12, ఫిబ్రవరి 2015, గురువారం

దత్తపది - 67 (పాలు-పెరుగు-వెన్న-నేయి)

కవిమిత్రులారా!
పాలు - పెరుగు - వెన్న - నేయి
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

24 కామెంట్‌లు:

 1. వెన్న దొంగను గురునాధ ! వేడు కొందు
  రాజ్య భాగపు సగ పాలు రమ్యము గను
  బి లిచి వారికి నే యిమ్ము పెంపు తోడ
  నందు వలనన పెరుగునీ యశము కూడ .  రిప్లయితొలగించండి
 2. రారాజుతో శకుని :
  కడలివెన్నవంశ ఘనుడవౌ రారాజ
  పాండవులను నేలపాలు జేతు
  పెరుగునే యిడుములు కురువంశజులకింక
  చెంతనేను నిలువ చింత యేల

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వారి పాలు రాజ్యము నీవు పంచకున్న
  పెరుగు వైరము సుతులలో విరుగు కులము
  కలుగు నేయిలఁ బోరులో గెలుపు మనకు
  వెన్న దొంగ వారికి సదా వెంట నుండ

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ******
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అర్జునునితో ఊర్వశి:

  మురిపాలఁ జూప నీలో
  పెరుగదె నాపై తమకము పేడితనమ్మా?
  బిరబిర వెన్నల జుర్రవె?
  మురిపించెద నే యిముడవె ముద్దులఁ దేలన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ధర్మరాజు శాంతికాంక్ష

  "పాలు"పోవదు పోరుకై పాలుపడగ
  "పెరుగు"యశమది కలిసినన్ పరులతోడ
  నన్న సంధిని కోరునీ"వెన్న"డైన
  నిలచు "నేయి"ల ధర్మంబు నిత్యముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మల్లెలవారిపూరణ
  పాలు నీయకున్నను నైదు పట్టణాలు
  పెరుగుటకును మనుజులుగ పృథ్వి యందు
  నిడుము.నీవెన్న,ఘనుడంచు నెపుడు పొగడు
  పడుదుగా,నేయిడుము లేక పాండులు౦డ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. 'కామాతురాణాం న భయమ్ న లజ్జా'

  "అ౦తిపురమున గోరనేయింతి యైన
  పాలుగొనుచు సొంపెరుగు నాపడక పైన
  ఏలుకొనుము సైరంధ్రి నీవెన్నటికిని
  రాణి వై యుండి కీచకు రాణి వగుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పెరుగదె’లో పెరుగు లేదు. అక్కడ ‘పెరుగుట లేదే తమకము...’ అనండి.
  *****
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  నేయిని నేయిం చేశారు. ‘...గోరనే యిగురుబోడిఁ| బాలు...’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పద్యం :
  మురిపాలఁ జూప నీలో
  పెరుగుట లేదే తమకము పేడితనమ్మా?
  బిరబిర వెన్నల జుర్రవె?
  మురిపించెద నే యిముడవె ముద్దులఁ దేలన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు మీసూచనతో సవరించిన
  పద్యము:"అ౦తిపురమున గోరనే యిగురుబోడి
  బాలు గొనుచు సొంపెరుగు నాపడక పైన
  ఏలుకొనుము సైరంధ్రి నీవెన్నటికిని
  రాణి వై యుండి కీచకు రాణి వగుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కె యెస్ గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ
  ఒసగు మావారి పాలు సుయోధనుండ!
  ఇవ్వకున్న,వారి బలము నీవెన్నకున్న,
  పెరుగు పోరు. నీవంశము విరుగు సుమ్మి
  కనుక నేయిక సంధిమే లనియె శౌరి

  రిప్లయితొలగించండి
 14. రాయబారములో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముఁడు........

  పాండుకుమారభూవరుల పాలు నొసంగుట ధర్మబద్ధమై
  యుండును ప్రేమలున్ పెరుగు నోధృతరాష్ట్ర మదీయ వాక్యముల్
  నిండుమనంబుతోడ కరుణించెదెవెన్నగ నీదు వంశజుల్
  భండనమందు నాశనము పాలగునే యిది యోచి చూడుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రాయబార సమయమున కృష్ణుడు సుయోధనునితో...

  పాలును గోర రాజ్యమున భావ్యమె కాదన కౌరవేశ్వరా
  చాలును క్రోధముల్ పెరుగు సఖ్యత బాయును నీదు మాటలన్
  మేలము మాని పాండవుల మేలు ఘటింపుము చాలవెన్నడున్
  పోలగ వారి శౌర్యమున పోయకు నేయిని వైరవహ్నిలో.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పెరుగులాభాలకాశించపెద్దముప్పు
  పాలుబంచుటధర్మముపాండవులకు
  వెన్ననిప్పునజేర్చిన?తిన్నగాను
  కరుగునే?యికమీరెంత?కరుణచేత
  భాగముంచుముదృతరాష్ట్ర|భాధ్యతనుచు
  రాయభారానకృష్ణ్డునిరాకదెలిపె

  రిప్లయితొలగించండి
 18. "పాలు" యిమ్మని యర్ధించ పరమ పురుషు,
  "పెరుగు" చుండిన కోపాన పేర్మి మరచి
  "వెన్న" దొంగని దూషించి వెళ్ళ గొట్ట!
  కధను నడిపెతా"నే యి"క కదన మందు!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. తిమ్మాజీరావు గారి సవరించిన పూరణంలో
  మొదటి పాదంలో "నేయి" వచ్చింది,కానీ.. యతి సరిపోయినట్టు లేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పాలు + ఇమ్మని’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘పాలు తమకిడ నర్థించ...’ అనండి.
  *****
  రెండుచింతల వారూ,
  ధన్యవాదాలు. నేను గమనించలేదు.
  ‘ఏను గోర నంతిపురి నే యిగురుబోడి’ అంటే ఎలా ఉంటుంది?

  రిప్లయితొలగించండి

 21. దుర్యోదనుని స్వగతం..

  నేనేల పాలు నిచ్చెద
  నీనేల పాలు సలుపగ నిటు కసి పెరిగెన్
  నేనే యిచ్చెద వారికి
  నానా వెతలను కననిక నవ్వెన్నటికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి