17, ఫిబ్రవరి 2015, మంగళవారం

పద్యరచన - 824

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

36 కామెంట్‌లు:

 1. గురువుగారికి , పెద్దలకూ మరియు కవి మిత్రులకు శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు
  క్షీరాభిషేకమును మన
  సారా శివలింగమునకు సలిపెద యెదలో
  నారాధించుచు నే జా
  గారంబును చేసి కొలుతు గంగాధరునిన్

  ధాత్రిని జనులు మహాశివ
  రాత్రికి యుపవాస జాగరణముల తోడన్
  స్తోత్రంబుల కీర్తించ త్రి
  నేత్రుడు కరుణించి బ్రోవు నిక్కముగానున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శివున కభిషేక మచ్చట జేయ జూడ
  మనసు నాయది యుప్పొంగె మమత తోడ
  భాగ్య మనగను నతనిదే భరణి యందు
  చేయు చుండెను గదయభి షేక ముమ ఱి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శివునకు నట యభి షేకము
  నవిరళ ముగ సా గుచుండ హాయిని గొలిపెన్
  శివ నామంబులు బలుకగ
  శివ నిలయము నిండి యుండె శివ భక్తుల తోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చూడుము పార్వతి భక్తులు
  నేడట పుట్టిన దినమని నీటిని పాలన్
  వేడుక మీరగ నెత్తిని
  చేడియ దరిజేర కుండ జేయన భిషిక్తంబుల్

  అందరికీ శివరాత్రి శుభా కాంక్షలు

  రిప్లయితొలగించండి

 5. రాయి కి పాలు ధార గ పోసి
  భక్తి ని చూపించ నేల ! కడివెడు
  పాలు ఆర్తుల సేద దీరంగ నిచ్చి
  భోళా శంకరుని మెప్పించు జిలేబి !!

  మహా శివరాత్రి శివ శివా అనుచు
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఫాలనేత్రు లింగ పాలాభిషేకము
  సలుపు చుండిరచట శ్రద్ధతోడ
  ననవరతము గొల్వ నత్యంత భక్తితో
  కామితమ్ము లిచ్చు కాటిరేడు

  రిప్లయితొలగించండి

 7. ఆత్మ దేహపు వాంఛలు అధిగ మించ
  స్వంత లాభము పొందకే చింత యుంచి
  పాలు నీళ్ళను బోయుచు ప్రార్ధన లిడి
  శుచిని శుభ్రతను మరువ శుభము గాదు!!

  ఆది శంకర పాఠంబు నాచరించి
  నిత్య పూజను మనమున నెరవు జేసి
  ఆత్మ స్థైర్యముబలిమితో నలవి జేయ
  ఆకులలమల పూజింపు లక్కరమ్మ?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పూజ్య గురుదేవులకు, కవిమిత్రులకు శివ రాత్రి శుభాకాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కాల కాలాయ శ్రీకంఠాయ శంభవే
  ***** భవ నాశకాయ తుభ్యం నమామి
  నగజాధిపాయ పన్నగ భూషణాయ భ
  ***** స్మాంగరాగాయ తుభ్యం నమామి
  ప్రమథాధినాథాయ త్ర్యంబకాయ హరాయ
  ***** ఫాల నేత్రాయ తుభ్యం నమామి
  సోమాయ రుద్రాయ భీమాయ శూలినే
  ***** వామదేవాయ తుభ్యం నమామి

  కాల రూపాయ దివ్య గంగాధరాయ
  శంకరాయ గిరీశాయ శాశ్వతాయ
  సిద్ధ సాధకాయ సుధాంశు శేఖరాయ
  ప్రత్యయాయ శర్వాయ తుభ్యం నమామి !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మీకు అందరికీ మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు.

  తేటగీతి:
  ఆదిశంకర నిన్నునేనాశ్రయింతు
  సోమశేఖర నీకునే సుమములిడుదు
  మంగళాకార వదలక మదిని గొలుతు
  బుధుడ వంచును దలతురా బుద్ధి గరపు
  గురుడవేనీవు మార్గమ్ము గురుతు దెలుపు
  శుక్రవంతుడ దయతోడ శుభములిమ్ము
  శనివి చూడ్కులు నావైపు సాగనీకు
  ఏడు వారమ్ములున్ భక్తి వేడుకొందు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ముక్కంటికి భక్తిని నే
  మ్రొక్కులిడుదు నిత్యము, శుభములు గలుగంగా
  చక్కటి దారినిఁజూపగ
  నొక్కడివీవే గతియని యొప్పుగ మదిలో.

  క్షీరపు ధారలు, హిమవని
  దారుల తలపింపజేయ తాదాత్మ్యముతో
  మీరలు శైలసుతాధిపు
  నారసి నే గొలుచుట గనుడానందముతో.

  బాలనుగా నున్నపుడే
  పాలనఁ జేయగను కోర పార్వతి తానే
  లాలనతో మాయింటను
  మాళవి దేవిగ వెలసెను మా యిలవేల్పై.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వంకలు జుట్టినట్టి జడ పాయల మాటున నున్న గంగ మా
  వంకన దింపు మయ్యశివ భక్తవశంకర పార్వతీశ మా
  సంకట ముల్దొలంగు ముని సన్నుత పిల్లలు పాపలున్ నిరా
  టంకపు జీవనమ్మును జనావళి మెచ్చగ జేయరే యిలన్ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘...సలిపెద నెదలో’. ‘రాత్రికి నుపవాస...’ అనండి.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  భరణి శబ్దానికి భూమి అనే అర్థం ఉన్నా రూఢ్యర్థం ఒక నక్షత్రమే. మీరక్కడ ‘వసుధయందు’ అంటే సందిగ్ధత ఉండదు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  చివరిపాదంలో గణదోషం. ‘చేడియతోఁ జేసెద రభిషేకము ప్రీతిన్’ అందాం.
  *****
  జిలేబీ గారూ,
  మీ భావానికి నా పద్యరూపం....
  పాలు దెచ్చి రాల పాలుసేయుచు భక్తి
  చూప నేల? ఫలము శూన్యమగును;
  కుండెడైన పాలు క్షుత్పిపాసార్తుల
  కిడిన శివుడు మెచ్చులే జిలేబి!
  (అన్నట్టు మీరు పికె, గోపాల గోపాల సినిమాలు చూశారా ఈమధ్య?)
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘వాంఛలు + అధిగమించ’ అన్నప్పుడు సంధి నిత్యం. ‘వాంఛలే యధిగమించ’ అనండి.
  *****
  డా. విష్ణునందన్ గారూ,
  నిత్యపారాయణం చేసికొనవలసిన శివస్తోత్రాన్ని అందించారు. ధన్యవాదాలు.
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శివరాత్రి పర్వదినమున
  శివనామస్మరణజేసి క్షీరము తోడన్
  శివునభిషేకించి జనులు
  భవహర మముగావుమనుచు ప్రార్ధింతురిలన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గరళము మ్రింగి లోకములగాచినశంకర! నీకృపన్ సదా సురలును దైత్యులున్ నరులు సూక్తు లెరు౦గని జంతు జాలమున్
  వరములుబొంది గ్రాలెదరువంతలు బాయగ,ముక్తి మార్గమున్
  అరయగ జేతువీవు పరమాత్మను జేరగ జీవులందరున్

  రిప్లయితొలగించండి

 18. మల్లెల వారి పద్యము
  తాను తెలియ కుండ దైవమునకు బెట్ట
  దీపమి౦పు గాను తేజమిచ్చె
  గుణనిదికి, శివుడుగొప్పగా శివరాత్రి
  మహిమ నెన్న దరమె మహిని నెందు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గగనమ్మునందుండు గంగా నదిని నీదు
  .........శిరముపైనెట్లు దాల్చితివి స్వామి
  గరళోద్భవముచే సకలమెల్ల భీతిల్ల
  ......... గైకొంటివెట్లు నీ కంఠమందు
  ధవళాచలాధీశ దర్పంబుఁ జూపక
  ......... కరి చర్మధారివై తిరుగుటెట్లు
  సంపెంగలను దాల్చ సాహసింపవుగాని
  ......... పన్నగాభరుణుఁడై బరగి నావు

  ఘన విభూతి విభూతిగా గలిగినావు
  ప్రథిత సర్వజ్ఞ నామ్ము వడసినావు
  నీదు మహిమల వర్ణింప నాదు తరమె
  ప్రణతులందింతు నీకు కైలాస వాస.

  సంపెంగ = సంపెంగ పూవు, బంగారు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్రీశైలాధిప! పార్వతీప్రియ! హరా! చిన్ముద్ర రూపాధికా!
  యీశా! భక్త గణార్చితాంఘ్రి చరణా! హేదివ్య చిన్మూర్తి! వా
  గీశేంద్రాది సురాళి సంస్తుత వరా! హ్రీంకార మంత్రాత్మకా!
  పాశా ముక్తుఁని చేయగల్గిన భవా! బ్రహ్మాండనిర్మాత్మకా!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గురువులు శ్రీ కంది శంకరయ్యగారికి మరియునితర కవిమిత్ర బృందానికి మహా శివరాత్రి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కె యెస్ గురుమూర్తి ఆచారి గారి పద్యము సుగంధి:
  బాలచంద్రమౌళి లీల భక్తపాల శంకరా
  శూలపాణి నాగభూష శుభ్ర దేహ ఈశ్వరా
  నీలకంఠ నిర్వికార నిర్మలా మహేశ్వరా
  జాలమేల మమ్ము నేల జాలవా శివా హరా
  పాలధార తోడనిన్ను ప్రార్ధనము జేసెదన్
  పాలకుండ వీవె గాన పాహియంచు వేడెదన్
  పాలముంచి గావు మయ్య ప్రత్యహమ్ము నాదు లో
  పాలనెల్ల మాపి స్వామి! పార్వతీ హృదీశ్వరా

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పాలాభిశేకమును శ్రీ
  పాలాక్షుని లింగమునకు ప్రనుతులతోడన్
  శీలాన్విత అర్చకుడే
  మేలిమిగను చేయుచుండె మేలగు ప్రజకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ సీసము, శార్దూలము రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘పాశముక్తుని’ అనవలసింది. అక్కడ ‘పాశమ్ముల్ దెగఁ జేయఁగల్గిన భవా!’ అనండి.
  *****
  కె.యస్.గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ సుగంధి వృత్తం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘ప్రార్థనమ్ము’ టైపాటువల్ల ‘ప్రార్థనము’ అయింది.
  *****
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘శీలాన్విత + అర్చకుడు’ అన్నప్పుడు సవర్ణదీర్ఢసంధి జరగాలి కదా! అక్కడ ‘శీలాన్వితుఁ డర్చకుఁడే’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మీ సూచన సర్వదా అనుసరణీయమే గురువర్యా.

  ధన్యోస్మి

  రిప్లయితొలగించండి
 27. తలపుననమఃశివాయ-ననదల్చినచో?శివరాత్రిమంత్రమే|
  పలుకునశంకరాయనుచు,పాలభిషేకముజేయ?రక్షణే
  విలువగుదీపదూపమునవిజ్ఞులపూజకు?లోకశాంతియే
  కలు షితమైనభావనలకర్మనుదృంచునులింగపూజచేన్\

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘తలపున నమః’ అన్నచోట గణదోషం. ‘తలపు నమః’ అనండి. ‘పాల+అభిషేకము = పాల యభిషేకము అవుతుంది. ‘పాలను తానము జేయ’ అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మన్నించండి. మీరు ‘పాలు + అభిషేకము జేయ’ అనే అర్థంలో ప్రయోగించారు. అక్కడ ఉత్వసంధి జరిగింది. నేను పొరబడ్దాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పాలను స్నాన మాడితివి, భవ్యముగా మది నెంచు వాడ మా
  పాలను గల్గు వాడవని, భావ్యమె జాలము బాప మాదు పా-
  పాలను? భద్రమూర్తి వయి పాలన జేయవె యీశ! కోపతా-
  పాలను జూప, బిడ్డలము, ప్రార్థన జేతుము, తాళ లేమయా!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. అందరికీ మహాశివరాత్రి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.
  పంచామృతాదులన్గొని
  యంచితముగ పరమశివున కభిషేకించన్
  తుంచును పాపము లెల్లను
  పంచును సుఖశాంతు లెల్ల పరవశమందన్!

  రిప్లయితొలగించండి

 32. కంది వారు,

  నెనర్లు ! పీ కే , గోపాలా గోపాలా కన్నా అంతకు మునుపే మన వేమన గారు చెప్ప లేదండీ ఈ తత్వాన్ని ??

  మీ జిలేబీయం అద్భుతః !

  చీర్స్
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 33. పూజ్య గురుదేవులు కంది శంకరయ్య గారికి నమస్సులు.తమరు
  ‘పాల+అభిషేకము = పాల యభిషేకము అవుతుంది'
  అనివ్రాశారు. నేను పాలాభిషేకము అని వాడాను. అభిషేకము అర్థంచూస్తే పట్టాభిషేకము, రాజ్యాభిషేకము, సూత్రాభిషేకము, పాదుకాంతాభిషేకము,స్వర్ణాభిషేకము, తైలాభిషేకము కనుపించాయి. దీనిని దయతో తెలిజేయండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మిస్సన్న గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  జిలేబీ గారూ,
  ధన్యవాదాలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  ‘పాలు+అభిషేకము= పాలభిషేకము’ (ఉత్త్వసంధి). అవుతుంది. కాని ‘పాల + అభిషేకము = పాలాభిషేకము’ కాదు! మీరిచ్చిన ఉదాహరణాల్లో పూర్వపదాలన్నీ సంస్కృతాలే. కాని పాలు తెలుగు పదం. దానిని సంస్కృతపదంతో సవర్ణదీర్ఘసంధి చేయరాదు.

  రిప్లయితొలగించండి