24, ఫిబ్రవరి 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1605 (మదిరాపానమ్ము ముక్తిమార్గమ్ము గదా!)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మదిరాపానమ్ము ముక్తిమార్గమ్ము గదా!

30 కామెంట్‌లు:

 1. వదలుము నీవెటులైనను
  మదిరాపానమ్ము - ముక్తి మార్గమ్ముగదా
  హృదిలో భగవంతు నిలుప?
  తదేక దీక్షన్ గొలువుము దైవంబునికన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఎదమండెడి యడియాశల
  మదిరా పానమ్ము , ముక్తి మార్గమ్ము కదా !
  వదలక శివపా దమ్ముల
  సుధనే గ్రోలంగ మిగులు సోముని కృపయే

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మది నింజె ఱచును గద యీ
  మదిరా పానమ్ము, ముక్తి మార్గమ్ము గదా
  హృదినిం శంక రు నిలుపుచు
  నెదపొంగగ భజన జేయ నెప్పుడు భువిలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అది దయ సేయును శాంతిని
  పదవులు సిరులును ధనమ్ము పస లేనివి శ్రీ
  పదు దివ్య నామ మధు రస
  మది రాపానమ్ము ముక్తిమార్గమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. usha&camp;sarma అని పోస్ట్ అయిన పూరణ మిస్సన్నది గా చదువుకోమని మనవి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వదలనిజాడ్యంబదియే
  మదిరాపానమ్ము|"ముక్తిమార్గమ్ముగదా
  చదువును,సంస్కారమ్మును
  పదిలముగాబంచుగురువు?పరమాత్ముండే|"
  రిప్లయితొలగించండి
 7. అది రామ నామమే యగు
  నది మధుర మధుర ముగదర యమృతముకంటెన్
  మదిలోన కోరి నిలుపు
  మదిరా ! పానమ్ము ముక్తిమార్గమ్ము గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మాదిలోమమతలుదృంచును
  మదిరాపానమ్ము|"ముక్తిమార్గమ్ముగదా
  వదలకపీడితజనులకు
  అదనపుసేవలనుబంచ?నదియెకవరమే|"

  రిప్లయితొలగించండి
 9. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘మదినిం శంకరు’ అన్నారు. ఆదేశసరళానికి ముందున్న ద్రుతానికి బిందురూపం వస్తుంది. శ ఆదేశసరళం కాదు. అందువల్ల ‘మదినిన్’ అనే ఉండాలి.
  ****
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  ‘అదిరా పూరణకు మార్గ మందును సుకవీ’.. బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘ద్రుంచును-దృంచును, యొక వరమే- యెక వరమే’ ...టైపాట్లు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మదమెక్కించును సుమ్మా
  మదిరా పానమ్ము ముక్తి మార్గమ్ము గదా!
  మదను పితురుని స్మరించుట
  మదిని హరి భజించుడయ్య మానవులారా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నుదుటన్ రాముని నామము
  మదిలో నా యయ్య నామ మంత్రమ్మిడగన్
  వదలగలేని యతి రస
  మ్మదిరా! పానమ్ము ముక్తి మార్గమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పదిలము నీయదు జనులకు
  మదిరా పానమ్ము , ముక్తి మార్గమ్ము గదా!
  మదిలో రామస్మరణము
  వదలక మరి జేయవలెను వందన మనుచున్!!!


  సదమల మతితో సతతము
  మృదుమార్గములను వదలక హృదయము నందున్
  మధుసూదన నామామృత
  మదిరా పానమ్ము ముక్తి మార్గమ్ము గదా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వదలక హరి నామంబును
  మదిలో స్మరియించ దొలగు మలినమ్ము హృదిన్
  పద ! సేవింతము శ్రీహరి
  మదిరా పానమ్ము ముక్తి మార్గమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కే*యస్*గురుమూర్తిగారిపూరణం
  మదిగలచింతలకెల్లను
  మదిరాపానమ్ము-ముక్తిమార్గమ్ముగదా
  మదిమదిగ్రోలుమటంచును
  ముదిరునకందించెయొక్కముదిర|ముదమునన్
  ముక్తి=విముక్తి
  ముదిర=వేశ్య

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. హృదినే రాముని తలచుచు
  వదలక నామము పలికెడు వాడై హనుమే
  పొదలెను భక్తిని,నామపు
  మదిరా పానమ్ము ముక్తి మార్గమ్ము గదా!

  ఎద తలతురు కొందరిలను
  మదిరను సేవింప నిడుము మాయంబగునం
  చెదగన నిండగు భక్తను
  మదిరా పానమ్ము ముక్తిమార్గమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘హనుమ+ఏ, భక్తి+అను’ అన్నచోట్ల యడాగమం వస్తుంది. ‘వాడు హనుమయే, ఎద గన సద్భక్తి యనెడు| మదిరా...’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వదలక చేయుచు నుండిన
  మదిరా పానమ్ము ముక్తిమార్గమ్ము గదా!
  యదియే పరువును దీయును
  నదియే పరువునకు గుర్తునై విలసిల్లెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మిత్రులు కంది శంకరయ్యగారికి, సుకవి పండిత మిత్రులందఱకు నమస్కారములు!


  మదిలోన నెపుడు నిలిపియుఁ
  బదిలముగా స్మరణఁ జేయ భద్రత నిడురా!
  "యిది శ్రీరామ రస మనెడి
  మదిరా పానమ్ము" ముక్తిమార్గమ్ము గదా!!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. గురువులు గుండు మధుసూదన్ గారు చాలారోజులతరువాత బ్లాగు లొ కనిపిస్తున్నారు ...ఆరోగ్యం బాగుందా సార్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణగారూ, నేను అనారోగ్యకారణములవలననే బ్లాగునకు దూరముగా ఉండవలసివచ్చినది. ప్రస్తుతము నా ఆరోగ్యము కుదుటపడినది. పరామర్శించినందులకు సంతోషము కలిగినది. ధన్యవాదములు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  బహుకాల దర్శనం. చాలా సంతోషం. బ్లాగు మిత్రులు మీ పూరణలకోసం, సూచనలకోసం ఎదురుచూస్తున్నారన్న విషయం సూర్యనారాయణ గారి పరామర్శతో మీకు అర్త్థమయిందనుకుంటాను.
  బ్లాగులో మీ లోటు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది.
  ఇక మీ పూరణ చాలా బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఏదది యనేది వారి వారి యిష్టం మరి....
  వదలవు దాని రుచి మరిగి
  న దిన దినము గోరెదవిక తరగని నిధి రా
  యది, గ్రోలగ శుద్దియగు నీ
  మది, రా! "పానమ్ము ముక్తిమార్గమ్ము గదా!"

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పదుగురు పిల్లల తోడుగ
  గదిలో జీవించి మురుగు కాల్వల మధ్యన్
  నిదురయె పట్టని రాత్రిన్
  మదిరాపానమ్ము ముక్తిమార్గమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సదమల చంద్రుడ వినుమా!
  కదలకయే సీటు నుండి కమ్మగ మనకున్
  పది కోటుల పన్ను లిడెడి
  మదిరాపానమ్ము ముక్తిమార్గమ్ము గదా!

  రిప్లయితొలగించండి