8, జూన్ 2013, శనివారం

పద్య రచన - 366 (హిందూ ధర్మసమ్మేళనము)

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

6 కామెంట్‌లు:

 1. మన ధర్మమ్ము సనాతన మ్మలరు ప్రామాణ్య ప్రకాశమ్ముతో
  ఘన విజ్ఞాన నిధానమై సకల లోక శ్లాఘ్యమై యంచు పా
  వన భావంబుల వెల్వరించిరి గురుల్ ప్రఖ్యాత సమ్మేళనం
  బున వేదాంత వివేక మార్గ నిరతుల్ మోదింపగా లోకముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. హిందూ మత భావమ్మును
  పొందికగా లోకమునకు బోధించుటకై
  అందరు గురువులు నిలచిన
  సుందర దృశ్యమ్ము మిగుల శోభన్ గూర్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఆది శంకరా చార్యులు మధ్య నుండి
  ధర్మ గురువులు వరుసగ దరిని వెలుగు
  చిత్ర మయ్యది జూడుడు శిశి వు లార !
  పుణ్య దినమిది నిజముగా బుణ్య దినము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మతాచార్యులను ఒక్కచోట దర్శించడం మన భాగ్యమే.. చిత్రాన్ని చూసి స్పందించి చక్కని పద్యాలను రచించిన కవిమిత్రులు...
  పండిత నేమాని వారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. దేశము నాలుగు చెఱగుల
  క్లేశము లేకుండ జనులు కెరలు కొనంగన్ !
  కాశీ నాధుని రూపము
  నాశీర్వాదంబు లిడిరి యా గురువు లనంగా !

  కరలు కొను = పొంగు , అతిశయించు ,చెలరేగు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్షమించాలి
  కెరలు కొను = పొంగు , చెలరేగు అతిశయించు

  రిప్లయితొలగించండి