను విరిచి మంచి పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శ్రీ శంకరయ్య గురువర్యులకు, శ్రీ నేమాని గురువర్యులకు పాదాభివందనములతో,
  గురువు గారికి ధన్యవాదములు
  ======*=======

  సారము లేకున్నను సం
  సారపు సాగరమునందు సాగుట కన్నన్,
  కూరిమి నొందెడి జనులకు
  దారిద్ర్యము నందు సుఖము తప్పక దొరకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వరప్రసాద్ గారూ,
  మీ తాజా పూరణ కూడా బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. భూరిశ్రమకోర్చుచు సం
  స్కారంబుల గుణవరిష్ఠ సంస్త్యుత్యుండై
  పేరిమి గల గృహమైనచొ
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  చాలా మంచి పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
  'ఐనచొ' అని హ్రస్వంగా ప్రయోగించారు. అక్కడ 'గృహమైనన్' అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శూరులు , పండితు లెప్పుడు
  కోరరు భోగము లవనిన,గోరరు ధనమున్
  ఓరిమి గలిగిన వారికి
  దారిద్ర్యము నందు సుఖము తప్పక దొరుకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తారలకుఁ, బుడమి వేసవిఁ
  వారాశులనా'డమెరిక' వాసులకుఁ, దివిన్
  వారాంగనలకును "వసన
  దారిద్ర్యము"నందు సుఖము తప్పక దొరకున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శ్రీనివాస్ గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  'భోగము లవనిన' అనడం కంటే 'భోగము లవనిని/భోగములు భువిని' అంటే బాగుంటుంది.
  *
  రామకృష్ణ గారూ,
  మీ "వసన దారిద్ర్యపు" పూరణ చమత్కార జనకమై అలరిస్తున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. నేరము గాదట లేమిని
  నేరుపుగా బ్రతికి నంత నీమము విడకన్ !
  నోరిమిని దైవ చింతన
  దారిద్ర్యము నందు సుఖము తప్పక దొరకున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 25. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  'నోరిమి' అనడమే ఇబ్బంది. అక్కడ 'వారక' అందాం.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. శ్రీపండితనేమాని గురువులకు నమస్సులతో

  ప్రేరణ పొందుచు నెపుడును
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్
  శ్రీరాముని చరితమ్మును
  పారాయణ చేయుచుండ పాపము దొలగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కూరిమి హరితో నుండగఁ
  బోరాటము లేమి సలిపి ప్రోవు మనంగన్
  శౌరి కృపను వారించెడి
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  శౌరిచే వారింపబడిన దారిద్ర్యం తప్పక సుఖపెడుతుందన్న మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. తారలకుఁ, బుడమి వేసవిఁ
  వారాశులనా'డమెరిక' వాసులకుఁ, దివిన్


  రామకృష్ణ గారూ ! నమస్సులు ! బాగున్నారా ! వేసవి ,వాసులకు తర్వాత అర్ధానుస్వారము రాదు. సరళాదేశ సంధి జరుగుతేనే ద్రుతమునకు బిందువు వచ్చే అవకాశము ఉంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. గురువుగారూ ! కుచేలుని దృష్టిలో నుంచుకొని చేసిన నా పూరణకు చిన్న సవరణ .

  కూరిమి హరితో నుండగఁ
  బోరాటము లేమి సలిపి పొంతకుఁ జేరన్
  శౌరి కృపను వారించెడి
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. గురువు గారు,
  ధన్యవాదములు.
  నరసింహమూర్తి గారూ,
  నమస్సులు. బావున్నానండీ. మీరు కుశలమని భావిస్తాను.మీరు చెప్పిన నియమం గుర్తు పెట్టుకుంటాను. తెలియజెప్పినందులకు ధన్యవాదములు.
  భవదీయుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 33. కోరక బాల్యపు మిత్రుడు
  కూరిమితో సంపదలను కురిపించంగన్
  కోరిక మీరగ తీరిన
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కూరిమితో మనమోడియె
  కూరగ నిమ్రాను నోరు గుడ్డల తోడన్
  వారే! పాకిస్తానుల
  దారిద్ర్యమునందు సుఖము తప్పక దొరకున్

  రిప్లయితొలగించండి