26, ఫిబ్రవరి 2015, గురువారం

పద్యరచన - 832 (గళ్ళనుడికట్టు)

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

16 కామెంట్‌లు:

 1. కొంత వినోదముఁ గూర్చును,
  సుంతైనను భాషనేర్పు, శుష్కక్రియ కా
  దంతయొ యింతయొ మనిషికి
  పంతమలవరుచు, మెదడుకు పనికలిగించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గళ్ళ నుడికట్టు జూడగ గలిగె నాకు
  నాడ వలెనను కోరిక వేడు కగను
  గళ్ళు మాత్రమే గలవట గవ్వ లుమఱి
  లేవు గాయట యాడగ లేమ ! చూడు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ‘ఊకదంపుడు’ రామకృష్ణ గారూ,
  చక్కని పద్యంతో బోణీ చేసారు. అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  గళ్ళనుడికట్టు (crossword puzzle)కు గవ్వల అవసరం లేదు. అడ్డం, నిలువు పదాల ఆధారాలు కావాలి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మోదము నొందుచు మదికివి
  నోదము కలిగించు నంట నూతన రీతి
  న్నాదము జేయుచు గడులను
  సాదరముగ నింపి నంత సంతస మొందన్

  ఊకదంపుడు గారూ మీ పద్యం భలేగా ఉంది

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పదములపైన పట్టు గల వారును, భాషనుఁ బ్రేమతో సదా
  ముదమగురీతులందు నొక మోహన వాగ్ఝరి గల్గువారునున్,
  కదములు త్రొక్కగల్గు బలు కైతల గుఱ్ఱములెక్కువారు, నీ
  పదచతురంగకేళినిక బల్వురు మెచ్చగ నింపుచుండరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గళ్ళ నుడికట్టు పూరించ కళ్ళు పెట్టి
  భాష తీరుల పెంపుకు బాట యౌను
  పట్టు దలయుంచి సాధించ భవ్య మిదియె
  ఎంత కాలమైన గడుచు నింత లోనె !!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. విజ్ఞాన మొసగి జనులన్
  ప్రజ్ఞావంతులను జేయు పదబంధములే
  ప్రాజ్ఞతతో పూరింపగ
  సుజ్ఞానము గలిగి ధరను శోభిల్లురుగా !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మెదడునకు కావలసినట్టి మేతనిడుచు
  గళ్ళనుడికట్టు ముదమును కలుగజేయు
  పిల్లలును పెద్ద వారలు ప్రీతితోడ
  నాడుచుందురు దీనిని వేడుకగను

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గడులన్ పదములనింపగ
  వడిగా గళ్ళనుడికట్టు భవ్యక్రీడన్
  తడుముకొనుచు పదములకై
  నడిసంద్రపునావరీతి నల్లాడవలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పద నుడికారము దెలిసిన
  నిది సులభతరంబటంచు నెంచినవారై
  పదపడి పూరణ కేగిన
  మొదలగు క్లిష్టతరభావములు మీ మదిలో.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. భాషయందు పట్టు బాగుగా చూపెట్టు
  కళయె పట్టుబడును కలము బట్టి
  అడ్డనిలువు గనుచు నా గళ్ళనుడికట్టు
  పట్టుబట్టి నింపు వారికెపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి